Θέσεις Εργασίας – 17 Φεβρουαριου 2017

Καθαριστές/τριες

Η εταιρεία καθαρισμού THE BESΤ MCC LTD, ζητά άμεσα καθαριστές/τριες για νοσοκομείο στην περιοχή Χαλκούτσα στη Λεμεσό.

Δευτέρα-Παρασκευή

Ωράριο: 10:00-13:30π.μ.

Για αιτήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε:  22 454800


 

Ζητούνται φιλόλογοι

Τα ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ – ΜΕΛΕΤΗΤΗΡΙΑ SOLOMIND ζητούν να προσλάβουν φιλόλογους για διδασκαλία σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου για όλες τις πόλεις.

Προσόντα:
Πτυχίο σε συναφή κλάδο

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε
στο τηλέφωνο 7000-7708 ή στο e-mail: [email protected]


 

Ειδικός Γραμματέας – Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ) 

Εκ μέρους της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ), αναζητούμε δυναμικό και δραστήριο άτομο για μόνιμη στελέχωση της Υπηρεσίας του Κεντρικού της Γραφείου, στη Λευκωσία, στη θέση του Ειδικού Γραμματέα.

Απαιτούμενα Προσόντα και Ικανότητες

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε Νομική ή Οικονομική κατεύθυνση.
2. Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε διοικητική/διευθυντική θέση.
3. Ειδική κατάρτιση ή εμπειρία σε συνδικαλιστικά θέματα (κατά προτίμηση της Εκπαίδευσης), θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
4. Αριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
5. Ηγετικές ικανότητες.
6. Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας.
7. Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.
8. Ικανότητες ανάληψης πρωτοβουλιών.
9. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

Καθήκοντα και ευθύνες

Ο Ειδικός Γραμματέας εκτελεί όλα τα καθήκοντα που διαλαμβάνονται γι’ αυτόν στα πλαίσια του Καταστατικού της ΠΟΕΔ, καθώς και οποιαδήποτε άλλα του ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στο άρθρο 24 του Καταστατικού της ΠΟΕΔ, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ www.poed.com.cy.

Ωφελήματα

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους ή να συμπληρώσουν την αίτηση που δημοσιεύεται για το σκοπό αυτό στην ιστοσελίδα www.bakertillyklitou.com και να την αποστείλουν μέσω email στο h[email protected] (αναφέροντας τον κωδικό HCC_1013).

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 24η Φεβρουαρίου 2017.

Ολες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια θα κληθούν να παρακαθίσουν στην ειδική γραπτή και/ή προφορική εξέταση που θα διεξαχθεί/ούν για τους σκοπούς της σχετικής διαδικασίας.


 

Εσωτερικός Νομικός Σύμβουλος 

Καθήκοντα

Τα κύρια καθήκοντα και ευθύνες της θέσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Παροχή αδιάλειπτης  νομικής υποστήριξης, γνωματεύσεων και συμβουλών σε άλλες υπηρεσίες επί νομικών θεμάτων που αφορούν ή επηρεάζουν τις εργασίες της Τράπεζας.

2. Αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις και/ή γνωματεύσεις (περιλαμβανομένης της ετοιμασίας των σχετικών εγγράφων ή και εγκυκλίων) σε σχέση με προτεινόμενες νομοθεσίες, οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, οδηγίες/κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Eνωσης, εγκυκλίους της τράπεζας είτε αυτές αφορούν τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων είτε τη χορήγηση χρηματοπιστωτικών διευκολύνσεων.

3. Μελέτη των υφιστάμενων Νομοθεσιών και Κανονισμών που αφορούν ή επηρεάζουν τις εργασίες της τράπεζας και συντονισμός με τις λοιπές υπηρεσίες της τράπεζας προς εκτέλεση των τυχόν απαραίτητων ενεργειών.

4. Παρακολούθηση αγωγών εναντίον της τράπεζας.

