Τα ανοιχτά ζητήµατα στο τελευταίο «µίλι» για τον Ακάµα

  • Ιδιαίτερα προβληµατικό µέτρο είναι αυτό της µεταφοράς νερού από φράγµα στην Πέγεια προς την περιοχή της Λάρας. Το µέτρο αυτό θα πρέπει να υποβληθεί σε ειδική οικολογική αξιολόγηση, διότι δύναται να έχει πολύ σηµαντικές επιπτώσεις: την έµµεση εκχώρηση αναπτυξιακών δικαιωµάτων µέσω της υδατοπροµήθειας στη συγκεκριµένη περιοχή και τη µεταβολή περιβαλλοντικών συνθηκών αλλοίωσης οικοτόπων.
  • Οι απειλές του τύπου «εγώ θα πάω να βάλω οµπρέλες» είναι καταδικαστέες. Τους άφησαν να αποθρασυνθούν εντελώς και αυτό είναι κάτι που φαίνεται πεντακάθαρα από τη συµπεριφορά τους

Του Κυριάκου Λοΐζου

Μετά από ένα διάστηµα σχετικής ηρεµίας για το Τοπικό Σχέδιο Ακάµα και τα περιβόητα αντισταθµιστικά µέτρα, τις προηγούµενες δύο εβδοµάδες επανήλθε το ζήτηµα τόσο µε τη δηµοσιοποίηση των αντισταθµιστικών, όσο και µε την έντονη αντίθεση του κοινοτάρχη Ίνειας, Γιάγκου Τσίβικου, για τα µέτρα.

Ο τελευταίος είχε δηλώσει πριν από µερικές ηµέρες στο ραδιόφωνο του «Άστρα» πως δεν έχουν άλλη επιλογή από το να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για αποζηµιώσεις. Σηµείωσε, επίσης, ότι είναι αποφασισµένοι αφού λάβουν τις απαντήσεις για τις 620 ενστάσεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί και οι οποίες, όπως εκτίµησε, θα είναι στην πλειοψηφία τους αρνητικές, να προσφύγουν στο Ανώτατο ∆ικαστήριο. Ξεκαθάρισε πως αν λάβουν αρνητική απάντηση και από το Ανώτατο, τότε για πρώτη φορά θα προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.

Το πλαίσιο των αντισταθµιστικών µέτρων και δράσεων παρουσιάστηκε από τους αρµόδιους υπουργούς µε την επισήµανση ότι έχει ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικο-οικονοµικής δραστηριότητας των κοινοτήτων του Ακάµα, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής.

Τα αντισταθµιστικά µέτρα

Τα 10+1 µέτρα που εξήγγειλε ο Υπουργός Γεωργίας περιλαµβάνουν:

Την παραχώρηση επιδότησης στους ιδιοκτήτες γης µε βάση την έκταση, λόγω της συµβολής των τεµαχίων της υπαίθρου στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Το ύψος της εκταρικής επιδότησης θα ανακοινωθεί αργότερα.

Ακόµη, προνοείται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση βασικού οδικού δικτύου σε οικιστικές ζώνες.

Το τρίτο µέτρο είναι η σύσταση τοπικού συντονιστικού γραφείου Ακάµα, µε στόχο την ενίσχυση, την ενηµέρωση, την υποστήριξη, τη δηµιουργία συνεργειών και την ενδυνάµωση των τοπικών κοινοτήτων και του πληθυσµού µε δράσεις, προγράµµατα, έργα και την ανάδειξη και προβολή της περιοχής, λειτουργώντας ως τοπικός αναπτυξιακός µηχανισµός. «Αυτός ο φορέας είναι καθαρά υπόθεση των τοπικών κοινοτήτων», τόνισε ο κ. Ξενοφώντας, εξηγώντας ότι το κράτος θα χρηµατοδοτήσει το φορέα και οι τοπικές κοινότητες θα τον αναπτύξουν «για να αναδείξουν τη µοναδικότητα της περιοχής και για να λειτουργήσει ο φορέας ως γέφυρα µεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τοµέα».

Επιπλέον, προβλέπεται η δηµιουργία βιοτεχνικής περιοχής στα διοικητικά όρια της κοινότητας της Ίνειας, καθώς και η αξιοποίηση από την κοινότητα της Ίνειας του κόµβου εξυπηρέτησης επισκεπτών του Εθνικού ∆ασικού Πάρκου Ακάµα στον νότιο κόλπο της Λάρας.

∆ύο άλλα µέτρα είναι η αξιοποίηση από την κοινότητα Ίνειας του θαλασσινού αλατιού της παραλίας της Λάρας εντός του Εθνικού Πάρκου Ακάµα βάσει όρων που θα τεθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες, καθώς και η αξιοποίηση των βράχων της Ίνειας για δραστηριότητες αναρρίχησης επίσης βάσει όρων των αρµόδιων υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα, προνοείται η εκπόνηση µελέτης για καταγραφή, αποτύπωση και ανάδειξη των στεγαδιών, κάτι που αποτελεί, όπως είπε ο Υπουργός Γεωργίας, «µια απαίτηση της κοινότητας της Ίνειας, αλλά εν συνεχεία και των υπόλοιπων κοινοτήτων». Εξέφρασε µάλιστα την ελπίδα ότι τα στεγάδια θα αναδειχθούν σε πολιτιστική κληρονοµιά και θα ενταχθούν στον σχετικό κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ.

Στη δέσµη των µέτρων περιλαµβάνεται η κάλυψη από το κράτος µέρους των λειτουργικών εξόδων των κοινοτικών υποδοµών και µουσείων της περιοχής, η εξέταση της δυνατότητας δηµιουργίας ή µετακίνησης κτηνοτροφικής µονάδας η οποία υπάρχει στα διοικητικά όρια της κοινότητας του Νέου Χωρίου, καθώς και η χρηµατοδότηση αριθµού έργων κοινής ωφελείας βάσει των αναγκών των κοινοτήτων.

«Η κάθε κοινότητα έχει τις δικές της προτεραιότητες. Οι προτάσεις για έργα θα υποβληθούν και θα αξιολογηθούν από την κεντρική οµάδα, έτσι ώστε να προωθηθούν κατά προτεραιότητα», σηµείωσε ο Υπουργός Γεωργίας.

Τα υπό συζήτηση προβληµατικά µέτρα και τα καλά

Μιλώντας στη «Χαραυγή», ο εκπρόσωπος Πρωτοβουλίας για τη ∆ιάσωση των Φυσικών Ακτών, Κλείτος Παπαστυλιανού, έκρινε ότι τα αντισταθµιστικά µέτρα «κινούνται ως επί το πλείστον στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο µέχρι την τελευταία στιγµή το Υπουργείο Γεωργίας είχε σκοπό να συµπεριλάβει, πέραν της οικονοµικής διαχείρισης του νότιου κόµβου της Λάρας, την έγκριση εγκατάστασης υποδοµών και παροχής υπηρεσιών λουοµένων (κρεβατιών και οµπρελών)». Την τελευταία µέρα, ωστόσο, σηµείωσε ο κ. Παπαστυλιανού, ο αρµόδιος υπουργός δήλωσε ότι θα µπορούσε αυτό να εξεταστεί σε µεταγενέστερο στάδιο εξαιτίας των αντιδράσεων.

Σηµειώνεται πως ο κοινοτάρχης Ίνειας είχε δηλώσει δηµόσια ότι είχε δεσµεύσεις από προηγούµενους υπουργούς ότι το αίτηµά του για τοποθέτηση οµπρελών και ξαπλωστρών θα εγκρινόταν. Το αίτηµα αυτό απορρίπτεται οριστικά, ενώ στο τραπέζι παραµένουν άλλα µέτρα που εξετάζονται και τα οποία, όπως τονίζει ο κ. Παπαστυλιανού, φαίνεται να είναι επίσης προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Ακόµα, βρίσκονται υπό συζήτηση κι άλλα προβληµατικά µέτρα, µε σηµαντικότερο αυτό της µεταφοράς νερού από φράγµα στην Πέγεια προς την περιοχή της Λάρας, κάτι που πρέπει να υποβληθεί σε ειδική οικολογική αξιολόγηση, διότι δύναται να έχει πολύ σηµαντικές επιπτώσεις. Οι δύο σηµαντικότερες είναι η έµµεση εκχώρηση αναπτυξιακών δικαιωµάτων µέσω της υδατοπροµήθειας στη συγκεκριµένη περιοχή, και η µεταβολή περιβαλλοντικών συνθηκών αλλοίωσης οικοτόπων και συγκεκριµένα παραδοσιακών γεωργικών καλλιεργειών, οι οποίες µπορεί να αντικατασταθούν από συµβατικές καλλιέργειες όπως ελιές, χαρουπιές κ.ά.», υπογράµµισε ο εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας για τη ∆ιάσωση των Φυσικών Ακτών.

Ερωτηθείς κατά πόσον υπάρχει αισιοδοξία βάσει των όσων έχουν γίνει µέχρι τώρα, ο Κλείτος Παπαστυλιανού είπε πως εκκρεµεί η αξιολόγηση και έγκριση του τοπικού Σχεδίου Πέγειας, «άρα συνεχίζουµε να παρακολουθούµε το θέµα µε προσοχή».

Χ. Θεοπέµπτου: «∆εν χρειάζονται απειλές, αλλά συνεννόηση για την προστασία της φύσης»

Από πλευράς του ο πρόεδρος του Κινήµατος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Χαράλαµπος Θεοπέµπτου, ανέφερε πως το ζήτηµα θα συζητηθεί στην Επιτροπή την ερχόµενη Τετάρτη, µε πρώτο µέληµα την προστασία της φύσης και όχι αν θα προχωρήσει κάποιος σε ενέργειες επειδή θέλει να βγάλει χρήµατα.

«Οι απειλές του τύπου “εγώ θα πάω να βάλω οµπρέλες” είναι καταδικαστέες. Τους άφησαν να αποθρασυνθούν εντελώς και είναι κάτι που φαίνεται πεντακάθαρα από τη συµπεριφορά τους», τόνισε ο κ. Θεοπέµπτου, θέτοντας παράλληλα το ζήτηµα ενός ειδικού προγράµµατος, κατά το οποίο όταν καλούνται µερικοί άνθρωποι να προσφέρουν για να σωθεί µια περιοχή, να έχουν ένα όφελος από την προστασία της, και όχι µε ξερή οικονοµική συνδιαλλαγή.

«Για παράδειγµα, σε µια προστατευόµενη περιοχή στο εξωτερικό, απασχολούνται ντόπιοι, έτσι υπάρχει όφελος µακροπρόθεσµο για τους κατοίκους. Με γνώµονα την προστασία της φύσης, θα µπορούσαµε µε ελάχιστη συνεννόηση να έχουµε πολύ καλά αποτελέσµατα», σημείωσε.

Καταλήγοντας, ο Χαράλαµπος Θεοπέµπτου επεσήµανε πως «το να αξιοποιήσει κανείς την περιουσία του, όπου κι αν βρίσκεται, έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος. Με τον Ακάµα, διαχρονικά, δεν κάναµε και πολλά πράγµατα σωστά».

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy