Θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα συζήτησαν ΥΠΑΝ και Πρόεδρος Επ. Παιδείας της Βουλής

ÅèéìïôõðéêÞ óõíÜíôçóç ðñáãìáôïðïßçóå ç Õðïõñãüò Ðáéäåßáò, Áèëçôéóìïý êáé Íåïëáßáò ê. ÁèçíÜ Ìé÷áçëßäïõ ìå ôïí Ðñüåäñï ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÅðéôñïðÞò Ðáéäåßáò êáé Ðïëéôéóìïý ê. Ðáýëï ÌõëùíÜ.

Θέματα που αφορούν το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, συζήτησαν σε εθιμοτυπική συνάντηση, που πραγματοποίησε σήμερα, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, Παύλο Μυλωνά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο της συνάντησης, η Υπουργός συζήτησε με τον κ. Μυλωνά θέματα που αφορούν στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, κάνοντας μια πρώτη αναφορά στις προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), με βάση το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν θέματα διαδικασίας στην επικοινωνία του ΥΠΑΝ με την Κοινοβουλευτική Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού.

Η Υπουργός Παιδείας επισήμανε στον κ. Μυλωνά ότι ευελπιστεί σε αγαστή συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των μαθητών/τριών, αλλά και της κοινωνίας της Κύπρου γενικότερα.

Η κ. Μιχαηλίδου έχει προσκληθεί και θα παρευρεθεί σε ειδική Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, στις 15 Μαρτίου 2023.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy