Τα προβλήµατα των προσφυγικών συνοικισµών δεν µπορούν να περιµένουν

Του Ανδρέα Παπαχαραλάµπους*

Τα χρόνια και συσσωρευµένα προβλήµατα τα οποία υφίστανται στους προσφυγικούς συνοικισµούς, απασχολούν έντονα τους ∆ήµους και σίγουρα δεν επιλύονται µε αποσπασµατικές προσεγγίσεις και κονδύλια, αλλά µε µια ολοκληρωµένη και συντονισµένη προσπάθεια του κράτους, µε την ανάλογη δέσµευση των αναγκαίων οικονοµικών και ανθρωπίνων πόρων και µε σαφή χρονοδιαγράµµατα.

Μετά τη µονοµερή απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να µεταφέρει τη διαχείριση των υποδοµών και των δηµόσιων δρόµων και χώρων, χωρίς ωστόσο να τους παραχωρήσει οποιαδήποτε κονδύλια, οι ∆ήµοι ήρθαν αντιµέτωποι µε πολλές δυσκολίες, τις οποίες φαίνεται να αδυνατούν να επιλύσουν.


Κατανοούµε ότι το Υπουργείο µε την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας στους κατοίκους των συνοικισµών έχει µετακυλήσει την ευθύνη επίλυσης των προβληµάτων στους ∆ήµους, παρά ταύτα οι ∆ήµοι ούτε τις απαραίτητες πιστώσεις διαθέτουν ούτε και το αναγκαίο προσωπικό.

Ας µην ξεχνάµε ότι η κρατική χορηγία προς τους ∆ήµους έχει µειωθεί πέραν του 40% από το 2013 και επιπρόσθετα έχει καταργηθεί η χρηµατοδότηση που το κράτος παραχωρούσε στους ∆ήµους για την καθαριότητα των συνοικισµών, την αγορά σκυβαλοδοχείων για τις πολυκατοικίες των συνοικισµών κ.α.

Το κράτος έχει µετακυλήσει την ευθύνη στους ∆ήµους χωρίς προηγουµένως να έχουν συµπληρωθεί οι αναγκαίες υποδοµές και χωρίς να έχουν επιλυθεί τα χρόνια προβλήµατα. Οι τιτλοποιήσεις των κατοικιών στους συνοικισµούς έγιναν χωρίς προγραµµατισµό και χωρίς να έχουν ενηµερωθεί προηγουµένως οι Τοπικές Αρχές.

Οι ∆ήµοι θα πρέπει να αναλάβουν τις όποιες ευθύνες τους αναλογούν απέναντι στους κατοίκους των συνοικισµών, παρόλα αυτά µε την υφιστάµενη οικονοµική τους κατάσταση δεν µπορούν να ανταποκριθούν άµεσα στις τόσες ανάγκες.
Και επειδή για εµάς τα προβλήµατα των συνοικισµών αποτελούν προτεραιότητα, είµαστε αποφασισµένοι να συµβάλουµε µε όποιον τρόπο µπορούµε στην επίλυση των χρόνιων προβληµάτων τους συνεργαζόµενοι µε τα αρµόδια κυβερνητικά τµήµατα.

Ωστόσο, προκειµένου να µπορέσουν οι ∆ήµοι να διασφαλίσουν το επιθυµητό επίπεδο ποιότητας ζωής για τους κατοίκους των προσφυγικών συνοικισµών, θα πρέπει το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του προς τους συµπατριώτες µας, που έχουν ξεριζωθεί από τα σπίτια τους.

*∆ήµαρχος Στροβόλου