Έτσι θα γίνουν οι προκαταρκτικές εξετάσεις για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας

Τον τρόπο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων για εισαγωγή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας, σημειώνοντας ότι οι εξετάσεις χωρίζονται σε τέσσερα σκέλη: την υγειονομική εξέταση, την αθλητική δοκιμασία, την κολύμβηση και την ψυχοτεχνική δοκιμασία.

Η υγειονομική εξέταση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα διεξαχθεί από Υγειονομική Επιτροπή στο 106 ΣΝΕ (Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκστρατείας), που εδρεύει στο Στρατόπεδο Β. Καποτά (ΒΜΗ) στην Αγλαντζιά, στις 27 Μαρτίου – 7 Απριλίου 2023. Η προσέλευση θα γίνεται από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 10:00 π.μ., ενώ μετά τις 10:00 π.μ. δεν θα γίνεται δεκτός κανένας, σε σειρά σύμφωνα με το αρχικό του επωνύμου των υποψηφίων.

Στις 27.3.2023 θα εξεταστούν οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Α μέχρι και τα γράμματα ΓΕΩ (όπως Γεωργίου). Στις 28.3.2023 θα εξεταστούν οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα ΓΙ (όπως Γιάγκου) μέχρι και το γράμμα Θ. Στις 29.3.2023 θα εξεταστούν οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Ι μέχρι και τα γράμματα ΚΡΗ (όπως Κρητικός).

Στις 30.3.2023 θα εξεταστούν οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα ΚΡΟ (όπως Κρούσου) μέχρι και τα γράμματα ΜΑΡ (όπως Μάρκου) Στις 31.3.2023 θα εξεταστούν οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα ΜΑΤ (όπως Ματθαίου) μέχρι και το γράμμα Ν.

Στις 03.04.2023 θα εξεταστούν οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Ξ μέχρι και τα γράμματα ΠΕΡ (όπως Περικλέους). Στις 04.04.2023 θα εξεταστούν οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα ΠΕΣ (όπως Πεσιώτου) μέχρι και τα γράμματα ΣΤΡ (όπως Στρατή).

Στις 05.04.2023 θα εξεταστούν οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα ΣΤΥ (όπως Στυλιανού) μέχρι και τα γράμματα ΧΑΣ (όπως Χασάπη). Στις 06.04.2023 θα εξεταστούν οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα ΧΑΤ (όπως Χατζηνικολάου) μέχρι και το γράμμα Ω. Στις 07.04.2023 θα εξεταστούν οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι φοιτούν στις Στρατιωτικές Σχολές.

Σημειώνεται ότι κατά την παρουσίαση τους στην Υγειονομική Επιτροπή οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσκομίσουν τις παρακάτω υγειονομικές εξετάσεις που θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει πρόσφατα (όχι πέρα του 1,5 μηνός) είτε σε κρατικό νοσοκομείο, είτε σε ιδιωτική κλινική ή εργαστήριο (το Δελτίο Υγείας δεν είναι αποδεκτό), μαζί με το Έντυπο Υγειονομικής Εξέτασης κατάλληλα συμπληρωμένο.

Οι εξετάσεις που θα πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι περιλαμβάνουν γενικές αναλύσεις, ουρίας, σακχάρου, κρεατινίνης, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνης και γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού, ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού, ηλεκτροκαρδιογράφημα, με γνωμάτευση ιατρού στην οποία να αναφέρεται ότι ο/η υποψήφιος/α δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες, οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού, ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακουόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού, γυναικολογική εξέταση (μόνο για γυναίκες υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (ότι η υποψήφια δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα γυναικολογικής φύσης) και υπογραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση για μη χρήση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σημειώνεται ότι οι ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ, καθώς δεν αποτελούν υπηρεσίες φροντίδας υγείας. Προστίθεται ότι, σε περίπτωση που κάποιος δεν προσκομίσει το έντυπο υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο και την ταυτότητά του, δε θα γίνεται δεκτός στην υγειονομική εξέταση. Σημειώνεται, ακόμα, ότι δεν θα σταλούν προσωπικές επιστολές.

Διευκρινίζεται ότι ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψήφιου/ας σε κιλά προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να είναι από 19 έως και 27 kgr/m2, για δε τις γυναίκες από 18 έως και 25 kgr/m2. Για παράδειγμα: Υποψήφιος/α ύψους 1,75μ και βάρος 74 κιλά έχει ΔΜΣ 74/(1,75χ1,75)=24,16. Πίνακας με τα όρια ύψους-βάρους.

Ακόμα, το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι υγιείς, να έχουν άρτια σωματική διάπλαση και να μην έχουν τατουάζ σε ευδιάκριτα σημεία του σώματός τους που δεν καλύπτονται από τη θερινή στολή εξόδου (για τις γυναίκες η θερινή στολή περιλαμβάνει φούστα μέχρι το γόνατο).

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι γνωματεύσεις που αφορούν κρίση της από υγειονομικής πλευράς καταλληλότητας υποψηφίων Παραγωγικών Σχολών είναι μη αναθεωρήσιμες, ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η επανεξέταση υποψηφίων για την καταλληλότητα των οποίων έχει αποφανθεί η επιτροπή και έχει συνταχθεί πρακτικό.

Όσον αφορά την Αθλητική Δοκιμασία, το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί στο Αθλητικό Λύκειο Κύκκου Β’, στη Λευκωσία για όλους τους υποψηφίους/ες οι οποίοι/ες θα έχουν κριθεί κατάλληλοι/ες από την Υγειονομική Επιτροπή κατά την υγειονομική εξέταση.

Την Τρίτη 11.04.2023 και ώρα 7:30 π.μ., θα παρουσιαστούν οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α μέχρι και το Λ. Την Τετάρτη 12.04.2023 και ώρα 7:30 π.μ., θα παρουσιαστούν οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ μέχρι και το Ω. Κατά την Αθλητική Δοκιμασία οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να παρουσιαστούν με αθλητική ενδυμασία και αθλητικά παπούτσια.

Συστήνεται όπως, οι υποψήφιοι/ες προετοιμαστούν, εκ των προτέρων, κατάλληλα, για να επιτύχουν τα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων. Αναφέρεται ότι η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη του Πρόεδρου της Αθλητικής Δοκιμασίας, ανάλογα με τις κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες και τον αριθμό των υποψηφίων. Επίσης, αναφέρεται ότι απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο ατόμων πέραν των ιδίων των υποψηφίων.

Το Υπουργείο αναφέρει, ακόμα, ότι υποψήφιος/α που αδικαιολόγητα δεν παρουσιαστεί την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα ή δεν πετύχει τις καθοριζόμενες ελάχιστες επιδόσεις σε οποιοδήποτε αγώνισμα ή αποχωρήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της δοκιμασίας εξ υπαιτιότητάς του/της, κρίνεται ως αποτυχών/αποτυχούσα. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α έχει δηλώσει υποψηφιότητα τόσο σε Σχολές για τις οποίες απαιτείται να αγωνιστεί και στην κολύμβηση (ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ) όσο και σε κάποια άλλη Σχολή και αποτύχει μόνο στο αγώνισμα της κολύμβησης, τότε αυτός/ή θεωρείται ως αποτυχών/αποτυχούσα μόνο για τις Σχολές για τις οποίες απαιτείται η επιτυχία στο αγώνισμα της κολύμβησης.

Επίσης, υποψήφιος/α μπορεί να λάβει μέρος σε συμπληρωματική δοκιμασία, εάν πριν την έναρξη των αθλημάτων δρόμου 1000 και 100 μέτρων και όχι κατά τη διάρκεια τους, επικαλεσθεί λόγους υγείας ή υποστεί τραυματισμό και μετά από ιατρική γνωμάτευση του ιατρού μέλους της Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας που να βεβαιώνει ότι μπορεί να λάβει μέρος σε συμπληρωματική δοκιμασία.

Διευκρινίζεται, περαιτέρω, ότι υποψήφιος/α μπορεί να λάβει μέρος σε συμπληρωματική δοκιμασία, εάν πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων άλματος εις μήκος, άλματος εις ύψος και ρίψης σφαίρας και ενώ του απομένουν ακόμα προσπάθειες/α, επικαλεσθεί λόγους υγείας, ή υποστεί τραυματισμό, μετά από ιατρική γνωμάτευση του ιατρού μέλους της Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας που να βεβαιώνει ότι μπορεί να λάβει μέρος σε συμπληρωματική δοκιμασία, για την ολοκλήρωση των προσπαθειών και αθλημάτων που απομένουν.

Σχετικά με την κολύμβηση, το Υπουργείο αναφέρει ότι θα διεξαχθεί στο Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς για τους υποψηφίους/ες των Στρατιωτικών Σχολών Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) Τμήμα Ιπταμένων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), οι οποίοι θα έχουν κριθεί κατάλληλοι/ες από την Υγειονομική Επιτροπή.

Την Τρίτη 11.04.2023 και ώρα 7:30 π.μ., θα παρουσιαστούν οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ μέχρι και το Ω. Την Τετάρτη 12.04.2023 και ώρα 7:30 π.μ., θα παρουσιαστούν οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α μέχρι και το Λ.

Τέλος, αναφέρεται ότι η Ψυχοτεχνική Δοκιμασία θα διεξαχθεί για όλους τους υποψήφιους/ες οι οποίοι/ες θα έχουν πετύχει στην Αθλητική Δοκιμασία, την Πέμπτη 20.04.2023, και ώρα 9:00 π.μ., στο Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου (τηλ. 22814700) και η εξέταση θα διαρκέσει περίπου δύο ώρες. Ο χρόνος προσέλευσης ορίζεται μέχρι τις 8:45 π.μ.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους πένες χρώματος μπλε και απαραίτητα το Δελτίο Ταυτότητάς τους για να γίνουν δεκτοί. Απουσία τους από τις προκαταρκτικές εξετάσεις ακυρώνει αυτόματα την υποψηφιότητά τους για εισαγωγή στα πιο πάνω Ιδρύματα/Σχολές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών εξετάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας (www.mod.gov.cy) μέχρι τις 12.05.2023.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy