Ταμεία Προνοίας: «Μερική» και με καθυστέρηση η αποζημίωση στους «κουρεμένους»

Έχασαν 250 εκατ. ευρώ με τη συμφωνία Αναστασιάδη - Eurogroup το 2013Η συμφωνία Αναστασιάδη – Eurogroup το 2013 για κούρεμα των καταθέσεων επηρέασε, μεταξύ άλλων, περισσότερους από 50.315 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι μέλη Ταμείων Προνοίας και οι οποίοι έχασαν περίπου 250 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν πρόσφατα στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη.

Οι πιο πάνω εργαζόμενοι θα αποζημιωθούν μερικώς, αλλά μετά από χρόνια, αφού το ποσό της αναπλήρωσης θα τους καταβληθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους -εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση- κατά την ηλικία συνταξιοδότησής τους με βάση τη σχετική νομοθεσία, ήτοι το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στην Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών, σε απάντηση σε σχετικό ερώτημα του βουλευτή Μαρίνου Μουσιούττα, μέχρι στιγμής εγκρίθηκαν 411 Ταμεία για συμμετοχή στο Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων, ενώ υπάρχουν και άλλα Ταμεία των οποίων επίσης κουρεύτηκαν καταθέσεις τους, αλλά είτε δεν έχουν υποβάλει αίτηση είτε η αίτησή τους δεν έχει εγκριθεί ακόμη.

Τα 411 Ταμεία τα οποία εγκρίθηκαν για συμμετοχή στο Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης, τη στιγμή που έγινε το κούρεμα των καταθέσεων στη βάση της συμφωνία Αναστασιάδη – Eurogroup είχαν 50.315 μέλη και καταθέσεις ύψους 1,13 δισ. ευρώ στις συστημικές τράπεζες, από τις οποίες το 1 δισ. ευρώ βρισκόταν στις δύο μεγάλες συστημικές τράπεζες (Κύπρου και Λαϊκή) οι οποίες επηρεάστηκαν. Επίσης, τα υπόλοιπα Ταμεία, τα οποία είτε δεν έχουν υποβάλει αίτηση είτε η αίτησή τους δεν έχει εγκριθεί ακόμη, αντιπροσωπεύουν το 11,7% των συνολικών καταθέσεων των επηρεαζόμενων Ταμείων στις δύο συστημικές τράπεζες.

Ο Υπουργός Οικονομικών εκτιμά ότι το συνολικό ποσό της καθαρής αναπλήρωσης (ποσό αυξημένης αναπλήρωσης μείον η αξία των μετοχών που αναλογούν στο κάθε μέλος, μέχρι να συμπληρωθεί το 75% των καταθέσεων που απομειώθηκαν με οροφή τις 250 χιλ. ευρώ) για τα 411 Ταμεία ανέρχεται στα 159,14 εκατ. ευρώ, ενώ για τα υπόλοιπα ταμεία ανέρχεται στα 25,94 εκατ. ευρώ. Δηλαδή συνολικά θα δοθούν αποζημιώσεις ύψους 185,08 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται, ποσοστό 97,54% των επηρεαζόμενων θα λάβουν πρόσθετη αναπλήρωση 22,5% επί του δικαιώματος που θα τους αναλογούσε, ενώ ποσοστό 1,54% θα λάβουν μερική αναπλήρωση μέχρι 22,49% (σ.σ. λόγω της οροφής των 250 χιλ. ευρώ). Επίσης, ποσοστό 0,93% δεν θα λάβουν οποιασδήποτε πρόσθετη αναπλήρωση, εφόσον τα ποσά που τους έχουν ήδη καταβληθεί από τα οικεία Ταμεία υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά αναπλήρωσης για έκαστο επηρεαζόμενο μέλος, βάσει των προνοιών του Σχεδίου.

Σημειώνεται ότι για τον καθορισμό του συνολικού ποσού αναπλήρωσης λαμβάνεται υπόψη το ύψος των καταθέσεων που δεν έχουν απομειωθεί ή/και έχουν ήδη αναπληρωθεί από το κράτος (περιπτώσεις Ταμείων με καταθέσεις στη Λαϊκή) και το οποίο αντιστοιχεί στο 52,5% των καταθέσεων, με ανώτατο συνολικό ύψος τις 100 χιλ. ευρώ ανά μέλος.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου