Τέσσερις στους δέκα µαθητές παραδέχονται υπέρµετρη κατανάλωση αλκοόλ

Ανησυχητικά τα στοιχεία κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους στην Κύπρο

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Της Ελένης Κωνσταντίνου

Το αλκοόλ αποτελεί την πιο δηµοφιλή ουσία χρήσης ανάµεσα στους νέους. Οι αλλαγές στα πρότυπα κατανάλωσης ανάµεσα στους έφηβους, και ειδικότερα η αύξηση που σηµειώθηκε την περασµένη δεκαετία στη βαριά επεισοδιακή κατανάλωση, όπως και η εύκολη προσβασιµότητα στο αλκοόλ από τους ανήλικους, αποτελούν λόγο ιδιαίτερης ανησυχίας στην Κύπρο.

Τα ευρήµατα της πρόσφατης έρευνας ανάµεσα στον μαθητικό πληθυσµό σχετικά µε το αλκοόλ και τα άλλα ναρκωτικά (ESPAD) του 2019 καταδεικνύουν ότι το αλκοόλ αποτελεί την πιο δηµοφιλή ουσία ανάµεσα στους νέους ηλικίας 16 ετών.

Οι µαθητές στην Κύπρο φαίνεται να καταναλώνουν αλκοόλ πιο συχνά από τους µαθητές στην Ευρώπη, αλλά σε πιο µικρές ποσότητες. Περίπου 1 στους 10 µαθητές (11%) ανέφερε µέθη κατά τον τελευταίο µήνα, ενώ από αυτούς που έκαναν χρήση αλκοόλ κατά τον τελευταίο µήνα, περίπου 4 στους 10 ανέφεραν υπέρµετρη κατανάλωση αλκοόλ.

Οι Κύπριοι µαθητές θεωρούν ότι µπορούν να βρουν πολύ πιο εύκολα αλκοόλ σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους συνοµήλικούς τους. Η πρόσβαση των εφήβων στο αλκοόλ στην Κύπρο υπερβαίνει τον µέσο όρο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 8 στους 10 µαθητές/τριες αναφέρουν πως είναι εύκολο/πολύ εύκολο να βρουν αλκοόλ. Ιδιαίτερα ανησυχητική κατάχρηση αλκοόλ εντοπίζεται ανάµεσα στα κορίτσια.

14 θεραπευτικά προγράµµατα

Οποιοσδήποτε αντιµετωπίζει προβλήµατα που σχετίζονται µε την επιβλαβή χρήσης αλκοόλ µπορεί να αποταθεί στο 1402, την ανοιχτή τηλεφωνική γραµµή ενηµέρωσης και στήριξης της Αρχής Αντιµετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, δηλώνει στη «Χαραυγή» ο πρόεδρος της ΑΑΕΚ, ∆ρ Χρίστος Μηνά, απαντώντας στην ερώτησή µας για τα προγγράµµατα που λειτουργούν.

Προσθέτει επίσης ότι η γραµµή στελεχώνεται από καταρτισµένους λειτουργούς που µπορούν να βοηθήσουν το άτοµο ή και να το παραπέµψουν στην κατάλληλη υποστηρικτική υπηρεσία για συµβουλευτική ή περαιτέρω στήριξη ή θεραπεία, ανάλογα µε τις εξατοµικευµένες ανάγκες του κάθε ατόµου.

«Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών αποτελεί φαινόµενο πολυδιάστατο και υπαρκτό στην κυπριακή κοινωνία, γι’ αυτό η Αρχή Αντιµετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου διασφαλίζει µια σφαιρική αντιµετώπιση µέσα από το σχεδιασµό και τη λειτουργία προγραµµάτων που είναι προσβάσιµα και αγγίζουν τις πολύπλευρες ανάγκες των ατόµων που αποτείνονται σε αυτά.  Στην Κύπρο υπάρχουν 14 θεραπευτικά προγράµµατα αλλά και οµάδες αυτοβοήθειας για τα άτοµα που αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε τη χρήση του αλκοόλ».

