Τα επαγγέλματα με τους υψηλότερους και χαμηλότερους μισθούς σε 19 τομείς της οικονομίας

  Πόσοι εργάζονται, πόσοι είναι άνεργοι, ποιος ο μέσος όρος των ακαθάριστων απολαβών των εργαζομένων και πώς επηρεάστηκαν από την κρίση του κορονοϊού

  • Εργαζόμενοι στον τομέα των τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας είδαν τις απολαβές τους να μειώνονται κατά 62,8% 
  • Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων έχει τις υψηλότερες ακαθάριστες απολαβές (3,425 το μήνα) και ακολουθεί ο τομέας της δημόσιας διοίκησης και άμυνας (2,793 ευρώ).
  • Οι τομείς με τις χαμηλότερες ακαθάριστες απολαβές είναι η γεωργία, δασοκομία και αλιεία (882 ευρώ το μήνα),

 

 

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Η Στατιστική Υπηρεσία λέει ότι ο μέσος όρος των ακαθάριστων απολαβών των εργαζομένων είναι 1.925 ευρώ. Παρά ταύτα, στην πραγματικότητα μόνο το 17% απασχολούνται σε τομείς στους οποίους ο μέσος όρος είναι υψηλότερος (72,816 από τους 418,015), ενώ πολύ μακριά από το πιο πάνω ποσό βρίσκονται οι 31.487 άνεργοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα γραφεία εξευρέσεως εργασίας και πολλοί εξ αυτών ζουν εδώ και μήνες με επιδόματα πείνας. Μάλιστα η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων έχει υποστεί μειώσεις μισθών και ωφελημάτων, λόγω της κρίσης του κορονοϊού, ενώ σε ορισμένους τομείς οι απολαβές κατρακύλησαν σε απελπιστικά επίπεδα, όπως των εργαζομένων στον τομέα των τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας, που είδαν τις απολαβές τους να μειώνονται κατά 62,8% και των εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, που είδαν τις απολαβές τους να μειώνονται κατά 36,6%.

Η εφημερίδα μας πραγματοποίησε έρευνα για 19 τομείς της οικονομίας και ανέλυσε στοιχεία για το πόσοι εργάζονται ανά τομέα (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού για το δεύτερο τρίμηνο), πόσοι είναι άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα γραφεία εξευρέσεως εργασίας τον Οκτώβριο), ποιος είναι ο μέσος όρος των απολαβών των εργαζομένων σε κάθε τομέα (στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2019 που κατατέθηκαν στη Βουλή) και πώς επηρεάστηκαν λόγω της κρίσης του κορονοϊού. Τα στοιχεία προέρχονται από τη Στατιστική Υπηρεσία, με εξαίρεση τις αυξομειώσεις των ακαθάριστων απολαβών των εργαζομένων που τα στοιχεία προέρχονται από τη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (για την Κύπρο), αφού δεν είναι διαθέσιμα (ανά τομέα) από τη Στατιστική Υπηρεσία.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων, τα επαγγέλματα με τις υψηλότερες ακαθάριστες απολαβές είναι ο τομέας των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (3,425 το μήνα) και ο τομέας της δημόσιας διοίκησης και άμυνας (2,793 ευρώ). Σημειώνεται ωστόσο ότι στον δεύτερο τομέα περιλαμβάνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι εργαζόμενοι σε δήμους, κοινότητες και ορισμένους ημικρατικούς οργανισμούς. Επίσης στα βαθιά χειρωνακτικά επαγγέλματα οι τομείς με τις υψηλότερες ακαθάριστες απολαβές είναι τα ορυχεία και λατομεία (3,324 ευρώ) και ο τομέας της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (2,815 ευρώ). Σημειώνεται ωστόσο ότι ο αριθμός των εργαζομένων στους υπό αναφορά τομείς είναι σχετικά μικρός, αφού ανέρχεται στα 1.295 και 1.539 πρόσωπα αντίστοιχα.

Από την άλλη πλευρά, οι τομείς με τις χαμηλότερες ακαθάριστες απολαβές είναι η γεωργία, δασοκομία και αλιεία (882 ευρώ το μήνα), οι δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (1.299 ευρώ) και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο (1.492 ευρώ).

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα ποσά αφορούν τον μέσο όρο, ο οποίος προκύπτει μέσα από τη διαίρεση του συνόλου των ακαθάριστων απολαβών με το σύνολο των υπαλλήλων που τις έλαβαν. Δηλαδή, εάν για παράδειγμα ένας εργαζόμενος έχει ακαθάριστες απολαβές ύψους 2 χιλ. ευρώ και ένα άλλος χίλια  ευρώ, ο μέσος όρος είναι 1,5 χιλ. ευρώ.

Τα δεδομένα ανά τομέα έχουν ως ακολούθως:

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία: 8.898 εργαζόμενοι με απολαβές κατά μέσο όρο 882 ευρώ το μήνα και 225 εγγεγραμμένοι άνεργοι.

Ορυχεία και Λατομεία: 1.295 με απολαβές κατά μέσο όρο 3.324 ευρώ το μήνα και 40 εγγεγραμμένοι άνεργοι. Το δεύτερο τρίμηνο το ωριαίο εργατικό κόστος μειώθηκε κατά 18,9%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Μεταποίηση: 21.713 με απολαβές κατά μέσο όρο 1.598 ευρώ το μήνα και 1.992 εγγεγραμμένοι άνεργοι. Το δεύτερο τρίμηνο το ωριαίο εργατικό κόστος μειώθηκε κατά 21,5%.

