Ο υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος είχε σήμερα συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών με το Δήμαρχο Λευκωσίας Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη για διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν το Δήμο.

Ανάμεσα στα θέματα αυτά είναι η χρηματοδότηση αντιπλημμυρικών έργων, το Ταμείο Αναζωογόνησης Πράσινης Γραμμής, Ανάπλαση του χώρου του παλαιού ΓΣΠ, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων διαχείρισης του σκυβαλότοπου Κοτσιάτη στο Συμβούλιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ενδεχόμενο προκήρυξης κενής θέσης για Διευθυντή ΣΑΛ και βοηθό Οικονομικό Διευθυντή, αιτήσεις για εκμισθώσεις τεμαχίων με στόχο τη δημιουργία ελεγχόμενων χώρων στάθμευσης, ανάπλαση του χώρου του παλαιού ΓΣΠ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, κατά τη συνάντηση, στην οποία παρέστησαν και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, έγινε διεξοδική συζήτηση για όλα τα ζητήματα που έθεσε ο δήμαρχος, τόσο σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα όσο και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης τους.

Αναφέρεται ότι ο υπουργός έδωσε σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες στους αρμόδιους λειτουργούς για την ταχύτερη δυνατή και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των όσων έχουν συμφωνηθεί κατά τη σύσκεψη. Ιδιαίτερα δε για το θέμα της ανάπλασης του χώρου του παλιού ΓΣΠ, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον ΥΠΕΣ με τον δήμαρχο Λευκωσίας και την Πολεοδομία για συζήτηση ιδεών και προτάσεων που θα ετοιμαστούν, ενώ σε ό,τι αφορά το αίτημα του δήμου για αποπαγοποίηση και προκήρυξη των θέσεων Διευθυντή ΣΑΛ και Βοηθού Οικονομικού Διευθυντή ΣΑΛ και Δήμου Λευκωσίας, ο υπουργός συμφώνησε και έδωσε οδηγίες στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΣ να προχωρήσει με ανάλογο αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών.

Εξάλλου, για το θέμα της διαχείρισης του σκυβαλότοπου Κοτσιάτη στο Συμβούλιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ο κ. Χάσικος τόνισε πως θα πρέπει να γίνει σεβαστή η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 23/5/14, με την οποία μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της διαχείρισης των σκυβαλότοπων Κοτσιάτη και Βατί στα αντίστοιχα Επαρχιακά Συμβούλια Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λευκωσίας και Λεμεσού, Προς τούτο, έδωσε οδηγίες για διευθέτηση άμεσης συνάντησης του με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διαχείρισης για οριστική επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο δήμος Λευκωσίας.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα του δήμου Λευκωσίας για το Ταμείο Αναζωογόνησης της Πράσινης Γραμμής, για την ετοιμασία Νέου Πενταετούς Προγράμματος Αναζωογόνησης 2016-2020, ώστε να συνάδει με την υφιστάμενη Προγραμματική Περίοδο συγχρηματοδοτούμενων έργων της Ε.Ε. 2014-2020, ο Υπουργός εκφράστηκε θετικά και συμφώνησε με την προσπάθεια που καταβάλλεται προς αυτή την κατεύθυνση.

Τέλος, αναφορικά με διάφορα αντισταθμιστικά μέτρα που ζητά ο Δήμος, ιδιαίτερα για το Αστικό Εμπορικό Κέντρο, ο κ. Χάσικος έδωσε οδηγίες στην Πολεοδομία όπως ετοιμάσει και αποστείλει αναλυτική επιστολή στο Δήμαρχο στην οποία να προδιαγράφονται τα χρονοδιαγράμματα και να καθορίζεται λεπτομερώς το στάδιο στο οποίο βρίσκονται αυτά τα μέτρα.