Θύµατα της εµµονής του ΥΠΠΑΝ οι φετινοί τελειόφοιτοι – Με δυναµικά µέτρα προειδοποιεί η ΠΣΕΜ

  • Το ΥΠΠΑΝ επιµένει στις εξετάσεις τετραµήνων, την ώρα που, αναγνωρίζοντας τα προβλήµατα, έχει ήδη πάρει την απόφαση για αλλαγή του συστήµατος από του χρόνου.
  • Με δυναµικά µέτρα προειδοποιεί η ΠΣΕΜ, αν δεν εισακουστούν τα αιτήµατα των µαθητών

 

Του Ειρηναίου Πίττα

Μπορεί τα νέα µέτρα της κυβέρνησης να µονοπωλούν το ενδιαφέρον και στην εκπαίδευση, ωστόσο τα ζητήµατα που από την αρχή της χρονιάς απασχολούν τους εµπλεκόµενους και δεν έχουν ακόµα επιλυθεί από το Υπουργείο Παιδείας ποικίλουν. Ιδιαίτερο πρόβληµα προκύπτει µε τις εξετάσεις τετραµήνων και τους τελειόφοιτους, µε τους µαθητές να καλούνται να δώσουν τρεις εξετάσεις σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα.

Αναγνωρίζει το πρόβληµα, αλλά επιµένει στις εξετάσεις τετραµήνου το ΥΠΠΑΝ

Μπαίνοντας στον ∆εκέµβρη, η αγωνία των µαθητών Μέσης Εκπαίδευσης κορυφώνεται, αφού, εν µέσω διαγωνισµάτων, σκέφτονται τις εξετάσεις τετραµήνου που ετσιθελικά εφαρµόζει το Υπουργείο στον λυκειακό κύκλο σπουδών. Παρά ταύτα, το µεγαλύτερο πρόβληµα εντοπίζεται για τους τελειόφοιτους, οι οποίοι σε µια χρονιά που θα κρίνει τη µελλοντική τους σταδιοδροµία, και εν µέσω πανδηµίας, θα κληθούν να δώσουν τρεις γραπτές εξετάσεις.

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η στάση του Υπουργείου Παιδείας, καθώς, παρά το ότι αναγνωρίζει το πρόβληµα και προγραµµατίζει αλλαγή την αµέσως επόµενη χρονιά, δεν αφουγκράζεται την αγωνία και τις εκκλήσεις των εµπλεκόµενων και κυρίως των µαθητών και επιµένει στις εξετάσεις τετραµήνου.

Σύµφωνα µε δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας στις 5 Νοεµβρίου, το ΥΠΠΑΝ έχει επεξεργαστεί πρόταση και έχει ετοιµάσει σχετικό νοµοσχέδιο προκειµένου να απλοποιηθεί το σύστηµα, µειώνοντας τις εξεταστικές διαδικασίες από τρεις σε δύο. Η συγκεκριµένη νοµοθετική πρόταση για Παγκύπριες Εξετάσεις Τετραµήνων, για την οποία ο υπουργός είχε µιλήσει και πέρσι, έχει ήδη τύχει νοµοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νοµική Υπηρεσία και προβλέπει να χρησιµοποιούνται τα αποτελέσµατα των γραπτών εξετάσεων των δύο τετραµήνων της Γ’ Λυκείου/Γ’ έτους Τεχνικών για την πρόσβαση στα δηµόσια πανεπιστήµια, ενώ οι ίδιες εξετάσεις θα ισχύουν και για την απόλυση. Το νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε τον ΥΠΠΑΝ, θα προωθηθεί για εφαρµογή από την επόµενη σχολική χρονιά και θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο τον επόµενο µήνα.

«Πειραµατόζωα» οι φετινοί τελειόφοιτοι

Όπως γίνεται αντιληπτό και από τα πιο πάνω, οι φετινοί τελειόφοιτοι, εξαιτίας της εµµονής του ΥΠΠΑΝ, θα µετατραπούν σε «πειραµατόζωα» για µια σηµαντική αλλαγή, πλην όµως η οποία θα ισχύσει µόνο για φέτος. Η ΠΣΕΜ καθορίζει ως προτεραιότητά της την αναστολή των εξετάσεων τετραµήνου, τουλάχιστον για τη Γ’ Λυκείου. Ως εκ τούτου, από την επόµενη εβδοµάδα προγραµµατίζει συναντήσεις µε όλους τους φορείς της Παιδείας για να µεταφέρει το αίτηµά της. Μάλιστα, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΠΣΕΜ, Γρηγόρη Γρηγορίου, «αν δεν εισακουστούν τα αιτήµατα του οργανωµένου µαθητικού κινήµατος, θα πάµε σε δυναµικά µέτρα, τα οποία θα αποφασίσουµε στη συνέχεια». Κληθείς να απαντήσει κατά πόσο υπάρχει η πεποίθηση ότι οι εξετάσεις τετραµήνου µπορεί να αναβληθούν, ο πρόεδρος της ΠΣΕΜ επεσήµανε πως νιώθουν µια απαξίωση από πλευράς του ΥΠΠΑΝ, σηµειώνοντας πως ζήτησαν συνάντηση µε τον υπουργό για το θέµα, ωστόσο δεν είχαν ενηµέρωση. Παρατηρείται, πρόσθεσε, µια άρνηση από το ΥΠΠΑΝ να συζητήσει το θέµα.

Ο γενικός γραµµατέας της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, σηµείωσε πως οι φετινοί τελειόφοιτοι θα «πληρώσουν τη νύφη», καθώς το ΥΠΠΑΝ εφαρµόζει φέτος για πρώτη φορά κάτι που από του χρόνου προγραµµατίζει να µην εφαρµόσει. Επεσήµανε, δε, ότι πρόβληµα προκύπτει και µε τα χρονοδιαγράµµατα, τα οποία είναι µη εφαρµόσιµα, σύµφωνα µε τους νόµους και κανονισµούς. Η ενηµέρωση που υπάρχει είναι πως οι Παγκύπριες Εξετάσεις θα διεξαχθούν 12 – 30 Ιουνίου, µετά από τις εξετάσεις β’ τετραµήνου. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος σηµείωσε ότι το βασικό πρόβληµα είναι να χωρέσουν όλες αυτές οι εξετάσεις σε τόσο χρονικό διάστηµα. Πρόσθεσε, ακόµα, ότι υπάρχουν και πρακτικά ζητήµατα τα οποία εντοπίστηκαν πέρσι αλλά δεν δόθηκε λύση. Σηµείωσε, για παράδειγµα, πως δεν διορθώθηκε το ζήτηµα της µεταφοράς γραπτών στα συντονιστικά κέντρα, ούτε ενηµερώθηκαν για κοινό συντονισµό για διόρθωση.

Ο πρόεδρος της ΠΣΕΜ σηµείωσε περαιτέρω πως µε βάση την ενηµέρωση που υπάρχει, τα τελειόφοιτοι άρρενες θα έχουν µόλις δέκα µέρες διάστηµα µετά το τέλος των εξετάσεων και πριν καταταγούν στο στρατό.

Μεγάλη η πίεση από ύλη και διαγωνίσµατα

Ο Γρηγόρης Γρηγορίου υπογράµµισε πως αυτή την περίοδο οι µαθητές είναι πολύ πιεσµένοι από τα διαγωνίσµατα, µε κάποιους από αυτούς να έχουν ακόµα και πέντε διαγωνίσµατα την εβδοµάδα. Σηµείωσε ότι η οδηγία για ένα σαραντάλεπτο διαγώνισµα και µια εικοσάλεπτη άσκηση δεν ακολουθείται. Επεσήµανε ακόµα ότι το πρόβληµα µε την ύλη δεν λύθηκε, γι’ αυτό παρατηρείται ένα «τρέξιµο» και από µαθητές αλλά και από καθηγητές.

Ο γενικός γραµµατέας της ΟΕΛΜΕΚ σηµείωσε πως στον σχετικό κανονισµό για τις γραπτές προειδοποιητικές ασκήσεις δεν γίνεται αναφορά σε ακριβή αριθµό και διάρκεια, παρά µια γενική αναφορά που προτρέπει να αποφεύγεται η επιβάρυνση των µαθητών. «∆εν είναι ξεκάθαρες οι οδηγίες», σηµείωσε, για να προσθέσει ότι ακόµα και οι περιορισµοί επιτρέπουν αρκετά διαγωνίσµατα. Υπογράµµισε ότι δυστυχώς επιβεβαιώνονται όσοι έλεγαν ότι µε τις εξετάσεις τετραµήνου δεν θα µειωθούν τα διαγωνίσµατα. Σε σχέση µε την ύλη, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ακόµα θέµα. Σηµείωσε ότι αν ακολουθηθεί η ίδια πρακτική µε τα προηγούµενα χρόνια, τότε πρέπει να αναµένεται αρχές ∆εκεµβρίου να γίνει καταγραφή µέχρι ποιο σηµείο έφτασαν τα σχολεία, ώστε να καθοριστεί κοινή εξεταστέα ύλη.

Απασχολεί η παραβατικότητα

Ένα πρόβληµα που η ΟΕΛΜΕΚ θέτει πολύ ψηλά στην ατζέντα είναι το ζήτηµα της παραβατικότητας στα σχολεία, το οποίο, σύµφωνα µε τον γενικό γραµµατέα Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο, φαίνεται να έχει οξυνθεί εξαιτίας της πανδηµίας, υπογραμμίζοντας ότι το συγκεκριµένο ζήτηµα προβλέφθηκε από τον περασµένο Ιούνιο.
Παρατηρούνται, όπως είπε, ζητήµατα παραβατικότητας, εκφοβιστικές αλλά και βίαιες συµπεριφορές. Το πρόβληµα, συνέχισε, αφορά και µικρότερα παιδιά, καθώς τέτοια περιστατικά παρατηρούνται και σε γυµνάσια. Η ΟΕΛΜΕΚ, πρόσθεσε, ζητά να τοποθετηθούν φύλακες και στα γυµνάσια, ξεκινώντας από τα σχολεία που παρατηρήθηκαν πιο σοβαρά ζητήµατα.
Όπως είπε, υπάρχουν σχετικές µελέτες, όπου ειδικοί επισηµαίνουν πως η πανδηµία άφησε βαθύ ψυχολογικό αποτύπωµα στα παιδιά. Ανέφερε ότι, σε ορισµένα σχολεία παρατηρούνται αρκετά σοβαρά περιστατικά, γι’ αυτό τόνισε την ανάγκη να ληφθούν µέτρα.

 

Δεν πάρθηκαν τα βασικά μέτρα προστασίας στα δημοτικά

Σε σχέση με τα δημοτικά σχολεία, το ζήτημα που απασχολεί έντονα είναι οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίες από αύριο επιβάλλουν τη χρήση μάσκας και από παιδιά δημοτικού αλλά και τη διενέργεια τεστ μια φορά την εβδομάδα, με κινητές μονάδες δειγματοληψίας να μεταβαίνουν στα σχολεία.
Η επιβολή τέτοιων μέτρων είναι αποτέλεσμα τού ότι δεν λήφθηκαν τα βασικά μέτρα, για τα οποία η ΠΟΕΔ φωνάζει από πέρσι, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρό της Απόστολο Σκουρουπάτη. Όπως είπε, οι εκπαιδευτικοί έχουν εισηγηθεί μεταξύ άλλων, μείωση των μαθητών στις τάξεις, όπως επίσης και συστήματα εξαερισμού. Εντούτοις, πρόσθεσε, δεν έγινε τίποτα από αυτά και σήμερα έχουμε τμήματα 24 και 25 μαθητών, κάτι που δυσχεραίνει την κατάσταση ειδικά το χειμώνα.
Τόνισε περαιτέρω ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα κάνουν τους αστυνομικούς, θυσιάζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία. Ως εκ τούτου, είπε, περιμένουν σαφείς οδηγίες από το ΥΠΠΑΝ για το πώς θα γίνονται οι έλεγχοι τήρησης των μέτρων.
Οι κυριότερες αντιδράσεις έρχονται κυρίως από μερίδα γονέων, κάποιοι εκ των οποίων μάλιστα είναι και ιδιαίτερα έντονοι έως και ακραίοι. Συγκεκριμένα, μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ορισμένοι έχουν πάρει ακόμα και την απόφαση να μη στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, όσο ισχύουν τα μέτρα που αποφασίστηκαν.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.