Τα εργαλεία για στήριξη των αγροτών υπάρχουν, αλλά απουσιάζει η πολιτική βούληση

  • Η οικονοµική βοήθεια απλώς θα δώσει µια παράταση ζωής στους αγρότες. Πρέπει να δηµιουργηθούν υποδοµές και να εκπονηθούν πολιτικές που να κάνουν το επάγγελµα ανταγωνιστικό και βιώσιµο.
  • Θ. Θωµά: Καθηµερινά γινόµαστε µάρτυρες εγκατάλειψης του επαγγέλµατος. ∆εν θα έχουµε γεωργούς και πρωτογενή τοµέα στην Κύπρο µε τους ρυθµούς που πάµε.
  • Χ. Παπαπέτρου: Το πρόβληµα είναι διπλό. Η ΕΕ δεν αντιµετωπίζει κοινά το πρόβληµα και η κυβέρνηση δεν αξιοποιεί τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της.
  • Λ. Αχιλλέως: Η ραγδαία αύξηση του κόστους των υλικών δεν επιτρέπει στους αγρότες να υλοποιήσουν σήµερα επενδύσεις που εγκρίθηκαν πριν καιρό, µε άλλα δεδοµένα.
  • Γ. Γαβριήλ: Η κυβέρνηση να αφουγκραστεί τον αγροτικό κόσµο, να εκπονήσει σχέδια στήριξης και να βελτιώσει τα υφιστάµενα.

 

Του Γιάννη Κακαρή

Κραυγή αγωνίας συνεχίζει να εκπέµπει ο αγροτικός τοµέας καθώς αποτελεί τον πιο ευάλωτο κρίκο στην αλυσίδα τροφίµων, αλλά και τον πιο ευάλωτο επαγγελµατικό τοµέα. Οι πολιτικές στήριξης είναι εντελώς ανεπαρκείς, ενώ φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν αφουγκράζεται τον κόσµο της αγροτιάς, αφού δεν αξιοποιεί τα έκτακτα εργαλεία που έχει δώσει στα κράτη-µέλη της η ΕΕ για να αντιµετωπίσουν τις επιπτώσεις από τον πόλεµο στην Ουκρανία.

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο πρωτογενής τοµέας είναι η τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής (σιτηρά, λίπασµα, φάρµακα και άλλα αγροτικά χρειώδη, ρεύµα κ.α.), το ζήτηµα του αγροτικού πετρελαίου, η επιστροφή του ΦΠΑ, η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και τα έργα υποδοµής που εκκρεµούν.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων υπέδειξαν ότι τα πακέτα βοήθειας που δόθηκαν είναι µηδαµινά µπροστά στις πραγµατικές ανάγκες και ότι αν δεν στηριχθεί ουσιαστικά ο τοµέας, τότε θα κλαίµε επί ερείπιων. Σηµείωσαν ότι η οικονοµική βοήθεια απλώς θα δώσει µια παράταση ζωής στους αγρότες και ότι πρέπει να δηµιουργηθούν υποδοµές και να εκπονηθούν πολιτικές που να κάνουν το επάγγελµα ανταγωνιστικό και βιώσιµο.

Κατάντησαν τους αγρότες επαίτες

«Χωρίς πρωτογενή τοµέα δεν µπορούµε να επιβιώσουµε», ανέφερε στη «Χαραυγή» ο Επαρχιακός Γραµµατέας της ΕΚΑ Λευκωσίας, Θωµάς Θωµά, για να υπογραµµίσει ότι «µεγάλο πρόβληµα είναι η ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων και οι υποδοµές».

Όπως εξήγησε, δεν είναι λύση οι επιδοτήσεις που καταντούν τους αγρότες επαίτες. Πρέπει να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες υποδοµές για να έχουµε αγροτική οικονοµία δυνατή στην Κύπρο.

Αναφέρθηκε, όµως και σε µια σειρά από ζητήµατα που απασχολούν τον αγροτικό τοµέα και ιδιαίτερα τη γεωργία.

Όπως είπε, εκκρεµεί εδώ και πάρα πολύ καιρό η ενιαία τιµολόγηση του νερού. Χαρακτηριστικά υπέδειξε ότι κάποιοι αγρότες πληρώνουν 17 σεντς και άλλοι €1,5.

Για το αγροτικό πετρέλαιο, υπογράµµισε ότι ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων έχει δηλώσει πως αν η κυβέρνηση το επιθυµεί, τότε µπορεί να επιτρέψει τη χρήση χρωµατισµένου πετρελαίου και στο δρόµο όπως ακριβώς γίνεται και στο χωράφι (δηλαδή µε τον µειωµένο φόρο κατανάλωσης ύψους 2,1 σεντ). Ωστόσο, δεν έχει γίνει κάτι.

Σε ό,τι αφορά την επιστροφή του ΦΠΑ προς τους αγρότες και το επιχείρηµα του Υπουργείου Οικονοµικών ότι η επιστροφή γίνεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, κατήγγειλε ότι η υπηρεσία δεν απαντά καν στις κλήσεις των αγροτών. Συγκεκριµένα, ανέφερε ότι έχει στοιχεία όπου αγρότης τηλεφώνησε 18 φορές στο τµήµα, αλλά δεν του απάντησε κανένας και ότι η επιστροφή του ΦΠΑ εκκρεµεί εδώ και ένα χρόνο.

Ο Θωµάς Θωµά υπέδειξε ακόµη πως το αγροτικό κίνηµα έδωσε ξανά προτάσεις για το πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί η ακρίβεια.

Την ίδια ώρα, υπογράµµισε ότι «το πρόβληµα δεν µπορεί να λυθεί αποσπασµατικά. Το θέµα είναι να δηµιουργηθούν οι συνθήκες και οι υποδοµές για να µπορέσει να γίνει ανταγωνιστικό το κυπριακό προϊόν γιατί δεν µπορεί να µετακυλιστούν οι αυξήσεις στο προϊόν».

Έκρουσε, τέλος, τον κώδωνα του κινδύνου καθώς, όπως είπε, «καθηµερινά γινόµαστε µάρτυρες εγκατάλειψης του επαγγέλµατος. ∆υστυχώς, εκεί καταντήσαµε. ∆εν θα έχουµε γεωργούς και πρωτογενή τοµέα στην Κύπρο µε τους ρυθµούς που πάµε».

Έχουν την πολιτική βούληση;

Από την πλευρά του ο ΓΓ της ΠΕΚ, Χρίστος Παπαπέτρου, δήλωσε ότι «η βοήθεια που δόθηκε µέχρι σήµερα είναι πάρα πολύ µικρή µπροστά στο τεράστιο πρόβληµα» και υπογράµµισε ότι το πρόβληµα είναι διπλό.

Όπως εξήγησε, το πρώτο σκέλος είναι «η αναποτελεσµατικότητα, αναποφασιστικότητα και έλλειψη βούλησης της ΕΕ να αντιµετωπίσει κοινά αυτό το πρόβληµα που υπάρχει. ∆ίνει µεν εργαλεία στα κράτη-µέλη µε εθνικά λεφτά να αντιµετωπίσει η κάθε χώρα το πρόβληµα, ενώ έπρεπε να αντιµετωπιστεί κοινά». Κατέγραψε ως θετικό το ότι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία και το Υπουργείο Γεωργίας µαζί µε άλλα κράτη κατάφεραν να επεκταθεί για ακόµη ένα χρόνο το πρόγραµµα στήριξης της ΕΕ, ένεκα του πολέµου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ως δεύτερο σκέλος του προβλήµατος υπέδειξε ότι «η κυβέρνηση δεν αξιοποιεί τα εργαλεία που µας δίνει η ΕΕ για βοήθεια στους αγρότες». Πρόσθεσε ότι «όσες παρεκκλίσεις, όσες παρατάσεις θέλουν ας δώσουν. Το ερώτηµα είναι, έχουν τη βούληση να βάλουν λεφτά για να αντιµετωπίσουν την κρίση;»

Επεσήµανε ότι γίνονται διαβουλεύσεις µε τις αγροτικές οργανώσεις, ωστόσο δεν λαµβάνονται υπόψιν οι προτάσεις τους.

Σε ό,τι αφορά το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για τους αγρότες, διερωτήθηκε: «Γιατί δεν µειώνει η κυβέρνηση τον συντελεστή του φόρου αφού το κράτος δεν έχει κέρδος; Γιατί δεν κάνουµε αυτό που η ΕΕ υπέδειξε ότι δικαιούνται τα κράτη-µέλη -να µειώσουν τους συντελεστές στην ενέργεια (ηλεκτρικό ρεύµα και πετρέλαιο) για να µπορέσουµε να έχουµε ρευστότητα;»

∆εν έχουν χρήµατα για να υλοποιήσουν επενδύσεις

Μεγάλα είναι τα προβλήµατα και στο επενδυτικό πρόγραµµα, το οποίο ακόµη δεν έχει ολοκληρωθεί, αφού οι αγρότες δεν έχουν τα χρήµατα (λόγω της τεράστιας αύξησης στις τιµές των υλικών), ώστε να υλοποιήσουν τις αναπτύξεις που έχουν εγκριθεί.

Ο ΓΓ του Ευρωαγροτικού, Λάµπρος Αχιλλέως, έδωσε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα: Ένας γεωργός που έκανε αίτηση για εγκατάσταση αντιχαλαζικού συστήµατος, µε κόστος 7 χιλιάδες ευρώ, στο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020, το οποίο άνοιξε στις 5 Σεπτεµβρίου, σήµερα που θα υλοποιήσει την πρότασή του το κόστος είναι 11,5 χιλιάδες. Αυτή η διαφορά δεν καλύπτεται και για αυτό ο κόσµος δεν υλοποιεί τις επενδύσεις που έχουν εγκριθεί. Κάλεσε την κυβέρνηση να ρυθµίσει το ζήτηµα.

Επιπρόσθετα, ο κ. Αχιλλέως, ως πρόεδρος της ΣΕ∆ΙΓΕΠ Τροόδους, ανέφερε ότι «οι τιµές που πήρε φέτος ο γεωργός (για τα φρούτα στα ορεινά) έχουν µειωθεί κατά 15%, συν η αύξηση στο κόστος παραγωγής που είναι 40%. Άρα η αύξηση για τον γεωργό πήγε στο 55%».

Τόνισε ότι ενώ αυξήθηκε ο όγκος παραγωγής κατά 45%, στο τέλος πήραν 8% περισσότερα λεφτά από ό,τι πέρσι. ∆ιερωτήθηκε «τι θα συµβεί όταν στο τέλος του χρόνου ο γεωργός θα κλείσει τα βιβλία των λογαριασµών του;»

Μέχρι να αφουγκραστεί τον αγροτικό κόσµο

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας, Γιαννάκης Γαβριήλ, είπε ότι «τα €17 εκατ. ενίσχυση που έχει παραχωρήσει η κυβέρνηση στην κτηνοτροφία, αποτελούν µια σταγόνα στον ωκεανό. Μόνο από τα απροσδόκητα κέρδη που έχει πάρει από το ΦΠΑ, η κυβέρνηση επωφελήθηκε µε πέραν των €30 εκατ.».

Ως εκ τούτου, υπογράµµισε ότι η Επιτροπή θα συζητά το θέµα «µέχρι η κυβέρνηση να αφουγκραστεί τον αγροτικό κόσµο, να εκπονήσει σχέδια στήριξης, αλλά και να βελτιώσει τα υφιστάµενα, τα οποία δεν µπορούν πλέον να ανταποκριθούν στα προβλήµατα. ∆ιαφορετικά, δεν θα υπάρχει πρωτογενής τοµέας».

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy