Η Διοίκηση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) τίθεται πάντα υπέρ της διερεύνησης και διαλεύκανσης όποιας τεκμηριωμένης καταγγελίας, από τα εκάστοτε αρμόδια θεσμικά Σώματα ή τις αρμόδιες Αρχές του Κράτους, αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΤΕΠΑΚ, ενώ σε σχέση με τα όποια εσωτερικά πειθαρχικά ή άλλα ζητήματα, σημειώνει πως όπου υπάρχει τεκμηρίωση βάσει στοιχείων και υπογεγραμμένη καταγγελία, ενεργοποιούνται οι σχετικοί μηχανισμοί ελέγχου του Πανεπιστημίου.
 
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι οποιοσδήποτε δύναται να καταθέσει καταγγελίες στα πειθαρχικά και ελεγκτικά όργανα του Πανεπιστημίου ή του Κράτους, με το ΤΕΠΑΚ να υποδεικνύει ωστόσο ότι η δημοσιοποίηση ισχυρισμών ή άλλων στοιχείων για σκάνδαλα ή κακοδιαχειρίσεις, από οποιονδήποτε, βλάπτουν το κύρος και την εικόνα του Πανεπιστημίου, ενώ παράλληλα αποσυντονίζουν την κοινή γνώμη από τη συνεχή πρόοδο τόσο του ΤΕΠΑΚ, όσο και των ίδιων των φοιτητών του.
 
«Οι ενέργειες αυτές δεν θα αποτρέψουν την αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε συνετά το κύρος και τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του Πανεπιστημίου», αναφέρει το ΤΕΠΑΚ, εξηγώντας ότι για να προστατευθούν οι υφιστάμενες εσωτερικές και εξωτερικές πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, οι Αρχές του Πανεπιστημίου δεν μπορούν να προβαίνουν σε συνεντεύξεις η άλλες δηλώσεις.

«Το Πανεπιστήμιο συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του, παράγοντας επιστημονικό και κοινωνικό έργο υψηλού επιπέδου. Οι όποιες υποθέσεις χρήζουν χειρισμού, ακολουθούν τις νενομισμένες και έννομες διαδικασίες», προστίθεται.