Θέσεις Εργασίας – 3 Νοεμβρίου 2016

Sales & Marketing Officer

Η εταιρεία Lounic Ltd, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο εισαγωγής και διανομής confectionery, biscuits, chocolates κ.ά. και με παρουσία στην κυπριακή αγορά πάνω από 50 χρόνια, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Sales & Marketing Officer.

Κύρια καθήκοντα:

 1. Προετοιμασία, επικοινωνία και διαχείριση προγραμμάτων/προωθητικών ενεργειών της στρατηγικής marketing των προϊόντων της εταιρείας.
 2. Εγκαιρη παράδοση καθημερινών εργασιών με πολύ απαιτητικά χρονοδιαγράμματα.
 3. Ανάπτυξη και εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων και μακροχρόνιων στρατηγικών marketing για τα προϊόντα της εταιρείας, σε συνεργασία με προμηθευτές, διαφημιστικές εταιρείες και μέσα μαζικής επικοινωνίας.
 4. Συνεργασία με το Τμήμα Πωλήσεων, Τμήμα Logistics, Τμήμα Οικονομικών κ.ά.
 5. Παρουσίαση αποτελεσμάτων/reports, σχεδιασμών και εισηγήσεων στην Ανώτερη Διεύθυνση.

Προσόντα:

 1. Αριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 2. Δυνατότητα να εργαστεί σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα.
 3. Οργάνωση, μεθοδικότητα και αναλυτική ικανότητα.
 4. Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
 5. Δημιουργικότητα και πρωτοβουλία.

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Πτυχίο στο Μάρκετινγκ ή Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 2. Αριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 3. Αριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών – MS Office(Excel, Word) PowerPoint, Acrobat, Publisher.
 4. Πολύ καλή γνώση διαχείρισης social media (Facebook,κ.α), website εταιρείας και digital marketing.
 5. Κάτοικος Λεμεσού.
 6. Ηλικία 25 ετών και άνω.

Απολαβές:
Προσφέρεται ένα ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι την Παρασκευή 18/11/2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]


Πολιτικός μηχανικός

Η εταιρεία Constantinou Bros Constructions Ltd, ζητά για άμεση εργοδότηση Πολιτικό Μηχανικό.

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Κάτοχος Πανεπιστημιακού Διπλώματος.
 2. Εγγεγραμμένο μέλος στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).
 3. Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 4. Κάτοχος άδειας οδήγησης.
 5. Κάτοχος λευκού ποινικού μητρώου.
 6. Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα να αποσταλούν στην πιο κάτω διεύθυνση:[email protected]


Καθαριστής/τρια 

Ο όμιλος εταιρειών P&P ζητά για άμεση πρόσληψη καθαριστή/τρια για το καταστήμα Luna Park PAPAFiLiPOU στα Λατσιά:

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Δραστήριο άτομο με όρεξη που να μπορεί να ακολουθεί οδηγίες
 2. 1 χρόνο πείρα σε παρόμοια θέση
 3. Απαραίτητη γνώση πολύ καλής ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας.

6ήμερη βάση εργασίας συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού: τηλ. 22 44 55 66, fax 22 83 57 38
e-mail: [email protected]


Εργοδηγός/επιστάτης εργοταξίου

Η εταιρεία Constantinou Bros Constructions Ltd, ζητά για άμεση εργοδότηση Εργοδηγο/επιστάτη εργοταξίου

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Κάτοχος άδειας οδήγησης.
 2. Κάτοχος λευκού ποινικού μητρώου.
 3. Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα να αποσταλεί στην πιο κάτω διεύθυνση:
[email protected]


Βοηθός Ελαιοχρωματιστής

Η PHC Franchised Restaurants Public Ltd, η μεγαλύτερη εταιρεία αλυσίδας εστιατορίων και καφετεριών στην Κύπρο, μέσα στα πλαίσια της ενδυνάμωσης του τεχνικού τμήματος ζητά να προσλάβει Βοηθό Ελαιοχρωματιστή  με έδρα τη Λευκωσία.

Επιπρόσθετες γνώσεις σε τεχνικές εργασίες θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Ολες οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 99825217 ή στο φάξ: 22028714 ή με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitm[email protected]


Βρεφονηπιοκόμος ή νηπιαγωγός

Ζητείται έμπειρη βρεφονηπιοκόμος ή νηπιαγωγός για βρεφικό τμήμα σε παιδικό σταθμό στη Λεμεσό για άμεση πρόσληψη.

Προσόντα

 • Πτυχίο/Δίπλωμα σε συναφή κλάδο.

Παρακαλώ στείλτε βιογραφικό στο email. [email protected]
Φαξ. 25-250823


Αχθοφόρος

Η φρουταρία «Σιγά τα Λάχανα» στα Λατσιά ζητά να προσλάβει αχθοφόρο για πλήρη απασχόληση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό με στοιχεία επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 99430504 με τον κ. Ανδρέα Χαραλάμπους.

Το άτομο πρέπει να έχει άριστες οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακά προσόντα και γνώσεις λιανικού εμπορίου.


Υπεύθυνος/νη HACCP   

Ψάχνουμε για άτομο με επαγγελματική πείρα και ακαδημαϊκά προσόντα ανώτερου ή ανώτατου ιδρύματος σε σχετικό θέμα με τη θέση του υπεύθυνου HACCP. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν:

 1. Διατήρηση των σχεδίων HACCP και ενίσχυση των διεργασιών ποιότητας στην παραγωγή
 2. Διατήρηση και έλεγχο της ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής
 3. Εφαρμογή όλων των σχετικών διαδικασιών του συστήματος ποιότητας
 4. Διατήρηση και ενημέρωση του αρχείου συστήματος διαχείρισης ποιότητας
 5. Υιοθετεί προληπτικά μέτρα οσον αφορά την εφαρμογή άψογων προδιαγραφών ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων
 6. Συντονίζει και λαμβάνει μέρος στις εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις
 7. Εποπτεύει και συντονίζει την υλοποίηση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών
 8. Εχει την ευθύνη για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ποιότητας και δημιουργεί κουλτούρα τήρησης διαδικασιών
 9. Εχει την ευθύνη για τη μελέτη, ανάπτυξη και τεκμηρίωση του Συστήματος Ποιότητας ISO 22000: 2005 και τη συνεχή βελτίωσή του.

Προσόντα:

 1. Πτυχίο στην Τεχνολογία τροφίμων, Χημικός Μηχανικός ή οποιοσδήποτε άλλος συναφής κλάδος. Mεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 2. Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία σε ανάλογη θέση
 3. Να μπορεί να δουλεύει υπό πίεση
 4. Να έχει ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακά προσόντα
 5. Να έχει γνώση των συστημάτων ασφαλείας και ποιότητας τροφίμων
 6. MS Office
 7. Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό

Λειτουργός Πωλήσεων και Μάρκετινγκ

H SocialSpace Academy, η οποία εξειδικεύεται στην παροχή εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών ζητά να προσλάβει λειτουργό πωλήσεων και μάρκετινγκ, ο οποίος θα αναλάβει την προώθηση των υπηρεσιών της.

Κύρια καθήκοντα:

 1. Τηλεφωνική επικοινωνία με υφιστάμενους και πιθανούς πελάτες
 2. Συναντήσεις με πιθανούς πελάτες για παρουσίαση των σεμιναρίων και των υπηρεσιών της εταιρείας
 3. Προώθηση των σεμιναρίων και υπηρεσιών στα κοινωνικά δίκτυα της εταιρείας καθώς και στο ευρύτερο διαδίκτυο

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Ανεση στην τηλεφωνική επικοινωνία
 2. Ικανότητα αποδοτικής επιχειρηματολογίας
 3. Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 4. Πολύ καλός χειρισμός γραπτού και προφορικού λόγου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 5. Πολύ καλή γνώση και χρήση του Η/Υ και των Social Media
 6. Ευχάριστη προσωπικότητα
 7. Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 8. Αδεια Οδήγησης

Απολαβές

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και προμήθεια επί των πωλήσεων.
Αποστολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο  [email protected]


Σερβιτόροι (Waiters)

Καθήκοντα:

 1. Γνωρίζει καλά το μενού, βοηθά τους πελάτες να παραγγείλουν και προωθεί τις πωλήσεις φαγητών και ποτών
 2. Παρέχει άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση με στόχο την ικανοποίηση των πελατών
 3. Διατηρεί το χώρο του εστιατορίου καθαρό και ευπαρουσίαστο. Φροντίζει το στρώσιμο και το καθάρισμα των τραπεζιών με βάση τα πρότυπα της εταιρείας
 4. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους συναδέλφους του για την επίτευξη των στόχων του εστιατορίου

Προσόντα:

 1. Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
 2. Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 3. Ομαδικότητα και συνεργασία

Απολαβές:

 • Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας

Βιογραφικά να αποστέλλονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
e-mail: [email protected], Fax: 22511066

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο τηλέφωνο 22 884900


Εμπορικός αντιπρόσωπος για την National Tokens

Περιγραφή καθηκόντων της θέσης εργασίας:

Εσείς θα αποφασίζετε πότε και με τι τρόπο θα εργάζεστε. Θα έχετε την ευθύνη για την παρουσίαση και την τοποθέτηση των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης σε τουριστικές περιοχές ή ατραξιόν της περιοχής σας. Αφού εγκατασταθεί το μηχάνημα και εφόσον ο κόσμος αγοράζει τα νομίσματά μας, θα λαμβάνετε μερίδιο από τα κέρδη. Οι συνεργάτες μας μπορούν να κερδίσουν επιπλέον εισόδημα 20.000 ευρώ ετησίως, με μόνο μία ημέρα εργασία την εβδομάδα.

Απαιτήσεις θέσης εργασίας:

 1. Να μιλάτε την τοπική γλώσσα και να μπορείτε να επικοινωνείτε στα Αγγλικά
 2. Να γνωρίζετε τις τοπικές ατραξιόν και τα μνημεία της περιοχής
 3. Να είστε συνειδητοποιημένοι και εστιασμένοι στους στόχους σας
 4. Να έχετε ευχέρεια λόγου και διαθέτετε πειθώ
 5. Να μπορείτε να εργαστείτε αυτόνομα και να έχετε ΑΦΜ
 6. Να έχετε λίγο χρόνο στη διάθεσή σας: +/- 1 ημέρα την εβδομάδα

Προσφέρουμε:
Μια συνεργασία με την National Tokens σάς παρέχει:

 1. Ελαστικό έξτρα εισόδημα
 2. Εξτρα εισόδημα (βάσει προμήθειας) ανάλογα με τις επιδόσεις σας
 3. Εναν ευχάριστο τρόπο να κάνετε νέες γνωριμίες
 4. Τεχνική και εμπορική υποστήριξη

Ανυπομονείτε να ανακαλύψετε το συναρπαστικό κόσμο του National Tokens; Σας ενδιαφέρει να γίνετε εμπορικός αντιπρόσωπος του δικτύου μας; Στείλτε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected] και κάντε αίτηση (in English).


Διευθυντής Πωλήσεων

Κύρια Καθήκοντα

 1. Επίτευξη των εμπορικών στόχων μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων πλάνων και ενεργειών.
 2. Διοίκηση, καθοδήγηση, συντονισμός και αποτελεσματική αξιοποίηση των στελεχών πωλήσεων.
 3. Προώθηση των προϊόντων σε παράγοντες της οικοδομικής βιομηχανίας μέσω συστηματικών επαφών.
 4. Εκπαιδεύει τους πωλητές, καθώς και τους συνεργάτες του στο τμήμα πωλήσεων στα νέα είδη και φροντίζει να διατηρούνται καταρτισμένα τα μέλη των ομάδων πωλήσεων σε όλες τις σειρές προϊόντων.
 5. Μελετά και εισηγείται τρόπους προώθησης των πωλήσεων καθώς και πιθανές αλλαγές στην υπάρχουσα πολιτική.

Κύρια προσόντα:

 1. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 – 7 χρόνων σε παρόμοια θέση.
 2. Γνώση της αγοράς του ευρύτερου κατασκευαστικού τομέα.
 3. Πτυχίο στον κλάδο Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλο συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 4. Δραστήριο άτομο με εξαιρετικές δεξιότητες διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού, ομαδικής εργασίας και διαπροσωπικής επικοινωνίας.
 5. Αριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 6. Πολύ καλές γνώσεις προγραμμάτων Η/Υ.

Επιπρόσθετα ωφελήματα:

 1. Εταιρικό Αυτοκίνητο
 2. Εταιρικό Τηλέφωνο
 3. Ιατροφαρμακευτική Κάλυψη (Μετά τους 6 μήνες)
 4. Ταμείο Προνοίας (Μετά τους 6 μήνες)

To Apply for this vacancy, please send your CV along with a covering letter to [email protected] quoting the above job title or alternatively call +357 24 000028 for more information.


Μάγειρες (Cooks) 

Cafe la mode

Καθήκοντα:

 1. Ετοιμάζει και σερβίρει τα γεύματα ακολουθώντας με ακρίβεια τις πρότυπες συνταγές (standardization) και διασφαλίζοντας την ποιότητα του φαγητού
 2. Συντονίζει τις εργασίες στην κουζίνα και φροντίζει για την καθαριότητα στο χώρο
 3. Ετοιμάζει το miseenplace της δουλείας για την ημέρα
 4. Εφαρμόζει τις απαιτήσεις και διαδικασίες του HACCP για θέματα υγείας και ασφάλειας και ακολουθεί τους κανόνες προσωπικής υγιεινής
 5. Διασφαλίζει την σωστή αποθήκευση των προϊόντων, τις παραγγελίες και τη διαχείριση του αποθέματος των υλικών για να αποφεύγονται σπατάλες
 6. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους συναδέλφους του για την παροχή καλής εξυπηρέτησης των πελατών

Προσόντα:

 1. Απόφοιτοι Ξενοδοχειακής ή άλλης σχετικής Σχολής
 2. Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
 3. Καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 4. Πιστοποιητικό Υγείας
 5. Ομαδικότητα και συνεργασία

Απολαβές:

 • Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας

Βιογραφικά να αποστέλλονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
e-mail: [email protected]
Fax: 22511066
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο τηλέφωνο 22 884900

 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.