Η εισαγωγή του μαθήματος των Γαλλικών στην Ε’ και Στ’ τάξη των Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων (ΕΟΣ), έφερε αναθεωρήσεις στο Ωρολόγιο τους Πρόγραμμα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του “Φιλελεύθερου” το Ωρολόγιο Πρόγραμμα από τη νέα σχολική χρονιά διαμορφώνεται ως ακολούθως:

>> Ωράριο λειτουργίας: Στα ΕΟΣ όλα τα παιδιά παραμένουν καθημερινά στο σχολείο από τις 7:45π.μ. έως τις 15:05 ή έως τις 16:00 ανάλογα της απόφασης που λαμβάνεται προς τούτο, πλην της Τετάρτης, ημέρα κατά την οποία παραμένουν στο σχολείο από τις 7:45π.μ. έως τις 13:05.

>> Κατανομή μαθημάτων: Για την κάλυψη των επιπλέον ωρών λειτουργίας των ΕΟΣ θα προσφέρονται τα ακόλουθα επιπρόσθετα μαθήματα:

Α) Αγγλικά: Η διδασκαλία τους θα γίνεται για τρεις διδακτικές περιόδους σε όλες τις τάξεις των ΕΟΣ
Β) Πληροφορική: Το μάθημα «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» μετονομάζεται σε «Πληροφορική». Η διδασκαλία της θα γίνεται για δύο διδακτικές περιόδους την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις

>> Το μάθημα των Γαλλικών θα γίνεται για δύο διδακτικές περιόδους την εβδομάδα στην Ε’ και Στ’ τάξη όλων των ΕΟΣ

>> Ενισχυτική διδασκαλία: Το μάθημα της ενισχυτικής διδασκαλίας θα προσφέρεται σε όλες τις τάξεις και σε όλους τους τύπους των ΕΟΣ. Όσα ΕΟΣ θα λειτουργούν έως τις 16:00, το μάθημα θα προσφέρεται για τέσσερις διδακτικές περιόδους την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις πλην των Ε’ και Στ’, στις οποίες θα προσφέρεται για τρεις περιόδους. Όσα ΕΟΣ λειτουργούν έως τις 15:05, το μάθημα θα προσφέρεται για δύο διδακτικές περιόδους την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις πλην των Ε’ και Στ’, στις οποίες θα προσφέρεται για μία περίοδο. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν συμπλέγματα τάξεων σε ΕΟΣ που θα λειτουργούν μέχρι τις 15:05, για το μάθημα της ενισχυτικής διδασκαλίας θα προσφέρονται κατ’ ελάχιστον μία περίοδος ανά σύμπλεγμα τάξεων. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν συμπλέγματα τάξεων σε ΕΟΣ που θα λειτουργούν μέχρι τις 16:00, για το μάθημα της ενισχυτικής διδασκαλίας θα προσφέρονται κατ’ ελάχιστον τρεις περίοδοι ανά σύμπλεγμα τάξεων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο μέγιστος αριθμός διδακτικών περιόδων για το μάθημα της ενισχυτικής διδασκαλίας που θα παραχωρείται σε κάθε τάξη των ΕΟΣ δεν θα ξεπερνά τις τέσσερις την εβδομάδα.

>> Μαθήματα Ενδιαφέροντος: Για όσα ΕΟΣ θα λειτουργούν μέχρι τις 16:00, τα μαθήματα ενδιαφέροντος θα προσφέρονται για τέσσερις περιόδους την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις. Στην περίπτωση που ΕΟΣ θα λειτουργούν μέχρι τις 15:05, τότε τα μαθήματα θα προσφέρονται για δύο περιόδους. Οι μαθητές θα μπορούν να επιλέγουν ενδιαφέροντα από έναν κατάλογο ενδιαφερόντων, ο οποίος καταρτίζεται από το υπουργείο Παιδείας.

>> «Αγωγή Ζωής (Αγωγή Υγείας / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη)»: Θα προσφέρεται στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ για δύο περιόδους εβδομαδιαίως.

>> «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Θα προσφέρεται στις τάξεις Ε’ και Στ’ για μια περίοδο εβδομαδιαίως.