Νοµοθεσία υπάρχει, να εφαρµοσθεί και να ελέγχεται

Ένα από τα πιο ισχυρά µέτρα για αποτροπή της χρήσης αλκοόλ ανάµεσα στα παιδιά αποτελεί η νοµοθεσία για την πώληση αλκοολούχων ποτών που αποσκοπεί στη µείωση της προσβασιµότητας ανάµεσα σε ανήλικους κάτω των 18 ετών, νοουµένου, βέβαια, ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας διασφαλίζουν ότι εφαρµόζεται η νοµοθεσία.

Η ΑΑΕΚ, αναγνωρίζοντας τα κενά που συνεχίζουν να υπάρχουν σε ό,τι αφορά την προστασία της δηµόσιας υγείας από την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ, θα προωθήσει, εκτός από τη συνεχή ενηµέρωση της κοινωνίας για το πρόβληµα, την εφαρµογή περισσότερων παρεµβάσεων στον τοµέα της Υγείας, όπως αξιολογήσεις και σύντοµες παρεµβάσεις στην πρωτοβάθµια φροντίδα, περισσότερες προληπτικές παρεµβάσεις στην κοινότητα και στο εργασιακό περιβάλλον, µέσω δράσεων που επηρεάζουν όχι µόνο τη συµπεριφορά του ατόµου που κάνει χρήση αλκοόλ αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα.

Ο ∆ρ Μηνά αναφέρει ότι «πιέζουµε για την προώθηση και εφαρµογή νοµοθεσιών για περιορισµό της διαθεσιµότητας, προώθηση πολιτικών διατίµησης και τιµολόγησης και ενηµέρωσης του πολίτη για την προστασία του καταναλωτή».

Η ΑΑΕΚ υπογραµµίζει ότι η ασφαλέστερη επιλογή για τα παιδιά είναι η µηδενική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και παράλληλα η µείωση της προσβασιµότητας και διαθεσιµότητας.

Συµβουλευτική για παιδιά και οικογένειες υψηλού κινδύνου

Στόχος της ΑΑΕΚ είναι η ενίσχυση και παροχή συµβουλευτικής και κατάλληλης φροντίδας για παιδιά και τις οικογένειες υψηλού κινδύνου ή που έχουν επηρεαστεί από το αλκοόλ.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται η υλοποίηση προληπτικού προγράµµατος στήριξης ευάλωτων οµάδων, συµπεριλαµβανοµένων των εγκύων γυναικών και θηλαζουσών µητέρων µε πρόβληµα χρήσης ή και εξάρτησης στο αλκοόλ και των παιδιών που ζουν µε οικογένειες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε το αλκοόλ, συµπεριλαµβανοµένων παιδιών µε διαταραχή εµβρυικού αλκοολισµού.

Τέλος, η ΑΑΕΚ προωθεί τη συνεχή ενίσχυση της γνώσης σχετικά µε τις κοινωνικές επιπτώσεις στην υγεία που σχετίζονται µε την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από την ενεργή συµβολή επαγγελµατιών και οργανωµένων συνόλων νεολαίας για την ανάπτυξη και προώθηση δράσεων για την αντιµετώπιση της επιβλαβούς χρήσης αλκοόλ τόσο στο περιβάλλον της κοινότητας, του στρατού όσο και του σχολείου.

Τι µπορούν να κάνουν οι γονείς;

– Είναι σηµαντικό να µιλάµε στα παιδιά από µικρές ηλικίες

– Οι γονείς χρειάζεται να θέσουν όρια από νωρίς στα παιδιά τους

– Απαιτείται η ενεργή συµµετοχή του γονιού στη ζωή του παιδιού του, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του.

– Η επικοινωνία µε άλλους γονείς και άλλα οργανωµένα σύνολα για την εξεύρεση τρόπων αντιµετώπισης της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους στην κοινότητα.

Τέλος, όλοι οι γονείς οφείλουν να γνωρίζουν για τη νοµοθεσία που απαγορεύει την πώληση και την παροχή αλκοόλ σε παιδιά κάτω των 18 και να µην προσφέρουν ΠΟΤΕ αλκοόλ στα παιδιά τους και σε παιδιά άλλων!

