Συστάσεις δίνει η Ελεγκτική Υπηρείσα στην Έκθεση της με θέμα «Διαχείριση Αποβλήτων Ελαστικών Οχημάτων»

Συστάσεις δίνει η Ελεγκτική Υπηρείσα στην Έκθεση της με θέμα «Διαχείριση Αποβλήτων Ελαστικών Οχημάτων».

Όπως αναφέρει, από την επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο σύστημα το 2017, εντοπίστηκε ότι, στην απόδειξη είσπραξης του περιβαλλοντικού τέλους που εκδίδει, δεν αναγράφονται αναλυτικά οι κατηγορίες και οι ποσότητες των ελαστικών.

Επίσης, τα κουπόνια του εν λόγω συστήματος εκδίδονται σε σύνηθες χαρτί και αναγράφεται σε αυτά η κατηγορία ελαστικών με διαφορετικό χρωματισμό, καθώς και το αντίστοιχο περιβαλλοντικό τέλος.

Σημειώνει ότι σε κάθε κουπόνι αποτυπώνεται γραμμωτός κώδικας, με μοναδική αρίθμηση, κάθε ελαστικού ανά κατηγορία, ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα επανέκδοσής του. Κατά την επιστροφή τους στο σύστημα, το κάθε κουπόνι καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, με σάρωση του γραμμωτού κώδικα, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα διπλής εγγραφής και καταστρέφεται σε ειδικό χαρτοκόπτη.

Η σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι να ζητηθεί από το σύστημα όπως, στην απόδειξη είσπραξης περιβαλλοντικού τέλους, να αναγράφονται αναλυτικά οι κατηγορίες και οι ποσότητες των ελαστικών, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος και η παρακολούθηση.

Επίσης, να ζητηθεί από το σύστημα όπως υιοθετήσει τη χρήση ανάγλυφου χαρτιού, για τη διασφάλιση της μοναδικότητας των κουπονιών.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργήθηκε το 2017, παρακολουθήθηκαν οι διαδικασίες έκδοσης και καταστροφής των κουπονιών και διαπιστώθηκε ότι από ανθρώπινο λάθος εύκολα μπορεί να απολεσθεί ή να μην καταστραφεί κάποιο κουπόνι, που ενδέχεται να επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στον ΦΔ.
Σημειώνεται ότι η μοναδική αρίθμηση του γραμμωτού κώδικα που αποτυπώνεται στο κάθε κουπόνι, ανά κατηγορία ελαστικού, καταδεικνύει τον αριθμό των ελαστικών που βρίσκονται εντός της αγοράς αλλά και των ποσοτήτων χρησιμοποιημένων αποβλήτων ελαστικών ανά κατηγορία που τελικά τυγχάνουν διαχείρισης, καθώς και τα στοιχεία του εισαγωγέα.

Ωστόσο, αναφέρεται, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η χρονική στιγμή επιστροφής του κουπονιού, αφού αυτόεξαρτάται από τις συνθήκες και τον φόρτο εργασίας του κάθε συνεργείου.

Διαπιστώθηκε ότι μέσω της βάσης δεδομένων, όπου καταχωρίζεται το κάθε κουπόνι κατά την έκδοση και την καταστροφή του, μπορεί εύκολα να εντοπιστεί και να διαπιστωθεί εάν τα ελαστικά έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους.

Ωστόσο, σημειώνεται, δεν μπορεί να διαπιστωθεί το στάδιο του κύκλου στο οποίο βρίσκεται το κουπόνι όταν είναι εντός της αγοράς.

Συστήνεται ότι κατά την καταστροφή των κουπονιών θα πρέπει να γίνεται διπλή ταυτοποίηση του μοναδικού κώδικα του κάθε κουπονιού, με το αντίστοιχο ζυγιστικό έντυπο που παραδίδεται από τη μονάδα διαχείρισης.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι στα περισσότερα ζυγιστικά έντυπα αναγράφεται μόνο η συνολική ποσότητα ελαστικών που έτυχαν διαχείρισης, ανά κατηγορία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει πλήρης ταυτοποίηση του κάθε κουπονιού.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.