Την ενίσχυση της πρόσβασης στην κοινή αγορά για τη Σρι Λάνκα ως κίνητρο για μεταρρυθμίσεις στη χώρα αυτή, πρότεινε σήμερα η Κομισιόν, ζητώντας ουσιαστικά από το Συμβούλιο να εγκρίνει κατάργηση των δασμών για τις εισαγωγές προϊόντων. Η εξάλειψη των τελωνειακών δασμών θα συνοδεύεται από αυστηρό έλεγχο και θα προϋποθέτει τη συνεχή προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη χρηστή διακυβέρνηση, αναφέρει η Κομισιόν.

Το συγκεκριμένο καθεστώς στο οποίο θα ενταχθεί η Σρι Λάνκα δεν σημαίνει ότι η κατάσταση της χώρας όσον αφορά τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις είναι πλήρως ικανοποιητική. Αντ` αυτού, αναφέρει η Κομισιόν στην απόφαση, προσφέρει το κίνητρο της αυξημένης πρόσβασης στο εμπόριο με αντάλλαγμα την περαιτέρω πρόοδο προς την πλήρη εφαρμογή των εν λόγω συμβάσεων, ενώ παράλληλα παρέχει μια πλατφόρμα για συνεργασία με δικαιούχους σε όλους τους προβληματικούς τομείς. Όπως συμβαίνει με όλες τις χώρες του ΣΓΠ+, η κατάργηση των τελωνειακών δασμών για τη Σρι Λάνκα θα συνοδεύεται από αυστηρή παρακολούθηση της προόδου της χώρας στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης.