Θέλει «μαγκιά» η δημιουργία Εθνικής Υπηρεσίας Ασθενοφόρων

Του Δρος Χρύσανθου (Άθου) Γεωργίου*

Η παροχή ποιοτικής επείγουσας προνοσοκοµειακής και κατάλληλης φροντίδας υγείας και η µεταφορά στο κοντινότερο και καταλληλότερο ιατρικό κέντρο µπορεί να είναι σωτήρια για έναν άνθρωπο και απαραίτητη για ένα σύγχρονο σύστηµα υγείας.

Σχεδόν σε όλες τις χώρες η επείγουσα προνοσοκοµειακή φροντίδα υγείας γίνεται αποκλειστικά και ΜΟΝΟ από έναν εθνικό φορέα και σε αυτόν τον εθνικό φορέα ανήκει όλη η λειτουργική και διοικητική δοµή της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, συµπεριλαµβανοµένων του Κέντρου Ελέγχου Κλήσεων, της διαχείρισης µαζικών καταστροφών, αλλά και των διασώσεων από αέρα και θάλασσα. Τρανό παράδειγµα χωρών που διαθέτουν µία Εθνική Υπηρεσία Ασθενοφόρων, από τις καλύτερες στον κόσµο, αποτελούν η Μ. Βρετανία, η Αυστραλία και η Αµερική.

Γίνεται παραδοχή από την επιστηµονική κοινότητα ότι η Υπηρεσία Ασθενοφόρων κάθε χώρας ανήκει στο ίδιο φάσµα ανάπτυξης και διοίκησης όπως ακριβώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αποτελούν τα µοναδικά εθνικά σώµατα διάσωσης της κάθε χώρας και δεν µπορούν να εξαρτιούνται από ιδιωτικά συµβούλια, επιχειρήσεις, εναλλαγές των διασωστικών πληρωµάτων αναλόγως συµβολαίων και κυρίως οικονοµικού κέρδους.

H Υπηρεσία Ασθενοφόρων πρέπει να είναι ένας και µοναδικός δηµόσιος φορέας για την επείγουσα φροντίδα υγείας που θα µεταφέρει τους ασθενείς στα καταλληλότερα και πλησιέστερα ΤΑΕΠ του δηµοσίου ή και του ιδιωτικού τοµέα, του συστήµατος υγείας.

Η επείγουσα προνοσοκοµειακή φροντίδα υγείας ∆ΕΝ είναι κερδοφόρα επιχείρηση και απαιτεί εξειδικευµένο υλικοτεχνικό εξοπλισµό, ασθενοφόρα και πολύ εκπαιδευµένο προσωπικό σε ετοιµότητα να ανταποκριθεί µε όλα τα µέσα (ασθενοφόρα, ελικόπτερα, θαλάσσια µέσα διάσωσης).

Η λειτουργία σταθµών ασθενοφόρων σε διαφορετικές περιοχές και αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας επιβάλλεται αφού δεν µπορούν να χαθούν ανθρώπινες ζωές επειδή κάποιος είχε την ατυχία να βρίσκεται µακριά από ένα νοσοκοµείο ή επειδή η διατήρηση των σταθµών ασθενοφόρων σε αποµακρυσµένες περιοχές µπορεί να κοστίζει. Οι δε πολύωρες επιχειρήσεις διάσωσης δεν µπορούν να διακόπτονται γιατί το κόστος είναι µεγάλο, ενώ η ετοιµότητα και η ανταπόκριση των ασθενοφόρων σε περιπτώσεις κρίσεων (πυρκαγιές, πλημµύρες, µαζικά ατυχήµατα) δεν µπορεί να εξαρτάται από οικονοµικούς περιορισµούς ή συµφέροντα.

Γίνεται κατανοητό ότι η άµεση λειτουργία της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων ως Εθνικού Φορέα ∆ιάσωσης της χώρας µας, βάσει νοµικού πλαισίου, θα εξασφαλίσει τις απαιτούµενες δοµές για άµεση αντιµετώπιση και υποστήριξη των επειγουσών καταστάσεων µε έναν ολοκληρωµένο και συνεχή τρόπο, βελτιώνοντας την άµεση και µακροπρόθεσµη έκβαση των περιστατικών µειώνοντας µεταξύ άλλων το κοινωνικο-οικονοµικό κόστος. Επιβάλλεται επιτέλους να ρυθµιστεί νοµοθετικά η ρύθµιση περί ΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ που να περιλαµβάνει την επείγουσα προνοσοκοµειακή φροντίδα υγείας και το Συντονιστικό Κέντρο Κλήσεων Ασθενοφόρων µε ξεχωριστό προϋπολογισµό υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.

H µη επείγουσα φροντίδα υγείας, δηλαδή οι προγραµµατισµένες µεταφορές µε ασθενοφόρα, µπορούν να ρυθµιστούν και µε την εµπλοκή του ιδιωτικού τοµέα αφού µπορούν να κοστολογούνται και να αποζηµιώνονται από τον Οργανισµό Ασφάλισης Υγείας.

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι από τον Μάρτιο 2020 η Υπηρεσία Ασθενοφόρων βρέθηκε στην πρώτη γραµµή της µάχης, όπου καλέστηκε να διαχειριστεί µε αυταπάρνηση και επιτυχία πέραν όλων των επειγόντων περιστατικών και την πανδηµία COVID-19.

Αυτός είναι και λόγος που άλλα κράτη εδώ και χρόνια έχουν ορίσει νοµοθετικά τις Υπηρεσίες Ασθενοφόρων ως Εθνικά Σώµατα ∆ιάσωσης, αφού τα οφέλη από τη διαχείριση των επειγόντων περιστατικών στον προνοσοκοµειακό χώρο και τη διαχείριση κρίσεων είναι τεράστια τόσο σε κοινωνικό όσο και οικονοµικό επίπεδο.

Την κρίσιµη στιγµή, η ετοιµότητα και η αποτελεσµατικότητα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και αποτελεσµατική, χωρίς πειράµατα και ερασιτεχνισµούς. Τα λάθη που έγιναν µέχρι στιγµής στον τοµέα της Υγείας ∆ΕΝ µας επιτρέπουν άλλα ατοπήµατα και επιβάλλουν άµεσα να εξασφαλιστεί νοµοθετικά ο ρόλος της Εθνικής Υπηρεσίας Ασθενοφόρων προς δηµόσιο συµφέρον. Άλλωστε στη διαχείριση κρίσεων φαίνεται η αξία και η “µαγκιά” του κάθε κράτους και αυτό το απόδειξε περίτρανα µε το ρόλο της η Υπηρεσία Ασθενοφόρων.

*Επικεφαλής Τοµέα Υγείας Κ.Ε. ΑΚΕΛ

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.