Τεράστιο πρόβλημα με τις συντηρήσεις των τ/κ κατοικιών

°ëÝîèôá


Συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του Ταμείου Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών περιλάμβανε σήμερα η συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων. 

Με αφορμή την συζήτηση του προϋπολογισμού το ΑΚΕΛ τοποθετήθηκε με δήλωση του Νίκου Κεττήρου.

Αναλυτικά:

Συζητήσαμε σήμερα τον Προϋπολογισμό του Ταμείου Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ο οποίος είναι ισοσκελισμένος εφόσον αξιοποιεί το αποθεματικό του Tαμείου.

Με αφορμή την συζήτηση του προϋπολογισμού θέσαμε τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που εντοπίζουμε στην διαχείριση των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και είναι:

1. Η τεράστια καθυστέρηση που παρουσιάζεται στην ετοιμασία στρατηγικού σχεδίου για την διαχείριση των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Εδώ και χρόνια ο Υπουργός Εσωτερικών είχε δεσμευθεί ότι θα διενεργηθεί μελέτη και ακολούθως θα ετοιμαστεί το σχέδιο. Είμαστε ακόμη στο μηδέν.

2. Παρατηρούμε τεράστιο πρόβλημα με τις συντηρήσεις των κατοικιών. Υπάρχουν ουρές κόσμου που περιμένουν να διορθωθούν οι κατοικίες τους, που μένουν σε ακατάλληλες και απάνθρωπες συνθήκες.

3. Θέσαμε υπόψη τους τον σημαντικό αριθμό αδιάθετων και κενών κατοικιών που υπάρχουν και την ανάγκη όπως αυτά επιδιορθωθούν και διατεθούν για την στέγαση του προσφυγικού κόσμου.

Συζητήσαμε επίσης το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά την αναδιάρθρωση των ΜΕΔ και των τερματισμένων δανείων που έγιναν είτε με κεφάλαια του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών είτε με κρατικές εγγυήσεις μέσα από τα σχέδια του ΦΙΚΒ.

Όπως έχει αναφερθεί το σχέδιο προνοεί την διαγραφή τόκων και υπερχρεώσεων και αφαίρεση από το αρχικό ποσό του δανείων όλων των κεφαλαίων που δόθηκαν ως δόσεις.

Ως ΑΚΕΛ θα μελετήσουμε το σχέδιο και θα αναμένουμε την εφαρμογή του. Το προσεγγίζουμε με επιφύλαξη έχοντας υπόψη και τα ζητήματα που έχουν προκύψει με την εφαρμογή του σχεδίου Εστία για το οποίο η Κυβέρνηση πανηγύριζε αλλά εκ των πραγμάτων φαίνεται να μην αντιμετωπίζει τα σοβαρά προβλήματα των δανειοληπτών.

Για παράδειγμα στο σχέδιο που μας παρουσιάστηκε δεν περιλαμβάνεται πρόνοια για όσους δανειολήπτες έδιναν ένα ποσοστό της δόσης τους στην βάση των δυνατοτήτων τους. Τα δάνεια τους μπορεί να παρουσιάζουν καθυστερήσεις αλλά δεν πληρούν τα κριτήρια του σχεδίου επειδή έβαζαν κάθε μήνα κάποιο ποσό. Θεωρούμε ότι αυτός ο κόσμος αδίκως δεν συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο.