Δύο αλλαγές στους Κανονισμούς προς όφελος των δικαιούχων

Ένα παιδί, από την ώρα που γεννιέται μέχρι και τα 21 του χρόνια, θα καταβάλλει συμπληρωμές στο ΓεΣΥ που δεν θα ξεπερνούν τα 75 ευρώ για κάθε ένα έτος.

Πρόκειται για μια αλλαγή που θα γίνει στο Κείμενο των Κανονισμών για τις συμπληρωμές, η οποία, όπως η «Χ» πληροφορείται, αποφασίστηκε προσφάτως από το ΔΣ του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Ήταν αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε μέσα από τη δημόσια διαβούλευση που προηγήθηκε και αφορούσε τόσο τις συμπληρωμές όσο και τις εισφορές στο ΓεΣΥ.

Τα αποτελέσματά της διαβούλευσης τέθηκαν κάτω από το μικροσκόπιο του ΟΑΥ προς αξιολόγηση και έτσι λήφθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις. Ως γνωστό η οροφή των 75 ευρώ είχε αρχικά καθοριστεί για τους χαμηλοσυνταξιούχους και για τους λήπτες ΕΕΕ. Η οροφή για τους υπόλοιπους δικαιούχους του συστήματος καθορίζεται στα 300 ευρώ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι συμπληρωμές αποτελούν μέτρο το οποίο εμποδίζει την κατάχρηση του συστήματος.

Οροφή τα 10 ευρώ για εργαστηριακές εξετάσεις

Θετικά στο μεταξύ είναι τα νέα και σε ό,τι αφορά τη συμπληρωμή σε εργαστηριακές εξετάσεις και αναλύσεις. Τίθεται οροφή η οποία ευνοεί κυρίως τους χρόνιους ασθενείς που επιβάλλεται συχνά να κάνουν αναλύσεις ή και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις. Στη βάση του πρώτου κειμένου των Κανονισμών κάθε δικαιούχος καταβάλλει ένα ευρώ για κάθε εργαστηριακή εξέταση.

Με τη νέα απόφαση καθορίζεται ως οροφή το ποσό των 10 ευρώ ανά κατηγορία εξετάσεων και ανά παραπεμπτικό. Εάν δηλαδή ο γιατρός ζητήσει σε ένα παραπεμπτικό τη διενέργεια 15 αναλύσεων, που ανήκουν όμως στην ίδια κατηγορία, ο ασθενής θα πληρώσει 10 ευρώ και όχι 15 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στη βάση των Κανονισμών για τις συμπληρωμές στο ΓεΣΥ, για κάθε φάρμακο οι δικαιούχοι στο σύστημα θα καταβάλλουν 1 ευρώ ανά συσκευασία κατά την εκτέλεση της συνταγής.

Επιπρόσθετα «κάθε φορά που ο δικαιούχος επισκέπτεται ειδικό γιατρό, εξαιρουμένων γιατρών με ειδικότητα στην ακτινολογία/ακτινοδιαγνωστική, πυρηνική ιατρική και παθολογική ανατομία, θα καταβάλλει ως συμπληρωμή το ποσό των 6 ευρώ».

Για απεικονιστικές εξετάσεις οι δικαιούχοι θα πληρώνουν το ποσό των 10 ευρώ. Δέκα ευρώ επίσης θα καταβάλλονται από τους δικαιούχους και «κάθε φορά που επισκέπτονται νοσηλευτές, μαίες και άλλους επαγγελματίες» όπως και στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος επισκέπτεται τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών.

Οι πληρωμές των δικαιούχων του συστήματος θα είναι κάτω από αυστηρό έλεγχο.

Για κάθε συμπληρωμή ή συνεισφορά ο δικαιούχος θα παραλαμβάνει από τον παροχέα υγείας απόδειξη του ποσού που καταβάλλει. Με αυτό τον τρόπο θα γίνεται έλεγχος, αφού οι συναλλαγές μεταξύ των παροχέων υγείας και των δικαιούχων του συστήματος θα καταγράφονται στο σύστημα.

Στους Κανονισμούς αναφέρεται σαφώς ότι «οποιοσδήποτε παροχέας υπηρεσιών υγείας προβαίνει εσκεμμένως σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις ή καταχωρίσεις στα αρχεία ή άλλα έγγραφα και βιβλία που χρησιμοποιούνται για υποβολή απαιτήσεων στον Οργανισμό, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση τριών ετών ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές».

Μαρίνα Κουμάστα