Τελεσίγραφο για το φυσικό αέριο

Η ιστορία µε την εισαγωγή φυσικού αερίου είναι από τις πιο πονεµένες, αφού λόγω της µη υλοποίησης του έργου οι καταναλωτές συνεχίζουν να χρυσοπληρώνουν το ρεύµα.

Το 2011 η τότε κυβέρνηση πέτυχε συµφωνία µε βάση την οποία σήµερα θα είχαµε φτηνό φυσικό αέριο και κατ’ επέκταση φτηνό ρεύµα. Ωστόσο ο ∆ΗΣΥ υπέσκαψε τη συµφωνία και προκάλεσε την ακύρωσή της. Επίσης τα τελευταία επτά χρόνια που βρίσκεται στη διακυβέρνηση ο ∆ΗΣΥ, έγιναν τρεις αποτυχηµένες προσπάθειες, µε αποτέλεσµα να µας µείνει το ακριβό ρεύµα.

Το χειρότερο όµως είναι ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποφάσισε να τερµατίσει τη χρηµατοδότηση έργων που αφορούν ορυκτά καύσιµα περιλαµβανοµένου του φυσικού αερίου, από το 2022 και έπειτα. ∆ηλαδή πλέον υπάρχει συγκεκριµένο τελεσίγραφο. Και αν η κυβέρνηση δεν καταφέρει ούτε αυτή τη φορά να ανταποκριθεί, το κόστος θα είναι ασήκωτο. Ελπίζουµε ότι θα αντιληφθούν έστω και τώρα τα λάθη τους.

ΚΑΖ