Τα golden boys της κρατικής μηχανής σε μισθούς και επιδόματα

Στις πρώτες θέσεις οι αξιωματούχοι της δικαστικής εξουσίας με απολαβές που ξεπερνούν τις 160 χιλ. ευρώ το χρόνο και μία ντουζίνα επίτροποι

  • Στις πρώτες θέσεις οι αξιωματούχοι της δικαστικής εξουσίας με απολαβές που ξεπερνούν τις 160 χιλ. ευρώ το χρόνο και μία ντουζίνα επίτροποι
  • Στα ποσά δεν περιλαμβάνονται οι λιμουζίνες και άλλα ωφελήματα των αξιωματούχων του κράτους

Μισθούς και επιδόματα, που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τις 160 χιλ. ευρώ το χρόνο, λαμβάνουν τα golden boys της κρατικής μηχανής.

Σύμφωνα με τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2023, ο οποίος ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και κατατέθηκε στη Βουλή για έγκριση, οι αξιωματούχοι με τις πιο υψηλές απολαβές είναι ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ο πρόεδρος και οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίοy, οι οποίοι λαμβάνουν από 161.417 το χρόνο.

Συγκεκριμένα, έχουν ετήσιες απολαβές 126.237 ευρώ, ενώ λαμβάνουν επίσης 6.148 ευρώ από τον τιμάριθμο και 18.000 ευρώ επίδομα παραστάσεως. Ο καθαρός τους μισθός, μετά τις αποκοπές και τους φόρους, είναι 109.066 ευρώ το χρόνο ή 8.470 ευρώ το μήνα.

Σε εξίσου υψηλά επίπεδα –συγκριτικά με άλλους αξιωματούχους– είναι επίσης οι μισθοί των προέδρων των Επαρχιακών Δικαστηρίων και του Αρχιπρωτοκολλητή (127.820 ευρώ το χρόνο μεικτά ή 88.404 ευρώ καθαρά –ήτοι 6.886 ευρώ το μήνα καθαρά), καθώς και των προέδρων των υπόλοιπων δικαστηρίων και των ανώτερων επαρχιακών δικαστών (105.495 ευρώ το χρόνο μεικτά ή 74.530 ευρώ καθαρά –ήτοι 5,710 ευρώ το μήνα καθαρά).

Όσον αφορά τους αιρετούς αξιωματούχους, στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με απολαβές που φτάνουν στις 171.113 ευρώ το χρόνο. Συγκεκριμένα, ο μισθός του είναι 100.793 ευρώ, αλλά λαμβάνει επίσης 22.447 ευρώ τιμάριθμο, 30.755 ευρώ επίδομα παραστάσεως και 6.849 ευρώ τιμάριθμο πάνω στο επίδομα παραστάσεως.

Οι καθαρές του απολαβές, μετά τις αποκοπές και τους φόρους, είναι 108.151 ευρώ το χρόνο ή 8.452 ευρώ το μήνα. Ακολουθεί η Πρόεδρος της Βουλής με 136.045 ευρώ το χρόνο μεικτά ή 88.046 ευρώ καθαρά (6.884 ευρώ το μήνα καθαρά) και οι βουλευτές και οι εκπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων, οι οποίοι λαμβάνουν από 85.975 ευρώ το χρόνο μεικτά ή 59.273 ευρώ καθαρά (4.738 ευρώ το μήνα καθαρά).

Όσον αφορά τους πολιτικούς αξιωματούχους που διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λαμβάνουν από 110.949 ευρώ το χρόνο μεικτά ή 72.064 ευρώ καθαρά (5.619 ευρώ το μήνα καθαρά). Επίσης, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος λαμβάνει 63.974 ευρώ μεικτά το χρόνο ή 46.031 ευρώ καθαρά (3.499 ευρώ καθαρά το μήνα).

Από τους επιτρόπους οι πιο ψηλά αμειβόμενοι είναι ο Επίτροπος Εποπτείας Υγείας και η Επίτροπος Διοικήσεως, που λαμβάνουν από 127.623 ευρώ μεικτά το χρόνο ή 87.683 ευρώ καθαρά (6.826 ευρώ το μήνα καθαρά). Ακολουθούν οι Επίτροποι νομοθεσίας, προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού και διαφάνειας, που λαμβάνουν από 110.949 ευρώ μεικτά το χρόνο ή 72.064 ευρώ καθαρά (5.619 ευρώ καθαρά το μήνα). Σημειώνεται ότι τα μέλη της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς λαμβάνουν από 80.000 ευρώ το χρόνο μεικτά (4.270 ευρώ το μήνα καθαρά).

Στην επόμενη κλίμακα είναι η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με απολαβές ύψους 106.395 ευρώ μεικτά ή 74.247 ευρώ καθαρά (5.712 ευρώ καθαρά το μήνα). Ακολουθούν οι Επίτροποι Προεδρίας για ανθρωπιστικά θέματα, περιβάλλοντος, ισότητας, του πολίτη και της ανάπτυξης ορεινών κοινοτήτων που λαμβάνουν από 93.419 ευρώ μεικτά το χρόνο ή 64.391 ευρώ καθαρά (4.918 ευρώ το μήνα καθαρά), ο επικεφαλής επιστήμονας με 83.838 ευρώ το χρόνο μεικτά ή 58.503 ευρώ καθαρά (4.467 ευρώ το μήνα καθαρά) και ο εκπρόσωπος της ε/κ πλευράς στη διερευνητική επιτροπή αγνοουμένων με 64.440 ευρώ μεικτά το χρόνο ή 46.380 ευρώ καθαρά (3.538 ευρώ το μήνα καθαρά).

Όσον αφορά την κρατική υπηρεσία και τους ανεξάρτητους θεσμούς, στην πρώτη θέση είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας με απολαβές ύψους 136.388 ευρώ μεικτά το χρόνο (6.686 ευρώ καθαρά το μήνα), ενώ ακολουθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας με 129.706 ευρώ μεικτά (6.395 ευρώ καθαρά το μήνα).

Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας λαμβάνουν από 101.461 ευρώ μεικτά (5.058 ευρώ το μήνα καθαρά), ενώ τα μέλη της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας λαμβάνουν από 93.211 ευρώ (6.699 ευρώ το μήνα καθαρά).

Στην επόμενη κλίμακα είναι μια σειρά αξιωματούχοι που λαμβάνουν από 127.623 ευρώ μεικτά το χρόνο (6.626 ευρώ το μήνα καθαρά). Πρόκειται για τον Αρχηγό Αστυνομίας, τον Διοικητή της ΚΥΠ, τον Γενικό Ελεγκτή, τη Γενική Λογίστρια, την πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, τον Γενικό Διευθυντή της Βουλής και τους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων και Υφυπουργείων.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού λαμβάνουν από 60.505 ευρώ το χρόνο μεικτά (3.446 ευρύ το μήνα καθαρά). Ακολουθούν οι διευθυντές των μεγάλων τμημάτων του Δημοσίου που λαμβάνουν από 106.395 ευρώ το χρόνο μεικτά (5.584 ευρώ το μήνα καθαρά) και ο αντιστράτηγος που λαμβάνει 101.295 ευρώ (5.305 ευρώ το μήνα καθαρά).

Στην επόμενη κλίμακα είναι η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου με απολαβές ύψους 94.356 ευρώ (4.749 ευρώ καθαρά το μήνα), ο πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών με 84.999 ευρώ (4.638 ευρώ το μήνα καθαρά), ο πρόεδρος του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων με 84.255 ευρώ (4.625 ευρώ το μήνα καθαρά), η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με 73.521 ευρώ (4.080 ευρώ το μήνα καθαρά), ο πρόεδρος του Εφοριακού Συμβουλίου με 68.500 ευρώ μεικτά το χρόνο (3.835 ευρώ το μήνα καθαρά), τα μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών με 65,000 ευρώ (3,658 ευρώ το μήνα καθαρά) και τα μέλη του Εφοριακού Συμβουλίου με 58.800 ευρώ (3.368 ευρώ το μήνα καθαρά).

380 χιλ. ευρώ για το προεδρικό αεροσκάφος

Ο κούκος αηδόνι θα μας κοστίζει το προεδρικό αεροσκάφος, το οποίο απέκτησε η Κυπριακή Δημοκρατία δωρεάν από την Ελληνική Δημοκρατία.

Στον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2023 έχει περιληφθεί κονδύλι ύψους 380 χιλ. ευρώ, το οποίο προορίζεται για τις «δαπάνες που αφορούν στα έξοδα χρήσης του αεροσκάφους, το οποίο παραχωρήθηκε δωρεάν από την Ελληνική Δημοκρατία στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Όπως αναφέρεται, «στα έξοδα χρήσης περιλαμβάνονται το κόστος της επίγειας εξυπηρέτησης του αεροσκάφους για τις υπηρεσίες της εταιρείας “handling agent”, για τις υπηρεσίες “catering”, για τα καύσιμα και λοιπά έξοδα».

Σημειώνεται ότι η ιδέα για προεδρικό αεροσκάφος ξεκίνησε μετά τα σκανδαλώδη ταξίδια του Προέδρου Αναστασιάδη στις Σεϋχέλλες με τα τζετ του Σαουδάραβα φίλου του που πήρε «χρυσά» διαβατήρια για όλο του το χαρέμι χωρίς να πληρούνται τα αναγκαία κριτήρια.

1,5 εκατ. ευρώ για νέα γραφεία επιτρόπων και συμβούλων στο Προεδρικό

Ο λόφος του Προεδρικού δεν χωράει πλέον τους πολλούς επιτρόπους και συμβούλους που μάζεψε η κυβέρνηση. Έτσι, στον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2023 έβαλαν κονδύλια ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για ανέγερση νέων γραφείων και ανακαίνιση υφιστάμενων.

Συγκεκριμένα, έβαλαν 1,36 εκατ. ευρώ για «ανέγερση νέου κτιρίου – γραφείων Διοίκησης Προεδρίας (Φάση Α & Β)» και «ανακαίνιση/διαμόρφωση χώρου κυβερνητικού κτιρίου στη Λεωφόρο Βύρωνος για κάλυψη στεγαστικών αναγκών της προεδρίας», όπως αναφέρεται. Επίσης, έβαλαν 180 χιλ. ευρώ για «βελτιώσεις / επεκτάσεις του Προεδρικού Μεγάρου και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και διάφορα άλλα δευτερεύοντα έργα».

Σημειώνεται ότι στον προϋπολογισμό για την προεδρία υπάρχουν επίσης 250 χιλ. ευρώ για «την αμοιβή των ειδικών συμβούλων – συνεργατών του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου».

Υπάρχουν επίσης 105.447 ευρώ για επιδόματα φιλοξενίας και παραστάσεων που αφορούν τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, τον διευθυντη του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον διαπραγματευτή, τους Επιτρόπους Περιβάλλοντος, Προεδρίας, Ισότητας, τον Επίτροπο του Πολίτη, τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και τον εκπρόσωπο της ε/κ πλευράς στη ΔΕΑ.

Πολλά ερωτηματικά προκύπτουν επίσης για το «επίδομα ευθύνης» το οποίο δίνεται στον «ασκούντα καθήκοντα γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου». Τα ερωτήματα δεν αφορούν τόσο το ύψος του επιδόματος (5.228 ευρώ) αλλά την ουσία: Αν δεν ήταν το επίδομα, το πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου δεν θα είχε ευθύνη;

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

 

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy