Θυσιάζουν τους νεοεισερχόµενους στο Δηµόσιο

Του Σύμου Ευτυχίου*

 

Όπως είναι γνωστό, από την 1/1/2012 εισάχθηκε πρόνοια στον κρατικό προϋπολογισµό, η οποία, εν ολίγοις, προβλέπει την αποκοπή 10% από το µισθό των νεοπροσληφθέντων εργαζοµένων που βρίσκονται στις χαµηλότερες κλίµακες. Για τις ψηλότερες θέσεις και δη τις διευθυντικές δεν εφαρµόζεται η πρόνοια αυτή. Παράδοξη και παράξενη πρόνοια που αντιστρατεύεται τη λογική.

Η ΣΗ∆ΗΚΕΚ ΠΕΟ έχει αποστείλει την περασµένη βδοµάδα σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε την οποία ζητά όπως από 1/1/2023, που τερµατίζονται όλα τα άλλα µέτρα που είχαν υιοθετηθεί τότε, να τερµατιστεί και αυτό το άδικο µέτρο. Είναι αδιανόητο και προκλητικό να συνεχίσει.

Η πρόνοια αυτή υιοθετήθηκε το 2012 µέσα σε εκείνες τις πρωτόγνωρες συνθήκες της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Χρειάστηκε τότε να υιοθετηθεί ένα πλαίσιο ευρύτερων µέτρων εξυγίανσης των δηµοσίων οικονοµικών, ώστε να αντιµετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες, µε την προοπτική να επανέλθουν µόλις βελτιωθούν οι συνθήκες, όπως και έγινε µε τα πλείστα στα οποία επήλθε συµφωνία για σταδιακή κατάργησή τους.

Έζησα από κοντά όλα τα τεκταινόµενα τότε και δεν είχα αντιληφθεί πλήρως τις συνέπειες αυτής της πρόνοιας, αφού µόλις το 2018 ξεκίνησε το «ξεπάγωμα» θέσεων και η εφαρµογή της. Εξού και στη συµφωνία που έγινε το 2018 µε τον τότε Υπουργό Οικονοµικών, Χάρη Γεωργιάδη, ενώ υπάρχει η πρόνοια για σταδιακή κατάργηση όλων των µέτρων µέχρι το 2023, γι’ αυτή την πρόνοια δεν γίνεται καµιά αναφορά.

Όπως ανέφερα πιο πάνω, στην πρακτική εφαρµογή της πρόνοιας γίνεται µείωση στο µισθό νεοεισερχοµένων τα 2 πρώτα χρόνια από το διορισµό, η οποία ανέρχεται περίπου στο 10% και αφορά µόνο θέσεις οι κλίµακες των οποίων είναι κάτω από την Α11 και δεν γίνεται καµιά µείωση κατά την πρόσληψη στις πιο ψηλές κλίµακες. Εφαρµόζεται επίσης η µη παραχώρηση προσαυξήσεων ανεπιστρεπτί για αυτά τα 2 πρώτα έτη. Και τα δύο µαζί συνθέτουν ένα µέτρο που σφαγιάζει στην κυριολεξία τους επηρεαζόµενους.

Όπως αντιλαµβάνεται κάποιος, το µέτρο και ο τρόπος εφαρµογής του δεν είναι καθολικός για όλες τις προσλήψεις, γεγονός που δηµιουργεί αδικία και στρέβλωση.

Υπάρχουν περιπτώσεις προσλήψεων σε χαµηλές κλίµακες που ο πρώτος µισθός µε την εφαρµογή αυτού του µέτρου δεν ξεπερνά τον κατώτατο µισθό.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα η πρόσληψη Βοηθών Γραµµατειακών Λειτουργών Κλίµακα Α2-5-7+2 σε δήµους, όπου εφαρµόστηκε η πρόνοια αυτή, µε αποτέλεσµα ο τελικός ακάθαρτος µισθός να είναι περίπου 955 ευρώ και 2 χρόνια χωρίς προσαύξηση και η πρόσληψη ∆ηµοτικού Γραµµατέα στην κλίµακα Α15+2 µε πολλαπλάσιο µισθό χωρίς καµιά µείωση και πάγωμα προσαύξησης.

Σε κάποιες, δε, περιπτώσεις τόσο η µείωση αυτή όσο και η στέρηση της προσαύξησης για 2 χρόνια δηµιουργεί και προβλήµατα στην ανέλιξη και διάκριση µεταξύ συναδέλφων που προσλήφθηκαν την ίδια ηµεροµηνία στην ίδια θέση. Κι αυτό γιατί σε κάποιες περιπτώσεις δεν εφαρµόστηκε η µείωση αυτή λόγω προϋπηρεσίας σε άλλους οργανισµούς. Είναι, δε, βέβαιο ότι η συγκεκριµένη εξέλιξη στο άµεσο µέλλον θα προκαλέσει µεγαλύτερα ζητήµατα. ∆εν είµαι βέβαιος αν ο νοµοθέτης γνώριζε την παράµετρο αυτή.

Στην επιστολή της προς τον υπουργό η ΣΗ∆ΗΚΕΚ καταλήγει ότι αυτό το µέτρο που υιοθετήθηκε σε άκρως διαφορετικές συνθήκες είναι χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο, µειώνει το εισόδηµα των νεοεισερχοµένων, που στην καταπληκτική πλειοψηφία τους είναι νέοι, δηµιουργεί διακρίσεις ανάµεσα στους ίδιους τους εργαζοµένους, πλήττει µονόπλευρα τους πιο χαµηλόµισθους και στρεβλώνει τους όρους εργασίας τους.

Είναι επιτακτική ανάγκη µέσα στις σηµερινές συνθήκες, όπου λόγω της συµπίεσης των µισθών και της ανεξέλεγκτης ακρίβειας που µειώνουν το εισόδηµα των εργαζοµένων και χρειάζονται µέτρα στήριξης των χαµηλών εισοδηµάτων, να τερµατιστεί άµεσα αυτό το παράδοξο και αντικοινωνικό µέτρο.

Εµείς θα αναµένουµε την αντίδραση του υπουργού για να καθορίσουµε τα επόµενά µας βήµατα πράττοντας ό,τι είναι δυνατό, ώστε το συντοµότερο δυνατό αυτό το µέτρο να τερµατιστεί.

* ΓΤΑ ΣΗ∆ΗΚΕΚ ΠΕΟ

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.