5. Παροχή εισηγήσεων για τη βελτιστοποίηση των πολιτικών και διαδικασιών της τράπεζας με στόχο τη συμμόρφωση με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

6. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων συναφών καθηκόντων και εξουσιών που θα του/της ανατεθούν από τον οικείο Προϊστάμενο.

Απαιτούμενα προσόντα
– Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στη Νομική
– Μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική σε θέματα εταιρικού δικαίου και /ή σε νομικά θέματα συναφή με τις εργασίες πιστωτικού ιδρύματος
– Εγγεγραμμένος δικηγόρος, κάτοχος άδειας εξασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος στην Κυπριακή Δημοκρατία
– Τουλάχιστον 4 χρόνια πείρα μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, σε πιστωτικό ίδρυμα ή/και σε δικηγορικό γραφείο με εμπειρία σε υποθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων
– Αριστη γνώση της τραπεζικής και συνεργατικής νομοθεσίας και των σχετικών Οδηγιών/Κανονιστικού Πλαισίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
– Αριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες
– Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματικό ήθος, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
– Αριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
– Αριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Απολαβές και ωφελήματα
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 1 Μαρτίου 2017 στην ιστοσελίδα της PwC: http://www.pwc.com.cy/en/careers/jobs-pwc-clients/recruiting_now.html

Σημείωση
Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.


 

Ζητείται οδηγός

Ζητείται πεπειραμένος οδηγός με επαγγελματική άδεια για παράδοση φορτίων σε όλες τις πόλεις.

Ωράριο: 8-4μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ να επικοινωνήσουν στο 25754424


 

Ζητούνται βρεφοκόμοι ή νηπιαγωγοί

Ζητούνται βρεφοκόμοι ή νηπιαγωγοί με προϋπηρεσία στη φροντίδα νεογέννητων για να εργαστούν σε οικογένειες στη Λευκωσία ως νταντάδες.
Σύνηθες πρόγραμμα εργασίας Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 8ωρο, μεταξύ των ωρών 7:00 – 19:00.
Μισθός από 5-10 ευρώ / ώρα.

Προσόντα

1. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, συστάσεις
2. Προηγούμενη εμπειρία θεωρείται σημαντικό προσόν.
Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]


 

Ζητούνται εκπαιδευτικοί

Μεγάλος οργανισμός με όνειρα και υψηλούς στόχους για την παιδεία μας, ζητά να προσλάβει εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης για όλες τις πόλεις της Κύπρου στην αλυσίδα Solomind.

Προσόντα

1. Πτυχίο σε συναφή κλάδο
Προσφέρονται ψηλές απολαβές και bonus.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail: [email protected] ή στο τηλ. 70007708


 

Ζητούνται καθαριστές/τριες

To ξενοδοχείο Sunwing Sandy Bay Beach ζητά καθαριστές/τριες κουζίνας.

Προσόντα:
Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν στο τηλ. 23841000.


 

Ζητούνται μάγειρες/βοηθοί μαγείρων

Το ξενοδοχείο Sunwing Sandy Bay Beach ζητά μάγειρες/βοηθούς μαγείρων.

Προσόντα
1 Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
2 Ομαδικότητα
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν στο τηλ. 23841000.


 

Περιφερειακοί αντιπρόσωποι

Η Kronos learning ζητά Περιφερειακούς Αντιπροσώπους για όλες τις πόλεις της Κύπρου.
1. Επιχειρηματική Ευκαιρία
2. Επαγγελματική Αποκατάσταση
3. Υψηλές Απολαβές

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 96 514 765 ή στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα
Email: [email protected]


 

Ζητούνται ναυαγοσώστες

To ξενοδοχείο Sunwing Sandy Bay Beach ζητά ναυαγοσώστες πισίνας.

Καθήκοντα:
Θα επιβλέπει τις κολυμβητικές δεξαμενές του ξενοδοχείου.

Προσόντα:
Θα πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ναυαγοσώστη/τριας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο τηλ. 23841000.


 

Πωλητής/Διανομέας

Η γαλακτοβιομηχανία Α/φοί Πέτρου, γνωστή για τα Γαλακτοκομικά Προϊόντα «ΑΛΑΜΠΡΑ» και «Η ΓΙΑΓΙΑ» με έδρα την Λάρνακα, δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη Πωλητή/ Διανομέα στην επαρχία Πάφου.

Απαραίτητα προσόντα:

1. Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία στον κλάδο Πωλήσεων
2. Απόφοιτος Λυκείου
3. Ανανεωμένη Αδεια φορτηγού
4. Ανανεωμένη επαγγελματική άδεια οδηγού
5. Καλή επικοινωνιακή ικανότητα
6. Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες με ευχάριστη προσωπικότητα

Η αποστολή βιογραφικών γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στο [email protected] ή μέσω φαξ στο 00357-24-662557 το αργότερο μέχρι 25/02/2017.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τα Κεντρικά Γραφεία στο 00357-24-661210.


 

Ζητούνται νοσηλεύτριες / νοσηλευτές

Η εταιρεία Home Med Care προσλαμβάνει πτυχιούχους νοσηλευτές / νοσηλεύτριες για κατ’ οίκον νοσηλεία και φροντίδα στη Λευκωσία.

Ζητούνται νοσηλεύτριες / νοσηλευτές για πλήρη (full-time) και μερική (part-time) απασχόληση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως άμεσα αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα συμπεριλαμβανομένου της εμπειρίας τους στο [email protected]


 

Θέσεις εργασίας για μαθητές/φοιτητές και ανέργους

Ο Σύνδεσμος Αιμορροφιλικών Κύπρου ζητά άτομα, μαθητές ή φοιτητές και ανέργους για πρωινή ή απογευματινή part time ή full-time εργασία, για να λάβουν μέρος στην παγκύπρια εκστρατεία που διοργανώνει ο Σύνδεσμος.
• Part time: 4ωρη πρωινή ή απογευματινή εργασία με απολαβές €410 + Bonus
• Full time: 8ωρη εργασία με απολαβές €780 + Bonus

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπορούν να εργαστούν τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα.
Σάββατο προαιρετικό.

Προσόντα
1 Γνώση πολύ καλής ελληνικής γλώσσας απαραίτητη
2 Ικανότητα επικοινωνίας & διαπροσωπικών σχέσεων
3 Ευπαρουσίαστοι

Για πληροφορίες και ραντεβού παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 99839079 για Λευκωσία.


 

Οδηγοί διανομής προϊόντων ευρείας κατανάλωσης

Ο Ομιλος GAP Vassilopoulos ιδρύθηκε το 1964 και είναι εισηγμένος στο ΧΑΚ από το 2001. Εργοδοτεί πέραν των 1.000 ατόμων στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και το Ισραήλ και διεξάγει εργασίες μέσω 3.000 γραφείων και αντιπροσώπων.

Ζητούμε για πρόσληψη οδηγούς διανομής προϊόντων ευρείας κατανάλωσης σε υπεραγορές με επαγγελματική άδεια για την επαρχία Λευκωσίας.

Απαιτούμενα προσόντα
1 Επαγγελματική άδεια οδήγησης
2 Εμπειρία σε παρόμοια θέση θεωρείται απαραίτητη
3 Προηγούμενη εμπειρία σε ψυχόμενα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό στο [email protected], ή στο φαξ 22424802.


 

Θέση εργασίας σε τυπογραφείο

Το τυπογραφείο NEW LOUKIA PRESS ζητά να προσλάβει άτομο για εργασία μερικής απασχόλησης στο τμήμα διεκπεραίωσης (εργαστήριο).

Προσόντα
1 Προϋπηρεσία στον τομέα αυτό θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
2 Κάτοχος άδειας οδηγού αυτοκινήτου απαραίτητο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο τηλ. 22 316296 ή στο email: [email protected]
Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 48 Γ&Δ Αγίους Ομολογητές, 1082 Λευκωσία
 

 

 

 

 

 
 

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy