Θέσεις Εργασίας – 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ
Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου

1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη εννέα εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου προς κάλυψη αναγκών του ως εξής:
Τεσσάρων Λειτουργών Τεχνικών Υπηρεσιών
Τεσσάρων Τεχνικών Μηχανικών και
Ενός Λογιστικού Λειτουργού.
Η απασχόληση θα είναι διάρκειας 24 μηνών, με δυνατότητα μέγιστης παράτασης μέχρι τις 31.12.2023.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο αίτησης και την προκήρυξη πρόσληψης, στην οποία ορίζονται οι όροι απασχόλησης, τα καθήκοντα/ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα και το πλαίσιο πρόσληψης, από το Κεντρικό Αρχείο του Δήμου (τηλ. 26822361/-2,-3) ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.pafos.org.cy
3. Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Πάφου, Τ.Θ. 60032, 8100 Πάφος, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14.00.

——————————————-

Ζητείται νοσηλεύτρια
Ζητείται νοσηλεύτρια σε Στέγη Υπερηλίκων. Για περισσότερες πληροφορίας επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22330273.
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/2/2019
——————————————-

Κενές θέσεις ακαδημαϊκών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
•Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή μέχρι τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019.

•Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή μέχρι τη Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019.

•Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή μέχρι τη Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019.

•Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή μέχρι τη Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019.

•Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή μέχρι τη Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019.

•Το Τμήμα Οικονομικών προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή μέχρι τη Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019.
——————————————-

Ζητείται λογιστικός λειτουργός
Θέση εργασίας στην Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου.
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης λογιστικού λειτουργού.

Καθήκοντα και ευθύνες
i. Εκτελεί λογιστικά καθήκοντα.
ii. Συνεισφέρει στον έλεγχο τήρησης των λογιστικών αρχείων.
iii. Εισηγείται βελτιώσεις στις λογιστικές και διοικητικές διαδικασίες με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας ή/και ελέγχου.
iv. Συνεισφέρει στη συμμόρφωση των διαδικασιών με τη σχετική νομοθεσία.
v. Συνεισφέρει στην εφαρμογή της περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νομοθεσίας.
vi. Συνεισφέρει στην ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού και στην ορθή υλοποίησή του.
vii. Συνεισφέρει στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων.
viii. Διενεργεί ή/και εποπτεύει ειδικές έρευνες και μελέτες όπως ανατίθενται.
ix. Έχει την ευθύνη ετοιμασίας σημειωμάτων, υπομνημάτων και οικονομικών εκθέσεων.
x. Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
xi. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/ της ανατεθούν από τον Γενικό Διευθυντή.

2. Απαιτούμενα προσόντα
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:
i. Μέλος Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα: Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση σε συνδυασμό με 5ετή πείρα σε Λογιστήριο.
ii. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Διάρκεια συμβολαίου 10 + 2 μήνες
4. Απολαβές μέχρι €33.000 (τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ) μικτά ετησίως ή μέχρι €2.750 (δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ) μικτά μηνιαίως.

5. Έλεγχοι
Στα πλαίσια της διαδικασίας πρόσληψης θα ζητηθούν προσωπικές συστάσεις, λευκό ποινικό μητρώο και επιβεβαίωση μη ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων με την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου.

6. Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], όχι αργότερα από τις 08/02/2019. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Εύη Ιωάννου στο τηλέφωνο 25573800.
——————————————-

Ζητείται οδηγός/μεταφορέας
Η εταιρεία Mavromatis Books & Stationery Ltd ζητάει αξιόπιστο άτομο για τη θέση του οδηγού/μεταφορέα με έδρα τη Λευκωσία.
Καθήκοντα:
Μεταφορές και παραδόσεις σε όλη την Κύπρο.

Απαιτούμενα προσόντα:
•Απολυτήριο Λυκείου
•Καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
•Καλή φυσική κατάσταση.
•Καλή γνώση του κυπριακού οδικού δικτύου
•Υπευθυνότητα
•Δυνατότητα απόδοσης κάτω από πίεση

Ωράριο εργασίας:
Δευτέρα – Παρασκευή (8:00-17:00)
Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
Προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψηφίους που πληρούν τα πιο πάνω προσόντα.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/02/2019
——————————————-

Ζητείται διανομέας
Η εταιρεία Alokozay General Trading (Cyprus) Ltd ζητά να προσλάβει άτομο για τη θέση του διανομέα για πλήρη απασχόληση στη Λεμεσό.

Απαιτούμενα προσόντα:
• Απόφοιτος λυκείου
• Κάτοχος άδειας οδηγού
• Πολύ καλή γνώση ελληνικής γλώσσας και βασική γνώση αγγλικής γλώσσας
• 2-3 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση
• Άριστες οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης χρόνου
• Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
• Ευχάριστη προσωπικότητα

Καθήκοντα
• Ετοιμασία παραγγελιών
• Παγκύπρια παράδοση στους πελάτες της εταιρείας
• Βοηθός αποθηκάριου για φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο φαξ 25040959
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 25 040950.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/02/2019

——————————————-

Ζητείται λειτουργός λογιστηρίου
Η Anaglyfo Consulting για λογαριασμό ξενοδοχείου συνεργάτη της με έδρα τη Λεμεσό ζητά να προσλάβει λειτουργό λογιστηρίου που θα στελεχώσει το αντίστοιχο τμήμα της εταιρείας.

Αρμοδιότητες
• Βοηθά στην προετοιμασία των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης και στον ετήσιο προϋπολογισμό.
• Διατηρεί το αρχείο της εταιρείας
• Διαχείριση λογιστικού συστήματος
• Καταχώριση και έλεγχος λογιστικών εγγραφών
• Δημιουργία αναφορών
• Προετοιμασία και υποβολή πληρωμών (Φ.Π.Α, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, μισθολόγιο κτλ).
• Βοηθά στην ετοιμασία οικονομικών εκθέσεων (εκθέσεις ταμειακών ροών, τραπεζικοί ισολογισμοί, δηλώσεις πιστωτών και χρεωστών).

Προσόντα
• Κάτοχος διπλώματος Λογιστικής (LCCI)
• Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)
• Να γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική και αγγλική γλώσσα
• Δομημένη κρίση και αναλυτική σκέψη
• Οργανωτικές ικανότητες
• Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
Contact e-mail: [email protected]

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/02/2019
——————————————-

Ζητούνται καθηγήτριες/καθηγητές Digital Marketing
Το Ledra College επιθυμεί να προσλάβει καθηγήτριες/καθηγητές Digital Marketing πλήρους ή μερικής απασχόλησης για διδασκαλία σε αγγλόφωνα προγράμματα επιπέδου Bachelor’s.

Απαραίτητα προσόντα αποτελούν η κατοχή πτυχίου Master’s σε συναφές αντικείμενο καθώς και η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Προηγούμενη διδακτική εμπειρία θα εκτιμηθεί, ωστόσο δεν είναι απαραίτητη.

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/02/2019
——————————————-

Ζητείται προσωπικό για τουριστικό κατάστημα
Νεοσύστατη επιχείρηση στην τουριστική περιοχή της Κάτω Πάφου (Κύπρος) ζητά να προσλάβει προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων για τη λειτουργία τουριστικού καταστήματος.
Για υποβολή βιογραφικών στο e-mail [email protected]
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/2/2018
——————————————-

Ζητείται γραφίστας σχεδιαστής (graphic designer)
Η εταιρεία ΑΛΚΗΣ Χ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ζητά για άμεση πρόσληψη προσωπικό για πλήρωση της θέσης γραφίστας σχεδιαστής (graphic designer) για να αναλάβει συγκεκριμένα καθήκοντα στο τμήμα Marketing.

Εξαιρετική ευκαιρία για υποψήφια άτομα, δυναμικά και φιλόδοξα, επαγγελματίες, για να πληρώσουν τη σημαντική αυτή θέση.

Καθήκοντα
• Σχεδιασμός όλων των υλικών συσκευασίας των παραγόμενων προϊόντων, ειδικών εκθετηρίων και προωθητικών υλικών.
• Επικαιροποίηση των συστατικών και διατροφικών στοιχείων στα υφιστάμενα υλικά συσκευασίας για να συνάδουν με τις ισχύουσες νομοθεσίες.
• Μετατροπή των αρχικών σχεδίων και επικοινωνία τους με τους εκτυπωτές/ converters.
• Συνεργασία με την ομάδα μάρκετινγκ για τη δημιουργία διαφημιστικού υλικού για διάφορα έργα και εκστρατείες.
• Επικαιροποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Προσόντα
• Πτυχίο Γραφιστικής (Graphic Design) με αποδεδειγμένη εργατική εμπειρία γραφιστικής.
• Εμπειρία στον σχεδιασμό συσκευασιών καταναλωτικών προϊόντων θα θεωρηθεί μεγάλο πλεονέκτημα.
• Εξαιρετική γνώση του Adobe CC, ειδικά του Photoshop και του Illustrator.
• Δημιουργική κλίση, ευελιξία, εννοιολογικής και οπτικής ικανότητας και πρωτοτυπίας.
• Επαγγελματισμός όσον αφορά το χρόνο και τις προθεσμίες.
• Άτομο οργανωμένο και συνεργάσιμο με δυναμικό χαρακτήρα.
• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Απολαβές
Η πιο πάνω θέση προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών με προοπτική 13ου και 14ου μισθού, Ταμείο Προνοίας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πολλά άλλα ωφελήματα.
Το άτομο που θα επιλεγεί θα τύχει εκτεταμένης εκπαίδευσης στο αντικείμενο που θα ασχοληθεί.

Αιτήσεις
Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 04/02/2019 μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή e-mail στη γραφεία της εταιρείας Τ.Θ. 15029, 2660 Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία, Τηλ. 22835090, Φαξ. 22835950, e-mail: [email protected]

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/02/2019

——————————————-

Ζητείται αρχιτέκτονας, μηχανικός ή designer
Η Α.T Design Studio ζητά για μόνιμη απασχόληση στο γραφείο μας στη Λευκωσια αρχιτέκτονα μηχανικό ή designer.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:
– Άριστη γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AutoCad κατασκευαστικών λεπτομερειών
– Γνώση προγραμμάτων φωτορεαλισμού
– Ευχέρεια στη αρχιτεκτονική σύνθεση και δημιουργία ιδεών
– Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
Contact e-mail: [email protected]

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/03/2019
——————————————-
Ζητείται προσωπικό
Εταιρεία ειδών υγιεινής και κεραμικών ζητά να προσλάβει άτομα για τις ακόλουθες θέσεις:
1. Άτομο για πωλητή στη Λευκωσία

Απαραίτητα προσόντα:
•Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών
•Γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
•Διοικητικές ικανότητες
Γνώσεις σε προγράμματα σχεδιασμού θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν.
Διακοσμητές και γνώστες τεχνικών θεμάτων θα προτιμηθούν

2. Βοηθός αποθήκης

Απαραίτητα προσόντα:
•Γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
•Γνώση χειρισμού FORKLIFT
•Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών

3. Άτομο στην υποδοχή
Απαραίτητα προσόντα:
•Γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
•Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών
•Γραμματειακές γνώσεις και δεξιότητες
•Ευχάριστη προσωπικότητα

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10.02.2019

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.