Ένα στα δέκα άτομα παίρνει ηρεμιστικά για λόγους που δεν είναι ιατρικοί

Στο 4% εκτιμάται η χρήση ηρεμιστικών/ υπνωτικών από τους Κυπρίους, με το 1,9% να κάνει χρήση 4 ή περισσότερες φορές τη βδομάδα.


Πρόκειται για συμπέρασμα της έρευνας γενικού πληθυσμού που διεξήγαγε η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για το 2016 και η οποία προσφάτως δόθηκε στη δημοσιότητα. Ένα στα δέκα άτομα πάντως παίρνει ηρεμιστικά για λόγους που δεν είναι ιατρικοί…

Σύμφωνα με τα όσα συμπεραίνει η έρευνα, το ποσοστό που έχει πάρει ηρεμιστικά/υπνωτικά μέσα στους τελευταίους 12 μήνες καταγράφεται υψηλότερο στα άτομα ηλικίας 55-64 ετών. Πιο συχνά ηρεμιστικά παίρνουν οι γυναίκες, ενώ από το σύνολο των ερωτηθέντων φαίνεται πως η λήψη αυτών των σκευασμάτων είναι συχνότερη στα άτομα με χαμηλότερη μόρφωση. Σε ό,τι αφορά στην τρέχουσα χρήση (τις τελευταίες 30 μέρες) περίπου τρία άτομα στα 100 κάνουν χρήση αυτών των σκευασμάτων με το 1,5% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι έχει κάνει χρήση 20 ή περισσότερες μέρες. Με συνταγή γιατρού έχει πάρει ηρεμιστικά ή υπνωτικά φάρμακα το 3,3% του δείγματος, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η συνταγογράφηση έγινε από νευρολόγο ή και ψυχίατρο (49,8%) και από παθολόγο (31,2%). Συνταγογράφηση από καρδιολόγο έγινε στο 5,3% του δείγματος, από ορθοπεδικό στο 3,8%, από χειρουργό στο 2,9%, από γαστρεντερολόγο στο 1,2% και από άλλες ειδικότητες στο 5,1%. Παρόλο που η βάση για τις υποομάδες του δείγματος είναι μικρή για βάσιμη στατιστική ανάλυση, η μελέτη διαπιστώνει ότι σε όλες τις δημογραφικές ομάδες παρατηρείται η τάση συνταγογράφησης ηρεμιστικών κυρίως από νευρολόγους, ψυχιάτρους και παθολόγους.

Η χρήση ηρεμιστικών/υπνωτικών χωρίς συνταγή γιατρού εκτιμάται στο 0,4% σύμφωνα με την έρευνα. Τα άτομα που πήραν ηρεμιστικά ή υπνωτικά φάρμακα χωρίς συνταγή ιατρού, σε ίσο σχεδόν βαθμό τα προμηθεύτηκαν από κάποιο γνωστό τους ή από φαρμακείο (47,8% και 52,2% αντίστοιχα).

Ανησυχητικό είναι το συμπέρασμα της έρευνας σε σχέση με την οδήγηση μετά τη λήψη ηρεμιστικών ή υπνωτικών φαρμάκων. Αν και το ποσοστό που δήλωσε ότι έχει οδηγήσει μετά τη χρήση των συγκεκριμένων σκευασμάτων είναι μικρό, εντούτοις δεν μπορεί παρά να προκαλεί ανησυχίες.

Συγκεκριμένα, το 1,1% του δείγματος δήλωσε ότι έχει οδηγήσει, αφού προηγουμένως είχε πάρει κάποιο ηρεμιστικό ή υπνωτικό. Προβληματισμό όμως προκαλούν οι λόγοι που επικαλούνται οι χρήστες ηρεμιστικών/ υπνωτικών χαπιών. Ένα στα δέκα άτομα, που χρησιμοποίησε ηρεμιστικά/ υπνωτικά φάρμακα, ανέφερε ότι το έκανε για σκοπούς άλλους, εκτός αυτών που απαιτούνται για ιατρικούς λόγους.

Σε μικρότερο βαθμό οι χρήστες φαρμάκων αναφέρθηκαν σε παράπονα από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Σημαντικό είναι το πόρισμα της έρευνας ότι οι μισοί θεωρούν ότι είχαν την ικανότητα να σταματήσουν τη χρήση φαρμάκων αν το επιθυμούσαν.

Μαρίνα Κουμάστα