Τα προβλήματα που αφορούν το φοιτητικό πακέτο, τα ψηλά ενοίκια και την έλλειψη φοιτητικών εστιών και τα ψηλά δίδακτρα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι τα κυριότερα, από όσα συζήτησαν Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ και ηγεσία της Οργάνωσης των Φοιτητών (ΠΟΦΕΝ).

Ο κ. Κυπριανού είπε ότι το ΑΚΕΛ στο θέμα της φοιτητικής χορηγίας, τα κονδύλια που διαθέτει το κράτος θα πρέπει να επανέλθουν στα επίπεδα του 2012, και τα ποσά που πλεονάζουν από τη φοιτητική χορηγία μέσω του προϋπολογισμού θα πρέπει να διατίθενται στο φοιτητικό πακέτο και αντίστροφα.

Στο ζήτημα των ενοικίων, ο κ. Κυπριανού σημείωσε ότι οι ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας και ειδικά οι φοιτητές αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα και αυτό εντείνεται από την έλλειψη φοιτητικών εστιών σε όλα τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η κυβέρνηση θα πρέπει να στηρίξει την προσπάθεια δημιουργίας περισσοτέρων εστιών σε όλα τα πανεπιστήμια. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι να στηρίζονται οι πολύ φτωχές ομάδες φοιτητών, αλλά να μένουν εκτός βοήθειας οι φτωχές ομάδες.

Σε ότι αφορά τα δίδακτρα των πανεπιστημίων, ο κ. Κυπριανού είπε ότι το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει μείωση των διδάκτρων στο στάδιο που ξεκίνησαν.
Το ΑΚΕΛ θα έχει επικοινωνία με τους Υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών για να ασκήσει πίεση προς επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Από την πλευρά του ο Χαράλαμπος Πανταζής, Γενικός Γραμματέας της ΠΟΦΕΝ εξέφρασαν την ελπίδα τα προβλήματα που περιλαμβάνονται στο υπόμνημα που κατέθεσαν θα επιλυθούν.

Γνωστοποίησε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα δουν εκ νέου τον Υπουργό Παιδείας για να συνεχίσουν το διάλογο για επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους φοιτητές.