Συντεχνίες ΑΗΚ: Δεν θα εκτελούν καθήκοντα εκτός σχεδίων υπηρεσίας οι εργαζόμενοι

Οι Συντεχνίες της ΑΗΚ ενημερώνουν τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού για τις ενέργειες τους από τις 14 Δεκεμβρίου

Τις αποφάσεις τους για την εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού της ΑΗΚ, διευκρινίζουν σε επιστολή τους προς τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού, οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

Στην επιστολή, η οποία υπογράφεται από τις Συντεχνίες ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ, ενημερώνεται ο Γενικός Διευθυντής πως από την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, το προσωπικό για τις εργασίες κατασκευών, λειτουργίας και συντήρησης θα εργάζεται με σωστά δομημένα και συμπληρωμένα συνεργεία, υπό την αναγκαία επίβλεψη και επιστασία και κανένα μέλος του προσωπικού δεν θα εκτελεί καθήκοντα, που δεν προβλέπονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που κατέχει.

Επίσης, αναφέρουν πως οι έξι ατμοηλεκτρικές μονάδες του Η/Σ Δεκέλειας έκνομα λειτουργούν και συμβάλλουν στην αύξηση κόστους και στη δημιουργία φαινομένων αισχροκέρδειας και ως εκ τούτου το προσωπικό δεν θα συμμετέχει σε οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.