Καλά-καλά δεν μιλούν τα Ελληνικά και οι μαθητές και μαθήτριές μας πηγαίνουν στα Γυμνάσια με τεράστιες ελλείψεις και τα βρίσκουν «σκούρα». Ωστόσο το Υπουργείο Παιδείας μελετά την εισαγωγή της εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας και στα Δημοτικά! Η οποία θα διδάσκεται από εκπαιδευτικούς της Δημοτικής, οι οποίοι και θα επιμορφωθούν καταλλήλως από το Υπουργείο Παιδείας!

Επιτέλους, ας σοβαρευτούν κάποιοι και ας δώσουν πρώτα στοιχεία σε σχέση με την εκμάθηση της Αγγλικής στα Δημοτικά, που γίνεται και πάλι από εκπαιδευτικούς της Δημοτικής που επιμορφώνονται σχετικά. Υπάρχει, αλήθεια, έστω και ένα παιδί που δεν πηγαίνει σε φροντιστήρια για την εκμάθηση της Αγγλικής; Μπορούν άραγε τα παιδιά χωρίς επιπλέον μαθήματα και μόνο με τις προσφερόμενες ώρες στα Δημοτικά να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα είτε για το Γυμνάσιο είτε για εξετάσεις; Κάποια εκπαιδευτικά ζητήματα δεν είναι αστεία και ίσως ήρθε η ώρα να τεθούν όλα τα θέματα στο τραπέζι.

ΓΤΑ