Συστάσεις για τη χρήση του λογισµικού Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισµικού παρακολούθησης

Η PEGA ιδρύθηκε στις 10 Μαρτίου 2022 µε εντολή για τη διερεύνηση της χρήσης του Pegasus και αντίστοιχου λογισµικού παρακολούθησης spyware. Η Επιτροπή ιδρύθηκε µετά από αποκαλύψεις ότι πολλές χώρες, συµπεριλαµβανοµένων κρατών-µελών της ΕΕ, έχουν χρησιµοποιήσει το λογισµικό παρακολούθησης Pegasus εναντίον δηµοσιογράφων, πολιτικών, αξιωµατούχων επιβολής του νόµου, διπλωµατών, δικηγόρων, επιχειρηµατιών, παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων, υπονοµεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία.

Τόσο η Έκθεση Πορισµάτων, όσο και η Έκθεση Συστάσεων που συνέταξε η Επιτροπή υπερψηφίστηκαν στις 8 Μαΐου 2023 από την πλειοψηφία των οµάδων, µε την υποστήριξη των αριστερών ευρωβουλευτών.

Η Έκθεση και οι Συστάσεις κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι έχουν σηµειωθεί παραβάσεις ή κακοδιοίκηση κατά την εφαρµογή του δικαίου της ΕΕ όσον αφορά τη χρήση και την εµπορική κατασκοπεία, στην Πολωνία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Κύπρο. Αναφορικά µε την Κύπρο, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία κακοδιοίκησης κατά την εφαρµογή του κανονισµού της ΕΕ και καλεί τη χώρα να πάρει συγκεκριµένα µέτρα.

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι είναι η πρώτη φορά που ερευνητική εργασία αυτού του είδους, και έκτασης, διεξήχθη από θεσµικά όργανα της ΕΕ. Η Επιτροπή έδωσε βήµα σε θύµατα, ακτιβιστές, δηµοσιογράφους και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, για να καταθέσουν τις εµπειρίες τους από την παρακολούθηση, γεγονός που βοήθησε να διαµορφωθεί µια ισχυρή διατύπωση σχετικά µε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων των Ευρωπαίων πολιτών.

Η Έκθεση Συστάσεων εγκρίθηκε µε 411 ψήφους, ενώ κατά ή αποχή ψήφισαν 97 και 37 αντίστοιχα. Οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς υπερψήφισαν την έκθεση. Εκ µέρους της Οµάδας η ευρωβουλευτής Cornelia Ernst (Die Linke, Γερµανία) δήλωσε: «Τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας είναι ένα σηµαντικό µήνυµα για όλα τα θύµατα παρακολούθησης, των οποίων οι παραβιάσεις δικαιωµάτων αναγνωρίζονται πλέον για πρώτη φορά σε επίπεδο ΕΕ. Για εµάς είναι ξεκάθαρο: Λογισµικό επιτήρησης όπως το Pegasus δεν µπορεί να είναι συµβατό µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα. Είναι τόσο απλό. Κατέστη επίσης ξεκάθαρο κατά τη διάρκεια της έρευνάς µας ότι ούτε η Επιτροπή ούτε τα κράτη-µέλη ενδιαφέρονται για µια πραγµατική έρευνα για αυτές τις παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ, κάτι που αποτελεί ντροπή για τη δηµοκρατία».

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy