Τα μέτρα κατά της διαφθοράς ανακοινώνει με πολλά «θα» η Κυβέρνηση ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη

Συνέντευξη τύπου στην οποία παρουσιάζουν ολόκληρο το πακέτο όπως το έχουν εξαγγειλει, των μέτρων για την πάταξη της διαφθοράς στην Κύπρο παραχωρούν αυτή την ώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης με την Υπουργό Δικαιοσύνης Έμιλυ Γιολίτη.

Πρώτος τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ο οποίος ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στη διαμόρφωση του πακέτου που παρουσιάζεται σήμερα.

Όπως είπε ο Πρόεδρος το πακέτο εστιάζεται σε τρεις πυλώνες:

 1. Πρόληψη – εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
 2. Τα νομοθετικά μέτρα που πρέπει να διέπει στην αντιμετώπιση της διαφθοράς
 3. Εποπτεία και αξιολόγηση των κινδύνων

 

 

 

 

Αναλυτικά η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας:

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Στις 30 Οκτωβρίου είχα δηλώσει πως τις επόμενες των ημερών  θα προέβαινα στην εξαγγελία μιας σειράς νέων μέτρων για πάταξη της διαφθοράς.

Η σχετική καθυστέρηση δεν οφείλεται παρά στην επιθυμία μου να καταστήσω συνεργούς στην όλη προσπάθεια τις πολιτικές δυνάμεις, τους εμπλεκόμενους θεσμούς αλλά και ένα σημαντικό αριθμό Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που έχουν σαν κύριο στόχο την διαφάνεια, τη λογοδοσία και την πάταξη της διαφθοράς.

Προς τούτο, προήδρευσα τριών συσκέψεων στις 06, 09 Νοεμβρίου και  02 Δεκεμβρίου 2020, ενώ εν συνεχεία η Προεδρία, κατόπιν προτροπής της, έγινε και δέκτης μεγάλου αριθμού εισηγήσεων, από άλλα οργανωμένα σύνολα ή και απλούς πολίτες, γεγονός που με την σωρεία των άλλων κρισίμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα (πανδημία, οικονομία, Κυπριακό), συνέβαλε στο να καθυστερήσει η προγραμματισμένη εξαγγελία.

Στο σημείο αυτό, επιτρέψετε μου να εκφράσω θερμές ευχαριστίες σ’ όλους όσοι συνέβαλαν με τις εισηγήσεις τους στη διαμόρφωση του ολοκληρωμένου πλαισίου καταπολέμησης της διαφθοράς που σήμερα παρουσιάζουμε.

Φίλες και Φίλοι,

Τα νέα μέτρα που θα παρουσιάσουν εν συνέχεια η Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος βασίζονται στο τρίπτυχο κράτος δικαίου, διαφάνεια και λογοδοσία.

Ο σχεδιασμός μας στοχεύει στην μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση του νομοθετικού, πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, μέσα από δράσεις που χωρίζονται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες:

Πρώτον:        Πρόληψη, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.

Δεύτερον:     Νομοθετικά μέτρα.

Τρίτον:          Εποπτεία και αξιολόγηση κινδύνων.

Φίλες και Φίλοι,

Προτού λάβει τον λόγο η Υπουργός Δικαιοσύνης, θέλω να τονίσω πως το πρόβλημα αποτελεσματικής καταπολέμηση της διαφθοράς δεν είναι έργο μόνο της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά απαιτεί:

(α)  Ισχυρή πολιτική βούληση και συνεργασία του Νομοθετικού Σώματος, των πολιτικών δυνάμεων, θεσμών, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, επαγγελματικών φορέων και ευρύτερα της Κοινωνίας των πολιτών.

(β) Iσχυρό και Αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο.

(γ) Ο αλληλοσεβασμός και ιδιαίτερα ο σεβασμός στους θεσμούς κατά την ενάσκηση εξουσιών εντός των συνταγματικών θεσμίων, με αυστηρή προσήλωση κάθε αξιωματούχου, Προέδρου ή ανεξάρτητων, στην αντικειμενικότητα,  αμεροληψία και αξιοπιστία.

(δ) Διαφάνεια ολοκληρωμένων και τεκμηριωμένων ερευνών, ώστε να αποφεύγεται διασυρμός  θεσμών, ανεξάρτητων αξιωματούχων, δημοσίων προσώπων, ή οντοτήτων και προσωπικοτήτων του ιδιωτικού τομέα. Για αυτό πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι ανεξαίρετα όταν αναφέρονται ή ύστερα από έρευνες προβαίνουν σε πόρισμα.

(ε)  Τήρηση του κώδικα δεοντολογίας του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. Λέγοντας αυτό δεν εννοώ ότι υπερβαίνεται των όσων θα πρέπει καθηκόντως να πράττετε, να μας κρίνετε να μας επικρίνετε, αλλά η εκτροπή από τον κώδικα πολλές φορές μπορεί να δημιουργεί εσφαλμένες εικόνες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα με αποτέλεσμα να διογκώνεται ή και να υποβαθμίζεται εκεί και όπου υπάρχει διαφθορά.

Φίλες και Φίλοι,

Θέλω να πιστεύω πως με τη συνεργασία και αποφασιστικότητα όλων, θα γίνει κατορθωτό ώστε τα προτεινόμενα μέτρα να υιοθετηθούν το συντομότερο ώστε, ενισχύοντας, να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό δίκτυο πρόληψης, προστασίας και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Σας ευχαριστώ.

Δηλώσεις Υπουργού Δικαιοσύνης Έμιλυς Γιολίτη:

Η Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε ακολούθως στα μέτρα που λήφθηκαν ήδη και στις τομές που έγιναν ως τώρα για πάταξη της διαφθοράς.  Είπε ότι σήμερα η χώρα μας κάνει ένα ακόμη βήμα στην ομολογουμένως δύσκολη προσπάθεια για την πάταξη της διαφθοράς, επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να καταπολεμήσει μια μάστιγα που βαραίνει τον τόπο μας εδώ και δεκαετίες.

Συγκεκριμένα, τα μέτρα κατά της διαφθοράς είναι:

Πρόληψη, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση

 • Ενίσχυση του μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου στα Υπουργεία και στους φορείς
 • Εκπαίδευση μέσα από προγράμματα σε διευθυντικά στελέχη του Δημοσίου
 • Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και μηδενικής ανοχής σε θέματα διαφθοράς
 • Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση μαθητών και φοιτητών για θέματα διαφθοράς
 • Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση μαθητών και φοιτητών για θέματα διαφθοράς
 • Διακήρυξη Νέων κατά της Διαφθοράς

Νομοθετικά μέτρα

 • Σύσταση Εθνικής Υπηρεσίας Ακεραιότητας
 • Δημιουργία Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσλήψεων, Προαγωγών και Μετακινήσεων για τους υπαλλήλους των Ημικρατικών Οργανισμών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής εσωτερικής κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού με εναλλαγή στις θέσεις ευθύνης ανά εύλογο χρονικό διάστημα
 • Σύσταση Μονάδας Καταπολέμησης της Διαφθοράς υπό την καθοδήγηση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.
 • Σύσταση Μονάδας Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Αστυνομία.
 • Θέσπιση ή Ενδυνάμωση του Κώδικα Δεοντολογίας
 • Επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης και εκσυγχρονισμός των Δικαστηρίων.
 • Νομοθετικές ρυθμίσεις σε θέματα διαφθοράς και διαφάνειας
 • Προώθηση και εφαρμογή προτύπων πιστοποίησης για διαφάνεια και ακεραιότητα

Εποπτεία και αξιολόγηση κινδύνων

 • Σύσταση Επιστημονικού Συμβουλίου από Ακαδημαϊκούς και άτομα της κοινωνίας των πολιτών με ειδικές γνώσεις
 • Δημιουργία κατάλληλου μηχανισμού υποβολής στοιχείων, πληροφοριών και καταγγελιών, επωνύμως ή ανωνύμως, προς την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.
 • Δημοσιοποίηση σε διαδικτυακή πλατφόρμα των ερευνών που γίνονται και αφορούν φαινόμενα διαφθοράς, ευνοϊκή μεταχείριση και διαπλοκή, δημοσίων λειτουργών και αξιωματούχων.
 • Δημιουργία της εθνικής δικτυακής πύλης για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, σε τομείς ιδιαίτερου κινδύνου, όπως η υγειονομική περίθαλψη και οι δημόσιες προμήθειες, οι αποφάσεις του πολεοδομικού συμβουλίου κ.ά.
 • Υποβολή αίτησης για εθελοντική ένταξη της χώρας μας στο Πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για τη Δημόσια Ακεραιότητα

 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.