Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας: Προετοιμάζει το έδαφος για δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού

Στην ολομέλεια τέθηκε σε ψηφοφορία και το ζήτημα της θέσπισης του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Ήδη από το 2015 η Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο έθεσαν κοινές προτεραιότητες για μια ευρωπαϊκή ατζέντα για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, το Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε ένα νομοσχέδιο με αναφερόμενους σκοπούς την πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, ενάντια στις διακρίσεις και τη μισαλλοδοξία. Επιπρόσθετα, τον Απρίλιο του 2016, η Επιτροπή όρισε την ανάγκη για βελτίωση της νομοθεσίας περί εσωτερικής ασφάλειας της Ε.Ε. Ακολούθησε η Δήλωση της Ρώμης (2017) στην οποία επιβεβαιώθηκε η αποφασιστικότητα και η ανάληψη δράσεων για μια ασφαλέστερη Ευρώπη.


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΜεταξύ άλλων, τα κυριότερα σημεία στην Έκθεση είναι ότι η προστασία και η ασφάλεια της Ε.Ε. απαιτεί τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών όπως και των διασυνοριακών κοινών επιχειρήσεων επιβολής του νόμου. Σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να συνεισφέρουν και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., ο δημόσιος τομέας, ο ιδιωτικός τομέας, ΜΚΟ, ο βιομηχανικός τομέας της Ε.Ε., η κοινωνία των πολιτών και υπηρεσίες πληροφοριών, ενώ θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία της Ε.Ε. με Τρίτες Χώρες. Την ίδια ώρα αναφέρει ότι η εφαρμογή του Ταμείου θα πρέπει να έρχεται σε συμμόρφωση με το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.

Αναφέρεται ακόμη ότι τα συνεργαζόμενα μέρη οφείλουν να ανταλλάζουν πληροφορίες αστυνομικής και δικαστικής φύσεως μεταξύ τους. Οι συνυπεύθυνοι οργανισμοί για τη διεκπεραίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά και της επίβλεψης λειτουργίας του Ταμείου θα είναι η OLAF, EPPO, Eurojust, Europol, LETS (Σύστημα ευρωπαϊκής επιμόρφωσης) και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Πέραν αυτών, το Ταμείο θα παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για την εσωτερική ασφάλεια, η οποία συμπεριλαμβάνει την οικονομική στήριξη των πολιτικών αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και γυναικών, το εμπόριο όπλων και ναρκωτικών, αλλά και της ριζοσπαστικοποίησης. Επιπλέον, το Ταμείο θα διασφαλίζει τον επαρκή και κατάλληλο εξοπλισμό ως προς την αντιμετώπιση πυρηνικών, χημικών και βιολογικών απειλών.

Η περίοδος λειτουργίας του Ταμείου θα είναι μεταξύ 2021-2027. Η εφαρμογή του Ταμείου θα πρέπει να θεωρηθεί ως συμπληρωματική με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν την ασφάλεια της Ε.Ε. Το χρηματοδοτικό κονδύλι για την εκτέλεση του Ταμείου θα ανέρχεται στα 2,2 δις ευρώ, ενώ 1,3 δις θα αφορούν προγράμματα που θα το πλαισιώνουν. Για τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και το 15% του κονδυλίου. Ακόμη το ποσοστό του κονδυλίου που θα αφορά τις Τρίτες Χώρες θα ανέρχεται μέχρι 2%. Πέραν της οικονομικής συνδρομής από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε., το Ταμείο θα συγκεντρώσει πόρους και από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η κατανομή των πόρων προς τα κράτη-μέλη θα στηρίζεται σε στατιστικά στοιχεία.

Η Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (GUE/NGL) εντοπίζει ως βασικά προβλήματα τη διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων, που υπονομεύει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη χρηματοδότηση σε Τρίτες Χώρες που αφήνει τεράστια περιθώρια για παρέμβαση σε αυτές εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των ισχυρών κεφαλαίων της Ε.Ε.

Ακόμη η προτεινόμενη έκθεση αναθέτει υπερεξουσίες στην Επιτροπή στο οικονομικό και λειτουργικό σκέλος του Ταμείου. Η δε επιβολή μιας κοινής πολιτικής και νοοτροπίας για την ασφάλεια της Ε.Ε. αλλά και οι κοινές στρατιωτικές δυνάμεις που θα είναι επιφορτισμένες με καθήκοντα που αφορούν την εσωτερική ασφάλεια, προϊδεάζουν τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού. Επίσης, η επίτευξη προστιθέμενης αξίας των δραστηριοτήτων του Ταμείου δεν θα αφορά μόνο την Ε.Ε., αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, ενώ προβληματική είναι και η σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

Η ομάδα της Αριστεράς κατέθεσε τροπολογία με την οποία απέρριπτε τη συγκεκριμένη έκθεση, η οποία δυστυχώς καταψηφίστηκε, ενώ η έκθεση υπερψηφίστηκε από την ολομέλεια.

 

 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.

Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | Huawei