Καταλύματα από τις συντεχνίες και στα ορεινά και στα παράλια – Οι εργοδοτικές εξαιρέσεις προβληματίζουν ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ

Της Αντωνίας Λαμπράκη

Τις αιτήσεις τους εγκαίρως θα πρέπει να υποβάλουν στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι εργαζόμενοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να τύχουν επιδοτούμενης ανάπαυσης κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής άδειάς τους. Θα λειτουργήσει και φέτος το Σχέδιο Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων, κατά την περίοδο από τις 14 Ιουλίου μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου του 2019. Το ποσό που έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για τη λειτουργία του Σχεδίου ανέρχεται στις €900.000.

Ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Σχέδιο εκδήλωσαν 15 ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται σε ορεινά θέρετρα και στον Πύργο Τηλλυρίας. Σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου, τα ξενοδοχεία προσφέρουν διαμονή και πλήρη διατροφή στους δικαιούχους και τα εξαρτώμενά τους για πέντε διανυκτερεύσεις, από Κυριακή σε Παρασκευή, σε μειωμένες τιμές.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι οι εργοδοτούμενοι οι οποίοι έχουν δικαίωμα σε απολαβές άδειας από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για το 2018, νοουμένου ότι το κατά κεφαλή εισόδημα της οικογένειάς τους δεν υπερβαίνει τα €300,00 την εβδομάδα ή τα €1.300,00 το μήνα. Για τον υπολογισμό του κατά κεφαλή εισοδήματος της οικογένειας λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστέες αποδοχές και των δύο συζύγων για το 2018.

Το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων και άλλα σχετικά έντυπα για τη λειτουργία του Σχεδίου από τα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, www.mlsi.gov.cy/sid

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 14η Ιουνίου.

Μετρά δεκαετίες η λειτουργία του Σχεδίου

Το Σχέδιο Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων λειτουργεί από το 1972 και μέσω αυτού επωφελήθηκαν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι. Το Σχέδιο στοχεύει στη στήριξη του δικαιώματος σε διακοπές εργαζομένων χαμηλομεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά την περσινή περίοδο λειτουργίας του Σχεδίου Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων, υποβλήθηκαν και εξετάστηκαν 2.833 αιτήσεις για επιχορήγηση που αφορούσαν συνολικά 8.680 πρόσωπα (2.833 αιτητές και 5.847 εξαρτώμενα). Για την επιχορήγηση της άδειας των 1.068 αιτητών οι οποίοι έτυχαν έγκρισης και των 2.307 εξαρτωμένων τους δαπανήθηκε ποσό της τάξης των €735.762,71 ή 91,06% του συνολικού ποσού των €808.000 που εγκρίθηκε για τη λειτουργία του Σχεδίου.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Σχεδίου γίνονται επιθεωρήσεις σε ξενοδοχεία από υπαλλήλους του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κλιμάκιο της Τεχνικής Επιτροπής για τη λειτουργία του Σχεδίου. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα όποια παράπονα και εισηγήσεις έχουν αναφορικά με τη διαμονή και διατροφή τους στο τουριστικό κατάλυμα που επέλεξαν να παραθερίσουν.

Στα βουνά και στα παράλια συντεχνιακά αναπαυτήρια

Εργατικά αναπαυτήρια διαθέτει εδώ και πολλά χρόνια το συνδικαλιστικό κίνημα για την εξυπηρέτηση των μελών του. Σχεδόν όλες οι συντεχνίες που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό, δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα, διαθέτουν ιδιόκτητα οργανωμένα συγκροτήματα και ενοικιαζόμενα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, προκειμένου να ενισχύσουν την ικανότητά τους, ώστε να ανταποκριθούν σε μεγαλύτερο βαθμό στη ζήτηση από τα μέλη τους.

Ενδεικτικά, ο χάρτης των ιδιόκτητων μονάδων ανάπαυσης που διαθέτει το συνδικαλιστικό κίνημα διαμορφώνεται ως ακολούθως:

-ΠΕΟ: Στο Πελένδρι και στα Περβόλια. Επίσης, η συντεχνία του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού διαθέτει μονάδες στον Καλοπαναγιώτη, στην Ορόκλινη και στην Πάφο.

-ΣΕΚ: Στον Αμίαντο, στα Καννάβια, στην Πάφο, στο Πισσούρι και στον Πρωταρά.

-ΔΕΟΚ: Στις Πλάτρες

-ΠΑΣΥΔΥ: Στη Χλώρακα και στις Πλάτρες

-ΠΟΕΔ: Στις Πλάτρες

-ΟΕΛΜΕΚ: Στην Πάφο.

Πέραν των ιδιόκτητων εξοχικών καταλυμάτων, όλες οι συντεχνίες το καλοκαίρι ενοικιάζουν ξενοδοχειακά συγκροτήματα, κυρίως στις παράλιες περιοχές ή και προβαίνουν σε συνεργασίες ανταλλαγής μεταξύ τους, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες μεγαλύτερου αριθμού εργαζομένων.

Σημειώνεται ότι τα ιδιόκτητα συγκροτήματα των συντεχνιών λειτουργούν ολόχρονα και μπορούν να τύχουν αξιοποίησης, τόσο από μέλη των οργανώσεων, όσο και από μη μέλη, νοουμένου ότι υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες. Οι τιμές χρέωσης διαμονής και διατροφής είναι επιδοτούμενες από το ταμείο των συντεχνιών, οι οποίες επιδοτούνται από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών.

Λιγότερες εξαιρέσεις εργοδοτών για τις άδειες

Την αναγκαιότητα αυστηρότερης και πιο διεξοδικής εξέτασης των εργοδοτικών αιτημάτων για σκοπούς εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών εγείρει εδώ και χρόνια το συνδικαλιστικό κίνημα προς το Υπουργείο Εργασίας. Σκοπός του νόμου περί ετήσιας άδειας μετ’ απολαβές είναι η εξασφάλιση του δικαιώματος σε εργοδοτουμένους οι οποίοι δεν απολάμβαναν τέτοια άδεια, γιατί δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν αυτό το ωφέλημα μέσα στα πλαίσια του συστήματος ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Η νομοθεσία ετησίων αδειών μετ’ απολαβών προβλέπει ότι ένας εργοδότης δύναται να αιτηθεί εξαίρεσης της εισφοράς στο Ταμείο νοουμένου ότι θα λειτουργεί σχέδιο άδειας με ευνοϊκότερους όρους από τους προβλεπόμενους.

Στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος, ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, διατύπωσαν προβληματισμό επί του θέματος, καθώς εκτιμούν ότι κατά καιρούς δόθηκαν αδικαιολόγητες εξαιρέσεις σε μεγάλο αριθμό εργοδοτών. «Οι εξαιρέσεις εργοδοτών δεν είναι λανθασμένη πρακτική, ωστόσο απαιτεί φειδώ, διότι εργοδότες  επωφελήθηκαν της εξαίρεσης, δηλαδή της μη καταβολής εισφορών, αλλά είναι αμφίβολο κατά πόσο προσφέρουν πιο βελτιωμένους όρους για ετήσια άδεια μέσω της σύμβασης εργασίας που διατηρούν με τους εργοδοτούμενους τους, σημείωναν οι συνδικαλιστές.

Όπως εξηγούσαν αυτή η εξέλιξη, των αδικαιολόγητων εξαιρέσεων, οδηγεί στη σταδιακή μείωση των εργοδοτών-εισφορέων και συνακόλουθα σταδιακά επηρεάζει την οικονομική ευρωστία του Κεντρικού Ταμείου Αδειών.

Επίσης, ένα δεύτερο ζήτημα, εξίσου σημαντικό, αφορά στις συσσωρευμένες εισφορές που μεγάλος αριθμός εργοδοτών οφείλει στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, το ποσό υπολογίζεται πέραν των €15 εκατ.

Εργοδότες οι οποίοι παραλείπουν να πληρώσουν εισφορές ή να τηρήσουν οποιαδήποτε υποχρέωσή τους, αποτελεί αδίκημα για το οποίο προβλέπεται χρηματική ποινή ή φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή και οι δύο ποινές.

Έχοντας όμως, υπόψη το γνωστό πρόβλημα εισπραξιμότητας που αντιμετωπίζουν ευρύτερα πολλά δημόσια τμήματα και υπηρεσίες, εύλογα τίθεται το ερώτημα πότε θα εξασφαλίσει το λαβείν του το Ταμείο Αδειών. Το οποίο Ταμείο κινείται εναντίον εργοδοτών διεκδικώντας τα οφειλόμενα.

Η νομοθεσία διασφαλίζει το δικαίωμα του εργοδοτούμενου σε άδεια, στις περιπτώσεις όταν εργοδότες έχουν ανοικτούς λογαριασμούς με το Κεντρικό Ταμείο Αδειών. Το Κεντρικό Ταμείο Αδειών καταβάλλει πλήρως τα δικαιώματα του δικαιούχου.

Ως γνωστό, η νομοθεσία περί ετήσιας άδειας μετ’ απολαβών προβλέπει την παραχώρηση 20 ημερών άδειας για πενθήμερη εβδομάδα εργασίας και 24 ημέρες για εξαήμερη εβδομάδα εργασίας.