Καθηµερινή η κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους

Πριν µερικά χρόνια ιστορίες µέθης ανηλίκων αποτελούσαν σποραδικά γεγονότα, σήµερα δυστυχώς αποτελούν κάτι το συνηθισµένο κυρίως για ανήλικους, είτε αγόρια είτε κορίτσια. Τα περιστατικά πολλά…

  • Στα εφηβικά πάρτι σερβίρεται αλκοόλ και αν δεν σερβίρεται, οι ανήλικοι σπεύδουν στο πιο κοντινό περίπτερο για να αγοράσουν από µόνοι τους
  • Σε σχολικές εκδροµές ανήλικοι καταναλώνουν αλκοόλ, το οποίο συνήθως κουβαλούν από το σπίτι τους µέσα σε παγούρια του νερού για να µη γίνεται αντιληπτό από τους καθηγητές τους
  • Υπήρξαν περιπτώσεις όπου ανήλικοι οδηγήθηκαν στο νοσοκοµείο από την υπερκατανάλωση και σε κατάσταση µέθης

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν βλέπουν ποτέ το φως της δηµοσιότητας

Νοµοθεσία που απαγορεύει την πώληση αλκοόλ σε ανήλικους υπάρχει, δυστυχώς όµως αυτό δεν είναι αρκετό για να αποτρέψει τους νέους και τις νέες από το να τα πίνουν, γιατί, όπως µαρτυρούν οι αριθµοί, οι Κύπριοι µαθητές και µαθήτριες είναι «γερά ποτήρια». Αριθµοί που πρέπει να προβληµατίσουν για πώς µπορεί το αρνητικό αυτό πρόσηµο να ανατραπεί

255 άτομα αιτήθηκαν θεραπεία λόγω κατάχρησης

– Το 62% του πληθυσμού της Κύ­πρου έχει αναφέρει κατανάλωση αλ­κοόλ κατά τον τελευταίο μήνα.

– Περίπου το 4,2% του πληθυσμού ανέφερε μέθη κατά τον τελευταίο μήνα (τα υψηλότερα ποσοστά εντο­πίζονται σε νέους 15-24 ετών).

– Yπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ (6+ αλκοολούχα ποτά σε μια περίστα­ση, κατά τον τελευταίο χρόνο) ανα­φέρθηκε περίπου από το 36% του πληθυσμού.

– 3 στους 10 Κύπριους ανέφεραν ότι είχαν οδηγήσει μετά από κατανά­λωση 3-6 ποτών.

– Εκτιμήθηκε ότι τουλάχιστον το 4,5% του πληθυσμού στην Κύπρο εί­ναι εξαρτημένο στο αλκοόλ.

– 57% των μαθητών ανέφεραν ότι κατανάλωσαν αλκοόλ κατά τον τελευταίο μήνα, σημειώνοντας μείω­ση σε σύγκριση με την προηγούμενη σειρά της έρευνας που ήταν 68%.

– Παρατηρείται ανησυχητική αύ­ξηση στην υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ από 16χρονους/ες μαθητές/τριες, ειδικά ανάμεσα στα κορίτσια.

Κατά το 2020 αιτήθηκαν θερα­πεία λόγω κατάχρησης αλκοόλ 255 άτομα, εκ των οποίων οι περισσότε­ροι βρέθηκαν στην Κλινική Βερεσιέ (ν=109) και στη Θεραπευτική Μονά­δα Εξαρτημένων Ατόμων (ΑΛΚΟΟΛ) «ΘΕΜΕΑ» (ν=71).

Γενικά παρατηρείται σημαντική μείωση στο ποσοστό των μαθητών που ανέφεραν κατανάλωση αλκο­όλ κατά τις 30 μέρες αλλά και στην υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ τον τελευταίο μήνα (5+ ποτά σε μια πε­ρίσταση) – 37%, σε σχέση με 50% το 2015.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.