Τέλος στο πλαστικό καλαμάκι βάζει ο Δήμος Δερύνειας

Ο Δήμος Δερύνειας στηρίζει το Ειδικό Σχολείο «Αγιος Σπυρίδωνας» Λάρνακας και διοργανώνει πρωτοβουλία με τίτλο «Η Δερύνεια βάζει τέλος στο πλαστικό καλαμάκι».

Σε γραπτή ανακοίνωση αναφέρεται ότι «ο Δήμος Δερύνειας αποφάσισε να στηρίξει το έργο της Επιτροπής Εθελοντισμού του Ειδικού Σχολείου «Άγιος Σπυρίδωνας» Λάρνακας, η οποία θα προμηθεύσει τον κάθε μαθητή που φοιτά σε σχολείο του Δήμου, με καλαμάκι πολλαπλής χρήσης. Στόχος είναι να καταστεί ο Δήμος Δερύνειας, ο πρώτος Δήμος της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου και από τους πρώτους παγκύπρια, που βάζει τέλος στο πλαστικό καλαμάκι».

Προστίθεται ότι «μέσα από τη συνεργασία με την Επιτροπή Εθελοντισμού του Ειδικού Σχολείου «Άγιος Σπυρίδωνας» Λάρνακας, η Δερύνεια στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για την περιβαλλοντική ρύπανση, στην ανάδειξη της Δερύνειας ως τον πρώτο Δήμο της Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου και από τους πρώτους παγκύπρια, που υιοθετεί αυτή την πρακτική και στην ανάδειξη της εθελοντικής δράσης από τα παιδιά με ειδικές ανάγκες».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως «με την πρωτοβουλία που τιτλοφορείται ««Η Δερύνεια βάζει τέλος στο πλαστικό καλαμάκι» ο Δήμος στοχεύει επίσης να αποτελέσει έμπνευση για παρόμοιες δράσεις και στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των οργανωμένων συνόλων του Δήμου».