Θέσεις Εργασίας – 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
  Ζητείται υπάλληλος υποδοχής

  Το Bruncherie ζητά να προσλάβει άτομο για την υποδοχή. Ωράριο 9:00 με 17:00 καθημερινά εκτός Κυριακής.
  Παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο ‪96665043‬
  —————–

  Ζητείται μπαρίστας
  Το κατάστημα Coffee Island Στρατηγού Τιμάγια στη Λάρνακα ανακηρύσσει κενές θέσεις εργασίας για τη θέση μπαρίστα.
  Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στον αριθμό ‪99089780 ‬(υπεύθυνος καταστήματος) κ. Νίκος.
  —————–

  Ζητείται υπάλληλος αποθήκης
  Από εμπορική εταιρεία τροφίμων στη Λεμεσό ζητείται υπάλληλος αποθήκης πλήρους απασχόλησης.
  Απαιτούμενα προσόντα:
  •Απόφοιτος πανεπιστημίου κατά προτίμηση στον οικονομικό κλάδο ή Logistics.
  •Πολύ καλή γνώση computer και αγγλικών.
  Προσφέρεται μισθός, όλα όσα προνοεί η νομοθεσία και επιπρόσθετα σχέδιο Ταμείου Προνοίας και σχέδιο προσωπικής ασφάλειας.
  Τηλ. επικοινωνίας: 25 822288, καθημερινά από τις 10:00 – 17:00 και αποστολή βιογραφικών στο info@gmbiosun.com με τίτλο κενή θέση «ΑΠΟΘΗΚΗ».
   
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/03/19 
  —————–

  Ζητείται προσωπικό

  Ζητούνται:
  1. Άτομο για τη γραμματεία τηλεφωνικού κέντρου, υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων με άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες
  Απαραίτητα προσόντα:
  • Εξαιρετική χρήση ελληνικών και αγγλικών (προφορικά και γραπτά).
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Microsoft Office, internet)
   
  2. Πωλητής/τρια – υπεύθυνος καταστήματος (άτομο για το  κατάστημα στη Λευκωσία)
  Απαραίτητα προσόντα:
  • Εξαιρετική χρήση ελληνικών και αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού η/υ (Microsoft Office, internet)
  • Σύνταξη και παρακολούθηση προσφορών
  • Οργάνωση χρόνου για σωστό καταμερισμό των εργασιών
  • Δυνατότητα οργάνωσης εκδηλώσεων
  • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
  • Υψηλή επικοινωνιακή ικανότητα οργάνωση και μεθοδικότητα
  • Ικανότητα θέσης προτεραιοτήτων και λειτουργίας υπό πίεση
  •Ευχέρεια επικοινωνίας, πνεύμα συνεργασίας, δημιουργικότητα, ενθουσιασμός, προθυμία για σκληρή εργασία, θέληση για συνεχή μάθηση και βελτίωση.
   
  3. Βοηθός αποθηκάριου
  Απαραίτητα προσόντα:
  •Γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  •Γνώση χειρισμού Forklift
  •Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών
   
  Παρακαλούνται οι υποψήφιοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: sanitaryware1@hotmail.com
  Παρακαλούμε όπως στο βιογραφικό σας να αναγράφεται ηλικία και σε ποιες εταιρίες έχετε προϋπηρεσία και σε τι καθήκοντα. 
  Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/04/2018 
  —————–

  Ζητείται βοηθός λογιστηρίου
  Η εταιρεία ST Chara Developers Ltd ζητά να προσλάβει άτομο στη θέση βοηθού λογιστηρίου για τα γραφεία της στη Λευκωσία.

   
  Προσόντα:
  • Πείρα τουλάχιστον 2 χρόνια σε παρόμοια θέση
  • Γνώση λογιστικού προγράμματος E-Soft
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας
  • Να είναι δραστήριο άτομο
  • Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες
   Αποστολή βιογραφικού σημειώματος: info@stchara.com 
  

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/03/2019 
  —————–

  Ζητείται τηλεφωνητής/τρια – γραμματέας

  Η εταιρεία Waternet Ltd με έδρα τη Λευκωσία ζητά να προσλάβει τηλεφωνητή/τρια – γραμματέα.

  Βασικές αρμοδιότητες:
  • Τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες
  • Έκδοση τιμολογίων
  • Έκδοση αποδείξεων
  • Γενικές γραφειακές εργασίες
   
  Προϋποθέσεις – Προσόντα:
  • Άριστη γνώση & χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων (όπως Microsoft Word, Excel, Outlook).
  • Γνώση αγγλικών
  • Δυναμικός και πολύ οργανωτικός χαρακτήρας
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών
  • Υπεύθυνος χαρακτήρας, ομαδικό πνεύμα
  • Συμμόρφωση στους εταιρικούς κανόνες και διαδικασίες
  Μισθός αναλόγως προσόντων.
  Δευτέρα – Παρασκευή, ωράριο: 08:00-17:00
   
  Αποστολή βιογραφικού: email: info@waternet-cy.com, fax 22871457 
  

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/5/2019 
  —————–

  Ζητούνται διανομείς
  Διαφημιστική εταιρεία ζητά να προσλάβει διανομείς διαφημιστικού ταχυδρομείου για πλήρη ή μερική απασχόληση στις περιοχές Λάρνακας και Λευκωσίας.

  Πρωινή μερική απασχόληση (7ωρη).
  Προσόντα:
  •Συνέπεια
  •Τυπικότητα στην τήρηση ωραρίου και κανονισμών
  •Διάθεση για περπάτημα
  •Πνεύμα συνεργασίας
  •Εμπειρία στο αντικείμενο θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
   
  Καθήκοντα:
  Διανομή διαφημιστικών εντύπων/καταλόγων επώνυμων εταιριών στα γραμματοκιβώτια των κατοικιών.
   
  Βασική μορφή ωραρίου: 07:30 – 14:30
  Προοπτική πλήρους ή μερικής ευέλικτης απασχόλησης.
  Ασφάλιση, bonus (ενδεικτικές απολαβές για 4μερη/7ωρη απασχόληση από €600)
   
  Βιογραφικά στο e-mail: anodeprom@gmail.com με αναφορά για τη θέση διανομείς 
  

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/03/2019 
  ———————

  Ζητείται πωλητής – παραγγελιολήπτης
  Ζητείται πωλητής – παραγγελιολήπτης στον τομέα τουριστικών ειδών για καταστήματα και περίπτερα στις τουριστικές περιοχές παγκύπρια.
   
  Καθήκοντα:
  • Διαχείριση υφιστάμενου πελατολογίου και ανάπτυξη νέου
  • Επισκέψεις σε πελάτες με σκοπό την πώληση και λήψη παραγγελιών
  • Παρουσίαση των προϊόντων της εταιρείας σε υφιστάμενους και υποψήφιους πελάτες
  • Παρακολούθηση και αναφορά αναγκών και τάσεων της τουριστικής αγοράς
   
  Απαραίτητα προσόντα:
  • Γνώση στις πωλήσεις τουριστικών ειδών παγκύπρια με εμπειρία τουλάχιστον τριών χρόνων
  • Ικανότητα στην οργάνωση
  • Ικανότητα στην επικοινωνία
  • Δίπλωμα αυτοκινήτου
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα
   
  Μισθός αναλόγως προσόντων. 
  Ε-mail επικοινωνίας: jspdaytoday@gmail.com 
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99648283 
  
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/3/2019 
  ———————

  Κενή θέση για οδηγό φορτηγού

  Απαιτούμενα προσόντα:
  • Κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδήγησης
  • Κάτοικος επαρχίας Αμμοχώστου
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
  • Η γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
  • Λευκό ποινικό μητρώο
  • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
  Ε-mail επικοινωνίας: papachristodouloux@gmail.com 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99613303 
  Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01 04 19 
  —————–

  Ζητείται γραφίστας
  Η εταιρεία Desire Photo Studio με έδρα τη Λευκωσία αναζητά γραφίστα για άμεση εργοδότηση.

  Απαιτούμενα προσόντα:
  -Απόφοιτη πανεπιστημίου στον κλάδο graphic designer
  -Γνώση προγραμμάτων Corel Draw, Illustrator και Photoshop
  -Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών
  -Ευχάριστη προσωπικότητα
   
  Καθήκοντα:
  – Γραφικός σχεδιασμός και απεικόνιση projects
  – Εξυπηρέτηση πελατών
   
  Αν θέλεις να ενταχθείς στην ομάδα μας στείλε το cv σου στο desire2@cytanet.com.cy
   
  Με την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος συναινείτε αυτόματα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. 
  

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/03/2019 
  —————–

  Ζητείται σχεδιαστής

  Ζητείται σχεδιαστής για κατασκευαστικό σχέδιο, για κουτιά ερμαριών και κουζίνας, ετοιμασία δελτίου κοπής. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/04/2019 
Εmail επικοινωνίας: kstefanos@cytanet.com.cy 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22-488347 
  —————–

  Ζητείται σχολική συνοδός

  Ζητείται σχολική συνοδός για παιδί που φοιτά σε νηπιαγωγείο και αντιμετωπίζει αναπτυξιακές δυσκολίες. Έναρξη απασχόλησης τον Σεπτέμβριο του 2019.
   
  Θα δοθεί προτεραιότητα στις εξής ειδικότητες:
  1) Ειδική παιδαγωγός
  2) Λογοθεραπεύτρια
  3) Εργοθεραπεύτρια
  4) Δασκάλα
  5) Νηπιαγωγός
  6) Ψυχολόγος
   
  Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια/ίδια θέση και/ή συναφείς σπουδές (πτυχιακές και/ή μεταπτυχιακές) σε θέματα ειδικής αγωγής θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν.
  Οι ενδιαφερόμενες όπως αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο email mmiltiadous0@gmail.com 
   
  
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/03/2019 
  —————–

  Ζητείται καθαρίστρια/βοηθός κουζίνας
  Εστιατόριο στην Αραδίππου ζητά για άμεση πρόσληψη καθαρίστρια/βοηθό κουζίνας. Μισθός €1.000.

  Παρακαλώ επικοινωνήστε στο 96380089, κ. Παύλος. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/3/19 
  —————–

  Ζητείται βοηθός ηλεκτρολόγος/υδραυλικός
  Η εταιρεία Waternet LTD με έδρα τη Λευκωσία αναζητά βοηθό ηλεκτρολόγο/υδραυλικό.

   
  Δευτέρα – Παρασκευή, ωράριο: 08:00-17:00
   
  Αποστολή βιογραφικού: e-mail: info@waternet-cy.com , fax 22871456 
  

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/5/2019