ΤΕΕ: Εναρμονίζεται πλήρως από την 1η Σεπτεμβρίου το νομοθετικό πλαίσιο για τις εγκαταστάσεις υγραερίου

Εναρμονίζεται πλήρως από την 1.9.2022 το νομοθετικό πλαίσιο για τις εγκαταστάσεις υγραερίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι εν θέματι Κανονισμοί που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα εκσυγχρονίζουν το απαρχαιωμένο κανονιστικό πλαίσιο της περί Πετρελαιοειδών νομοθεσίας, η οποία δεν ισχύει πλέον για το υγραέριο ενώ παράλληλα, τερματίζεται η έκδοση Άδειας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών για το υγραέριο από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Στους Κανονισμούς καθορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας και προβλέπονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των αποθηκεύσεων και εγκαταστάσεων υγραερίου.

Επίσης, εισάγεται νέο και εκσυγχρονισμένο Σύστημα Ελέγχου, μέσω του οποίου επιβεβαιώνεται η ασφαλής λειτουργία των αποθηκεύσεων και εγκαταστάσεων υγραερίου καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση, από την 1.9.2022, ο περιοδικός έλεγχος των αποθηκεύσεων και εγκαταστάσεων υγραερίου θα γίνεται από Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές Υγραερίου και η εγκατάσταση και συντήρησή τους θα γίνεται από εγκαταστάτες υγραερίου οι οποίοι εγκρίνονται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στη βάση σειράς κριτηρίων που καθορίζονται στους κανονισμούς”.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των πιο πάνω επαγγελματιών είναι αναρτημένα σε σχετικά Μητρώα στην ιστοσελίδα του Τμήματος το οποίο συνεχίζει να ασκεί τον εποπτικό του ρόλο επιτηρώντας τους πιο πάνω επαγγελματίες και τις σχετικές με το υγραέριο δραστηριότητές τους.

Στους Κανονισμούς ρυθμίζονται, επίσης, οι υποχρεώσεις των Ιδιοκτητών Υγραερίου, δηλαδή των κατόχων εγκαταστάσεων υγραερίου με δεξαμενές ή/και κυλίνδρους υγραερίου και των ιδιοκτητών χώρων αποθήκευσης κυλίνδρων.

Οι ιδιοκτήτες Υγραερίου, μεταξύ άλλων, οφείλουν να διατηρούν την εγκατάσταση / αποθήκευση υγραερίου σε καλή και ασφαλή λειτουργική κατάσταση κάτι που επιτυγχάνεται με τη συντήρηση και τον περιοδικό έλεγχο των εγκαταστάσεων / αποθηκεύσεων υγραερίου στη συχνότητα που καθορίζεται στους Κανονισμούς.

Ο εξουσιοδοτημένος ελεγκτής υγραερίου εκδίδει Έκθεση Περιοδικού Ελέγχου, την οποία παραδίδει στον ιδιοκτήτη υγραερίου. Εκδίδει επίσης Βεβαίωση Πιστής Εκτέλεσης της Εγκατάστασης, την οποία επίσης παραδίδει στον Ιδιοκτήτη Υγραερίου.

Επιπλέον, οι προμηθευτές υγραερίου, πριν προχωρήσουν σε μετάγγιση υγραερίου σε δεξαμενές, οφείλουν πρώτα να βεβαιώνονται ότι οι εγκαταστάσεις υγραερίου πληρούν τους Κανονισμούς, δηλαδή ότι η δεξαμενή υγραερίου έχει πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ από Οργανισμό Ελέγχου, η εγκατάσταση έχει ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο ελεγκτή υγραερίου και ο ιδιοκτήτης υγραερίου έχει Έκθεση Περιοδικού Ελέγχου σε ισχύ.

Με βάση τα πιο πάνω “καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες υγραερίου όπως μεριμνήσουν για τη συντήρηση και τον περιοδικό έλεγχο των εγκαταστάσεων / αποθηκεύσεων υγραερίου τους και εξασφαλίσουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα ώστε να θεωρείται ασφαλής η λειτουργία τους”.

Σημειώνεται ότι όσοι ιδιοκτήτες υγραερίου κατέχουν άδεια αποθήκευσης πετρελαιοειδών για υγραέριο για την εγκατάσταση / αποθήκευση υγραερίου, πρέπει στη λήξη της να μεριμνήσουν για την εξασφάλιση έκθεσης Περιοδικού Ελέγχου.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.