Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσία δείχνουν ότι η Κύπρος έχει τις πιο χαμηλές δημόσιες δαπάνες, μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ, στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Στον τομέα της υγείας οι δημόσιες δαπάνες στην Κύπρο ανέρχονται μόλις στο 2,6% επί του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 7,1%. Επίσης οι δαπάνες για κοινωνική προστασία στην Κύπρο ανέρχονται στο 35,7% ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 41,2%.

Δεν θα καλέσουμε την κυβέρνηση να εισακούσει τις κραυγές απόγνωσης των πολιτών. Είναι μάταιο. Αφού δεν το έπραξε εδώ και έξι χρόνια, προφανώς δεν θα το πράξει ποτέ. Ας αυξήσει τα κονδύλια για την υγεία και την κοινωνική πρόνοια τουλάχιστον στον μέσο όρο της ΕΕ. Ενδεχομένως ούτε αυτό να μην είναι αρκετό, αφού η κατάσταση στην Κύπρο είναι πολύ πιο άθλια από τον μέσο όρο στην ΕΕ και προφανώς απαιτούνται περισσότερα κονδύλια. Αλλά αν γίνει έστω αυτό, θα είναι ένα πρώτο βήμα.

ΚΑΖ