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού: 1.539 με απολαβές κατά μέσο όρο 2.815 ευρώ το μήνα και 15 άνεργοι. Το δεύτερο τρίμηνο το ωριαίο εργατικό κόστος αυξήθηκε κατά 3,2%.

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης: 2.688 με απολαβές κατά μέσο όρο 1.875 ευρώ το μήνα και 108 άνεργοι. Το δεύτερο τρίμηνο το ωριαίο εργατικό κόστος μειώθηκε οριακά κατά 0,1%.

Κατασκευές: 42.625 με απολαβές κατά μέσο όρο 1.563 ευρώ το μήνα και 1.743 άνεργοι. Το δεύτερο τρίμηνο το ωριαίο εργατικό κόστος μειώθηκε οριακά κατά 0,5%.

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο: 34.250 με απολαβές κατά μέσο όρο 1.492 ευρώ το μήνα και 6.051 εγγεγραμμένοι άνεργοι. Το δεύτερο τρίμηνο το ωριαίο εργατικό κόστος μειώθηκε κατά 9%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Μεταφορά και αποθήκευση: 12.392 με απολαβές κατά μέσο όρο 2.259 ευρώ το μήνα και 1.379 άνεργοι. Το δεύτερο τρίμηνο το ωριαίο εργατικό κόστος αυξήθηκε κατά 2,1%.

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης: 14.181 με απολαβές κατά μέσο όρο 1.299 ευρώ το μήνα και 7.602 άνεργοι. Το δεύτερο τρίμηνο το ωριαίο εργατικό κόστος μειώθηκε κατά 36,6%.

Ενημέρωση και επικοινωνία: 7.652 με απολαβές κατά μέσο όρο 2.651 ευρώ το μήνα και 717 άνεργοι. Το δεύτερο τρίμηνο το ωριαίο εργατικό κόστος μειώθηκε κατά 4,2%.

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες: 10.031 με απολαβές κατά μέσο όρο 3.425 ευρώ το μήνα και 1.540 άνεργοι. Το δεύτερο τρίμηνο το ωριαίο εργατικό κόστος αυξήθηκε κατά 4,5%.

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας: 1.698 με απολαβές κατά μέσο όρο 1.784 ευρώ το μήνα και 299 άνεργοι. Το δεύτερο τρίμηνο το ωριαίο εργατικό κόστος μειώθηκε κατά 11,6%.

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες: 13.592 με απολαβές κατά μέσο όρο 2.357 ευρώ το μήνα και 1.651 άνεργοι. Το δεύτερο τρίμηνο το ωριαίο εργατικό κόστος μειώθηκε κατά 3,3%.

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες: 6.160 με απολαβές κατά μέσο όρο 1.687 ευρώ το μήνα και 1.235 άνεργοι. Το δεύτερο τρίμηνο το ωριαίο εργατικό κόστος αυξήθηκε κατά 2,2%.

Δημόσια διοίκηση και άμυνα: 18.055 με απολαβές κατά μέσο όρο 2.793 ευρώ το μήνα και 1.307 εγγεγραμμένοι άνεργοι. Το δεύτερο τρίμηνο το ωριαίο εργατικό κόστος αυξήθηκε κατά 2,7%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Εκπαίδευση: 8.260 με απολαβές κατά μέσο όρο 1.965 ευρώ το μήνα και 1.291 εγγεγραμμένοι άνεργοι. Το δεύτερο τρίμηνο το ωριαίο εργατικό κόστος μειώθηκε κατά 11,3%.

Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα: 6.070 με απολαβές κατά μέσο όρο 1.638 ευρώ το μήνα και 603 εγγεγραμμένοι άνεργοι. Το δεύτερο τρίμηνο το ωριαίο εργατικό κόστος μειώθηκε κατά 9,1%.

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία: 3.499 με απολαβές κατά μέσο όρο 1,781 ευρώ το μήνα και 676 εγγεγραμμένοι άνεργοι. Το δεύτερο τρίμηνο το ωριαίο εργατικό κόστος μειώθηκε κατά 62,8%.

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών: 5.281 με απολαβές κατά μέσο όρο 1.459 ευρώ το μήνα και 757 εγγεγραμμένοι άνεργοι. Το δεύτερο τρίμηνο το ωριαίο εργατικό κόστος μειώθηκε κατά 15,2%.

 

Πιο υψηλοί οι μισθοί στη Λεμεσό, πιο χαμηλοί στην Αμμόχωστο

Διαφορές στο μέσο όρο των ακαθάριστων απολαβών των εργαζομένων υπάρχουν και ανά επαρχία, όχι μόνο ανά τομέα.

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στη Βουλή, το 2019 ο μέσος όρος των ακαθάριστων απολαβών των εργαζομένων παγκύπρια ήταν 1.825 ευρώ. Ωστόσο στη Λεμεσό ήταν 2.032 ευρώ, ενώ ακολουθούν η Λευκωσία με 1.972 ευρώ, η Λάρνακα με 1.458 ευρώ, η Πάφος με 1.327 ευρώ και τελευταία η Αμμόχωστος με 1.303 ευρώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.