Θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης της Τακτικής Επιθεώρησης Κτιρίων, ζητά ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

Äåýôåñï ðåñéóôáôéêü áðïêüëëçóçò êáé ðôþóçò ìðáëêïíéïý ðïëõêáôïéêßáò óçìåéþèçêå ôï áðüãåõìá óôç Ëåìåóü.

Εντονη ανησυχία για το κομβικό και επικίνδυνο πλέον σημείο που έχει φτάσει το γερασμένο κτηριακό απόθεμα της Κύπρου και τον κίνδυνο να χαθούν ανθρώπινες ζωές εκφράζει ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) με αφορμή τα περιστατικά κατάρρευσης στηθαίων, μπαλκονιών και αποκόλλησης επιχρισμάτων από οικοδομές στις Επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας.

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΠΟΛΜΗΚ αναφέρει ότι “ανεξάρτητα ευθυνών και με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια ανθρώπινων ζωών” ζητά από το κράτος όπως “άμεσα θεσπιστεί η νομοθετική ρύθμιση της Τακτικής Επιθεώρησης Κτιρίων και έκδοση σχετικού Πιστοποιητικού Επιθεώρησης και επιδοτηθεί η αντισεισμική αναβάθμιση και θωράκιση των οικοδομών σε συνδυασμό με την ενεργειακή τους αναβάθμιση”.

Αναφέρει ότι «οι Πολιτικοί Μηχανικοί είναι οι επιστήμονες μηχανικοί που έχουν την αρμοδιότητα αλλά και την απαιτούμενη κατάρτιση και γνώση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποφυγή και πρόληψη αστοχιών κατασκευών και είναι εύκολα αντιληπτό ότι, μια αστοχία κατασκευής, πολύ πιθανόν να εκθέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ακίνητα και άλλες περιουσίες”.

Προσθέτει ότι “η μεγάλη ηλικία πολλών οικοδομών στη χώρα μας, η απουσία κουλτούρας συντήρησής τους, αλλά και το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός από αυτές έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί πριν την εφαρμογή του Κυπριακού Αντισεισμικού Κανονισμού το 1994 και της υποχρεωτικής επίβλεψης το 1999, αυξάνει σημαντικά την επικινδυνότητά τους καθημερινά πέραν από το ενδεχόμενο σεισμικής δραστηριότητας”.

Επιπρόσθετα, “αιτίες που δυνατό να οδηγήσουν σε κατάρρευση ή αστοχία μπορεί να είναι η χρήση υλικών κατώτερης ποιότητας, ελλιπείς ή/και λανθασμένες προδιαγραφές, λανθασμένη ή ελλιπής μελέτη ή/και επίβλεψη, αποδυνάμωση μερών του κτηρίου από ανθρωπογενείς ανεξέλεγκτες παρεμβάσεις, μείωση της αντοχής των φερόντων στοιχείων του κτηρίου λόγω μη επαρκούς συντήρησης”.

Σε συλλογικό επίπεδο, όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος, “κάθε αρμόδια Αρχή έχει ευθύνη για την προώθηση ενεργειών για την άρση της επικινδυνότητας οποιασδήποτε οικοδομής στην περιοχή ευθύνης της, ενώ σε ατομικό επίπεδο κάθε πολίτης που προβαίνει σε εργασίες ανακαίνισης, προσθηκο-μετατροπές, συντήρησης οικοδομής, και εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης οικοδομής, θα πρέπει να συμβουλεύεται Πολιτικό Μηχανικό, εγγεγραμμένο στο ΕΤΕΚ”.

Επίσης, “για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των κατασκευών, απαιτείται η ανάπτυξη κουλτούρας επαγγελματισμού, δηλαδή ανάθεσης των εργασιών σε αδειούχους εργολάβους και η εφαρμογή ορθών και ασφαλών μεθόδων εργασίας από ανθρώπινο δυναμικό με κατάλληλο εξοπλισμό”.

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ αναφέρει, τέλος, ότι “η αλλαγή της συμπεριφοράς των πολιτών και της κοινωνίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συλλογικές ενέργειες από την πολιτεία, τους οργανωμένους φορείς και τις επιστημονικές οργανώσεις”.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy