Τα κύρια ευρήματα της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή σε Inforgraphics για την Πολιτογράφηση Διευθυντών Εταιρειών

H Ελεγκτική υπηρεσία προχώρησε σήμερα σε ανάρτηση infogrpahics σχετικά με την τελευταία της έκθεση

Τα κύρια ευρήματα της πιο κάτω έκθεσης σε σχέση με την Πολιτογράφηση Διευθυντών Εταιρειών:

 

 

Εικόνα

Εικόνα

 

 

Εικόνα

 

Εικόνα

Διαβάστε επίσης: