Τα κόμματα πιέζουν για αύξηση της χορηγίας προς τις μικρές επιχειρήσεις

Το κυβερνητικό σχέδιο για τα δάνεια ευνοεί τις τράπεζες και τους μεγάλους

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πιέζουν για αύξηση της απευθείας χορηγίας από το κράτος προς τις μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοτελώς εργαζομένους, αφού εκτιμούν ότι είναι πολύ μικρό το ποσό το οποίο προτείνει η κυβέρνηση (1.250 ευρώ για όσους απασχολούσαν μέχρι ένα άτομο, 3.000 ευρώ από 2-5 άτομα, 4.000 ευρώ από 6-9 άτομα και 6 χιλ. ευρώ από 10-50 άτομα), αλλά και ότι οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις δεν θα καταφέρουν να πάρουν δάνεια μέσα από τα υπόλοιπα κυβερνητικά σχέδια επειδή θα κοπούν από τις τράπεζες.

Η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ενημερώθηκε χθες από τον Υπουργό Οικονομικών για τα μέτρα τα οποία προωθούνται, για στήριξη της οικονομίας λόγω των επιπτώσεων του κορονοϊού. Διαπιστώθηκε ωστόσο ότι τα νέα μέτρα έχουν δανειοκεντρικό χαρακτήρα, αλλά και ότι η υλοποίηση ορισμένων προγραμμάτων ενδέχεται να αποδειχθεί πολύ χρονοβόρα. Ενδεικτικά, όπως αναφέρθηκε στη συνεδρία, το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων από το οποίο αναμένεται να αντληθούν 300 – 400 εκατ. ευρώ για τις ανάγκες της οικονομίας βρίσκεται ακόμη υπό σύσταση και αναμένεται να λειτουργήσει μετά τον Σεπτέμβριο.

Το ΑΚΕΛ διά του Στέφανου Στεφάνου υπέδειξε ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην απευθείας στήριξη των μικρών επιχειρήσεων από το κράτος, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν στις συνθήκες της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού. Προς το σκοπό αυτό κατέθεσε μάλιστα συγκεκριμένες εισηγήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν αύξηση του ποσού για την εφάπαξ χορηγία προς τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοτελώς εργαζομένους, επέκταση του προγράμματος ώστε να συμπεριληφθούν και οι συνταξιούχοι οι οποίοι διατηρούν μικρομεσαία επιχείρηση ή είναι αυτοτελώς εργαζόμενοι. Επίσης, το ΑΚΕΛ εισηγήθηκε επέκταση του μέτρου που αφορά τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ, ώστε να συμπεριληφθούν και επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται και περιλαμβάνονται στην τουριστική βιομηχανία πέρα από τα ξενοδοχεία και τις επιχειρήσεις εστίασης.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα μέτρα, ο Στ. Στεφάνου επεσήμανε ότι η κυβέρνηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο δανεισμό, προσθέτοντας ότι αυτό «δεν εξυπηρετεί τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι υπερδανεισμένες». Επεσήμανε εξάλλου ότι η εμπειρία από τα αλλά δύο σχέδια τα οποία τρέχουν από το 2013 και το 2014 δεν είναι τόσο θετική για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, αφού δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν δανειοδότηση. Προειδοποίησε επίσης ότι με τα μέτρα τα οποία προωθούνται θα επωφεληθούν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πρόσβαση στο δανεισμό και την ίδια ώρα θα τύχουν γενναιόδωρης επιδότησης των δάνειων τους. Ακόμη, προειδοποίησε ότι ορισμένες διαδικασίες ενδεχομένως να αποδειχθούν χρονοβόρες, όπως για παράδειγμα ο δανεισμός από το πανευρωπαϊκό ταμείο εγγυήσεων.

Ο Στ. Στεφάνου τόνισε ότι «είναι επιτακτική η ανάγκη να προχωρήσει αμέσως η απευθείας χρηματοδότηση για να βοηθηθούν οι ΜμΕ να επιβιώσουν». Ανέφερε επίσης ότι το ΑΚΕΛ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις σε σχέση με τις διαδικασίες δανεισμού.