Τι αλλάζει στον τρόπο παρουσίασης του Ευρ. Πιστοποιητικού όσων έλαβαν το εμβόλιο J&J

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ενημερώνει τους πολίτες ότι, σε πλήρη εναρμόνιση με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealth Network), έχει τροποποιηθεί ο τρόπος παρουσίασης της αναμνηστικής δόσης (booster dose) του μονοδοσικού εμβολίου Johnson & Johnson στα Ευρωπαϊκά Ψηφιακά Πιστοποιητικά COVID (EUDCC), στα οποία πλέον αναγράφεται ο τύπος του ενισχυτικού εμβολίου, ακολουθούμενος από την κωδικοποίηση 2/1 (που αναλογεί στον αριθμό των ληφθέντων δόσεων).

Οι πολίτες που έχουν εκδώσει τα πιστοποιητικά τους πριν τις 14/01/2022 μπορούν να εκδώσουν ενημερωμένο πιστοποιητικό μέσω της πλατφόρμας www.eudcc.gov.cy.

Υπενθυμίζεται ότι σε όλες τις χώρες που χρησιμοποιείται το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 ισχύουν οι εξής κωδικοποιήσεις:

–       1/1 αναφέρεται σε λήψη μίας δόσης εμβολίου μονοδοσικού,

–       1/2 αναφέρεται σε λήψη μίας δόσης εμβολίου διδοσικού,

–       2/2 σε λήψη δύο δόσεων εμβολίου διδοσικού,

–       3/3 σε λήψη αναμνηστικής δόσης μετά από ολοκλήρωση εμβολιαστικού σχήματος με εμβόλιο διδοσικό, και

–       2/1 σε λήψη αναμνηστικής δόσης μετά από ολοκλήρωση εμβολιαστικού σχήματος με μονοδοσικό εμβόλιο

Αναφορικά με την έκδοση Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της ενισχυτικής δόσης (booster dose), το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής καλεί τους πολίτες να βεβαιωθούν ότι στο πιστοποιητικό τους αναγράφονται τα σωστά στοιχεία. Οι ενισχυτικές δόσεις (booster doses) πρέπει να καταγράφονται ως εξής:

•           3/3 για ενισχυτική δόση μετά από αρχική διδοσική σειρά εμβολιασμού

•           2/1 για ενισχυτική δόση μετά από μονοδοσικό εμβολιασμό

Σε περίπτωση που οι πιο πάνω πληροφορίες δεν αναγράφονται σωστά, παρακαλώ όπως επανεκδώσετε το πιστοποιητικό σας και βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που αναγράφονται είναι ορθά.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.