Το τελειωτικό χτύπημα στο ήδη λαβωμένο σώμα της Παιδείας πρόκειται να αποτελέσει η εφαρμογή εξετάσεων ανά τετράμηνο, όπως εκτιμούν οι ίδιοι οι μαθητές. Άλλωστε, όπως έχει επισημάνει και ο πρόεδρος της ΠΣΕΜ, Παναγιώτης Γεωργίου, το εκπαιδευτικό μας σύστημα νοσεί και βρίσκεται σε τραγική κατάσταση τα τελευταία χρόνια.

Οι περικοπές από τα κονδύλια για την Παιδεία, οι αντιπαιδαγωγικοί κανονισμοί λειτουργίας των σχολείων του 2017, η κατάργηση της δρομολογούμενης από προηγούμενες κυβερνήσεις εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, σε συνδυασμό με τις συντηρητικές πολιτικές που ακολουθούν οι κυβερνώντες στα ζητήματα Παιδείας, έχουν φέρει την εκπαίδευση του τόπου σε δυσμενή θέση.

Εκτός από τους μαθητές και οι ίδιοι οι γονείς αναγνωρίζουν πως το σχολείο σήμερα χαρακτηρίζεται από άγχος, παραπαιδεία και εξοντωτικό κυνήγι βαθμών. Δίπλα μας έχουμε παιδιά ρομπότ και όχι ευτυχισμένα παιδιά. Ας προβληματιστούμε όλοι.

Ε