Θετικοί είναι οι αρμόδιοι φορείς στις προτάσεις του ΑΚΕΛ, για προστασία των εγγυητών.

Οι προτάσεις συζητήθηκαν σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, όπου ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου καθώς και ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας Γιώργος Καροτσάκης, είπαν ότι είναι θετικοί. Επίσης, θετική άποψη εξέφρασαν οι σύνδεσμοι δανειοληπτών. Ακόμη, το Υπουργείο Οικονομικών είπε ότι δεν φέρει ένταση. Μοναδική εξαίρεση ο Σύνδεσμος Τραπεζών, ο οποίος τάχθηκε εναντίον.

Το ΑΚΕΛ κατέθεσε τρεις προτάσεις νόμου οι οποίες προνοούν την επέκταση της προστασίας των εγγυητών στις νομοθεσίες που αφορούν τα προσωπικά σχέδια αποπληρωμής, τα διατάγματα απαλλαγής οφειλών, τη διαδικασία πτώχευσης του πρωτοφειλέτη και το πλαίσιο για εκκαθάριση εταιρειών.

Με βάση τις υφιστάμενες νομοθεσίες η προστασία η οποία παρέχεται προς τους εγγυητές αφορά αποκλειστικά και μόνο δάνεια τα οποία συνήφθησαν πριν από την ημερομηνία έναρξης του βασικού νόμου, δηλαδή πριν την 7η Μαΐου του 2015. Αντίθετα, οι προτάσεις του ΑΚΕΛ στοχεύουν στην επέκταση της προστασίας μέχρι έξι χρόνια μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του βασικού νόμου.