Συνταξιούχοι χωρίς εισοδήματα πάνω από 6 μήνες

Εξετάζονται αιτήσεις ατόμων που απέκτησαν δικαίωμα θεσμοθετημένης σύνταξης τον 12/2020

Ένα πραγματικό μαρτύριο έχει καταντήσει η αναμονή της εξέτασης των αιτήσεων που υποβάλλονται στα Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσε­ων και στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομά­των Πρόνοιας, κυρίως για τους συνταξιούχους.

Η δε επικοινωνία μαζί με κάποιο λειτουργό φα­ντάζει αδύνατη. Το πρόβλημα επικοινωνίας με τις υπηρεσίες αυτές παρατηρείται τα τελευταία 3-4 χρόνια και πάρα πολλές φορές η ΕΚΥΣΥ το έθεσε στην Υπουργό Εργασίας, χωρίς ωστόσο να επιλυθεί.

Σε δηλώσεις του ο Γ.Γ. της ΕΚΥΣΥ, Κώστας Σκαρπάρης, ανέφερε ότι οι συνταξιούχοι είναι αναγκασμένοι να περιμένουν 6-7 μήνες μέχρι να εξεταστεί η αίτησή τους για θεσμοθετημένη ή κοινωνική σύνταξη, ή σύνταξη ανικανότη­τας, ή σύνταξη χηρείας. Πώς είναι δυνατό να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι όλο αυτό το διά­στημα που δεν θα έχουν κανένα εισόδημα από πουθενά; «Η κατάσταση πολλών νέων συντα­ξιούχων είναι δραματική στη διάρκεια όλων αυτών των μηνών που αναμένουν τη σύνταξή τους με τα έξοδα και τις ανάγκες να τρέχουν. Πολύ πιο σοβαρό είναι το πρόβλημα για άτομα που είναι και για αρκετό χρόνο άνεργα. Είναι βάναυσο αυτό που γίνεται από την κυβέρνηση με την καθυστέρηση στην εξέταση και έγκριση των αιτήσεων».

Δίνοντας ως παράδειγμα την πιο πρόσφατη ενημέρωση του Τμήματος Κοινωνικών Ασφα­λίσεων, αυτή τη στιγμή εξετάζονται ακόμα οι αιτήσεις των ατόμων που απέκτησαν δικαίωμα θεσμοθετημένης σύνταξης τον Δεκέμβριο του 2020.

Παρ’ όλα αυτά, η ΕΚΥΣΥ διαπιστώνει τις φι­λότιμες προσπάθειες που κάνουν οι λειτουργοί, τόσο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομά­των Πρόνοιας, αλλά λόγω της υποστελέχωσης και άλλων προβλημάτων που παρουσιάζονται στις υπηρεσίες αυτές, το πρόβλημα δεν επιλύ­εται αλλά συνεχώς διογκώνεται και ο αριθμός των αιτήσεων που συσσωρεύεται αυξάνεται συνεχώς.

«Πέραν τούτων, παρουσιάζεται και ακόμη ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αφορά άτομα τα οποία εργάστηκαν ή πιθανόν να εργάστη­καν στο εξωτερικό. Αυτοί οι συνταξιούχοι ανα­μένουν μέχρι και δύο ή και περισσότερα χρόνια για να εξεταστούν οι αιτήσεις τους, ιδιαίτερα αν εργάστηκαν στην Ελλάδα ή στην Αγγλία, αφού η εξασφάλιση και η επιβεβαίωση των στοιχεί­ων τους από τις ανάλογες Υπηρεσίες Κοινωνι­κών Ασφαλίσεων των χωρών αυτών γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς», ανέφερε ο Γ.Γ. της ΕΚΥΣΥ.

Για το θέμα αυτό η ΕΚΥΣΥ εκτιμά ότι χρει­άζεται να γίνει παρέμβαση της Υπουργού Ερ­γασίας προς τους αντίστοιχους ομολόγους της στις χώρες αυτές για να βρεθεί ένας σωστός τρόπος συνεργασίας των συγκεκριμένων τα­μείων ώστε να δίνεται η σωστή πληροφόρηση έγκαιρα.

Αναπάντητες κλήσεις

Η ΕΚΥΣΥ καταγγέλλει για ακόμα μια φορά ότι η επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες φαντάζει αδύνατη, με το πρόβλημα να παρατηρείται τα τελευταία 3-4 χρόνια.

Επίσης σημειώνει ότι οι συνταξιούχοι είναι αναγκασμένοι να περιμένουν 6-7 μήνες μέχρι να εξεταστεί η αίτησή τους για θεσμοθετημένη ή άλλη σύνταξη. Επίσης αυτοί που εργάστηκαν στο εξωτερικό αναμένουν δύο χρόνια για να εξεταστούν οι αιτήσεις τους.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy