Τα κυβερνητικά ψέµατα για τον ΦΠΑ στις κατοικίες

Του Χάρη Πολυκάρπου*

Όταν στις 18 ∆εκεµβρίου 2020 οι ευρωπαϊκές Αρχές έστελναν αίτηµα για να ενηµερωθούν για την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή 5% ΦΠΑ στις κατοικίες, δεν µπορούσαν να φανταστούν ότι απέναντί τους θα είχαν µια κυβέρνηση που λέει ψέµατα ακόµα και όταν κοιµάται. Γι’ αυτό και µετά τις πρώτες απαντήσεις που δόθηκαν από την κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήγειρε ζητήµατα, κάνοντας την κυβέρνηση να φουσκώνει µε αλαζονεία και να µοιράζει δηλώσεις προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν υπάρχει πρόβληµα µε το επενδυτικό πρόγραµµα των «χρυσών» διαβατηρίων και την απώλεια φορολογικών εσόδων.

Όταν ο Γενικός Ελεγκτής αποκάλυπτε στη συνέχεια στην έκθεσή του ότι απέκρυπταν στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι το νοµικό πλαίσιο είχε αλλάξει από το 2016, οι ευρωπαϊκές Αρχές συνειδητοποιούσαν ότι για ακόµα µια φορά, µετά το στραπάτσο των «χρυσών» διαβατήριων, είχαν απέναντί τους µια κυβέρνηση αναξιόπιστη.

Τα αποτελέσµατα αυτής της διαδικασίας δεν θα τα πληρώσει η κυβέρνηση, αλλά ολόκληρη η κοινωνία. ∆ιότι όχι µόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαίτησε την άµεση αλλαγή του νόµου, αλλά έφερε στο προσκήνιο τον κίνδυνο επιβολής προστίµων και κυρώσεων, διασύροντας τη χώρα. Και αν το αυτί της κυβέρνησης δεν ιδρώνει, µια ολόκληρη κοινωνία γεµίζει µε πίεση και άγχος. ∆ιότι βλέπει το κόστος της κατοικίας να αυξάνεται ακόµα περισσότερο, προσθέτοντας στο αυξηµένο κόστος των οικοδοµικών υλικών, στους µισθούς που παραµένουν στάσιµοι, στο υπέρογκο κόστος των ενοικίων ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα και στη σχεδόν ανύπαρκτη στεγαστική πολιτική.

Η απάντηση της κυβέρνησης στην ανάγκη αλλαγής της νοµοθεσίας ήταν εξίσου πρόχειρη µε το χειρισµό του θέµατος. Χωρίς διαβούλευση, χωρίς προβληµατισµό, χωρίς τη στοιχειώδη µελέτη των δεδοµένων στην αγορά, έφερε πρόταση για µείωση του δικαιούχου εµβαδού για επιδότηση στα 140 τ.µ. µόνο για κατοικίες που δεν ξεπερνούν τα 200 τ.µ.

Με την πρότασή της η κυβέρνηση υποστήριξε ότι ήθελε να προσδώσει κοινωνικό χαρακτήρα στο µέτρο, όπως ορίζει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Κάθε άλλο.

Με την πρότασή της ένα διαµέρισµα 100 τ.µ. σε πύργο µε εφταψήφια αξία εντάσσεται στην «κοινωνική» πολιτική της. Μια µέση κατοικία των 170 τ.µ. όµως επιβαρύνεται µε περισσότερο ΦΠΑ από ό,τι προηγουµένως, και µια κατοικία 201 τ.µ., µε κόστος δέκα φορές λιγότερο από ένα πολυτελές διαµέρισµα, θα φορτωθεί ολόκληρο το ΦΠΑ. Αυτό θεωρεί η κυβέρνηση λογική και δίκαιη «κοινωνική» πολιτική. Να φορολογούνται π.χ. οι πολυµελείς οικογένειες, αλλά να παίρνουν εκπτώσεις οι εκατοµµυριούχοι επενδυτές που αγοράζουν πολυτελή διαµερίσµατα στο παραλιακό µέτωπο.

Στην αντίληψη του ΑΚΕΛ η φιλοσοφία είναι διαφορετική. Ο µειωµένος συντελεστής είναι µέτρο κοινωνικής πολιτικής για να βοηθήσει τα νεαρά ζευγάρια για την απόκτηση στέγης. ∆εν είναι εργαλείο µάρκετινγκ για επαύλεις και πολυτελή διαµερίσµατα. Όταν το 2019 καταθέσαµε την πρόταση νόµου ενώπιον της Βουλής συναντήσαµε το χλευασµό της κυβέρνησης. Σήµερα η κυβέρνηση έχει αποµονωθεί στις εµµονές της και η πρόταση του ΑΚΕΛ συναντά τις πλείστες προτάσεις που έχουν εκφραστεί δηµόσια.

Η πρότασή µας έχει µια βασική αρχή, ότι το σύστηµα πρέπει να είναι απλό και κατανοητό και να εξυπηρετεί τον κοινωνικό χαρακτήρα του µέτρου. Γι’ αυτό προτείνουµε:

Πρώτο, να παραχωρείται ο µειωµένος συντελεστής µε βάση την αξία της κατοικίας.

∆εύτερο, να εξαιρεθούν του µειωµένου συντελεστή οι πολυτελείς κατοικίες.

Τρίτο, να καταστούν δικαιούχοι και όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα σήµερα να αγοράσουν ή να κτίσουν, αλλά επιθυµούν να επεκτείνουν υφιστάµενη κατοικία.

Ασφαλώς, ενδεχοµένως να προκύψουν πρακτικά προβλήµατα. Όµως αυτά αφορούν την εφαρµογή και όχι τη φιλοσοφία της πρότασης. Για αυτό και υπάρχει ετοιµότητα να εξεταστούν αναπροσαρµογές στα χρηµατικά όρια, ώστε να ενσωµατώνουν τις µεταβολές στο κόστος, µε βάση σχετικούς δείκτες της στατιστικής υπηρεσίας, αλλά και να διασφαλιστεί ότι ζευγάρια που είναι σε διαδικασία ανέγερσης δεν θα αδικηθούν λόγω των νέων δεδοµένων. Τα όσα, δε, λέγονται περί συµψηφισµού των ευθυνών κυβέρνησης – Βουλής είναι προπέτασµα καπνού. ∆ιότι όταν σε πιάνουν µε τη γίδα στην πλάτη, δεν κοιτάς ποιος άφησε την πόρτα ανοικτή.

* Επικεφαλής Τοµέα Οικονοµίας, µέλος του Π.Γ. του ΑΚΕΛ

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.