Τι είναι το Resaver και τι φιλοδοξεί να καλύψει για την συνταξιοδότησηΤο RESAVER αποτελεί το πρώτο εργαλείο πολιτικής για την κινητικότητα των ερευνητών εντός του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου το οποίο εξασφαλίζει τη διατήρηση των δικαιωμάτων τους σε ό,τι αφορά την συμπληρωματική τους σύνταξη.

Το πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί από το 2017 σε Ουγγαρία, Αυστρία και Βέλγιο και βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης σε Ιταλία και Ολλανδία, απευθύνεται κυρίως σε ερευνητικούς οργανισμούς που εργοδοτούν τουλάχιστον έναν ερευνητή. Στόχος να καλυφθεί το κενό στη συνταξιοδοτική τους ασφάλιση όταν εργάζονται κατά σειρά ετών σε διάφορες χώρες (mobility), ωστόσο αυτό δεν αποτελεί προϋπόθεση, καθώς μέλη μπορούν να είναι και ερευνητές που εργοδοτούνται σε μια χώρα από ένα και μόνο οργανισμό.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σήμερα στο Σπίτι της ΕΕ σε ημερίδα που διοργάνωσε η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Κομισιόν.

Η Βασιλική Κοσιαβέλου της ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας ανέφερε στην ημερίδα ότι η Κομισιόν δίνει τεράστια σημασία στην επένδυση σε αυτούς τους δύο τομείς. Ανέφερε ότι η επένδυση ανέρχεται στο 1,3% που μπορεί να φαίνεται μικρό ποσοστό είναι όμως το 20% της παγκόσμιας έρευνας. Επίσης το ένα τρίτο των δημοσιεύσεων παγκόσμια στην έρευνα προέρχεται από την ΕΕ. Εξήγησε ότι το RESAVER έχει να κάνει με την κινητικότητα των ερευνητών και το κτίσιμο διεθνών συνεργασιών κάτι που η ΕΕ επιθυμεί να ισχυροποιήσει και μέσω του προγράμματος Horizon 2020.

H κ. Κοσιαβέλου είπε ότι κινούμενοι οι ερευνητές από χώρα σε χώρα χάνουν συνταξιοδοτικές απολαβές και το RESAVER έρχεται να καλύψει αυτό το κενό.

Ο Slaven Μisljencevic  εκ μέρους επίσης της ΓΔ για Έρευνα και Καινοτομία ανέφερε στην ημερίδα ότι το πρόγραμμα απευθύνεται και σε ερευνητές που δεν διακινούνται στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο (non mobile employees) και προνοεί ότι δεν υπάρχει περίοδος κατοχύρωσης προτού μπορέσουν τα μέλη να λάβουν αυτά που δικαιούνται ( vesting period) ούτε και επιπρόσθετα τέλη όταν αποφασίσουν να αποχωρήσουν.  Το πρόγραμμα, όπως εξήγησε, έχει χαμηλότερο κόστος για τα μέλη και τελικά η απόδοση είναι μεγαλύτερη.

Ο κ. Μisljencevic ανέφερε ότι στην Κύπρο υπολογίζεται ότι τα περισσότερα ταμεία συντάξεως/πρόνοιας αριθμούν περίπου 60-70 μέλη το καθένα, εξηγώντας ότι αναπόφευκτα, όσο λιγότερα είναι τα μέλη τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος εισφοράς για κάθε μέλος. Εξήγησε ότι το RESAVER ως πανευρωπαϊκό ταμείο , λαμβάνει υπόψη τις οικονομίες κλίμακας.

Ανέφερε επίσης ότι με βάση στοιχεία, στην Κύπρο η εισφορά του εργοδότη υπολογίζεται από 0,3-12% με μέσο όρο το 5% και του εργαζόμενου από 2-20% με μέσο όρο το 6%.

Για να ενταχθεί ένας οργανισμός στο πρόγραμμα πρέπει να καταβάλει τέλος 5,000 ευρώ το οποίο από το 2020 θα μειωθεί στις 4,000. Για κάθε μέλος το τέλος εισφοράς ανέρχεται στα 33 ευρώ ενώ υπάρχει και διοικητικό κόστος 0,1% επί του κεφαλαίου του κάθε οργανισμού.

Στην Κύπρο τεχνική υποστήριξη θα παρέχει ο οργανισμός ΑΟΝ. Ο Φίλιππος Μαννάρης Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΟΝ στην Κύπρο ανέφερε πως η ΕΕ έχει πλέον αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό συνταξιοδότησης για τους Ευρωπαίους πολίτες και ενεργά προωθεί τους συμπληρωματικούς πυλώνες ασφάλισης.

Εξήγησε ότι το RESAVER εντάσσεται στο 2ο πυλώνα ασφάλισης, όπου δηλαδή οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοί τους μπορούν να ενταχθούν σε ένα πολυεπιχειρησιακό, πολυεργοδοτικό ταμείο προνοίας για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα.

Απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι υπάρχουν και στην Κύπρο καλές λύσεις σε πολυεπιχειρησιακό επίπεδο, όμως το RESAVER απευθύνεται κυρίως σε ερευνητές και οργανισμούς του ακαδημαϊκού χώρου. O κ. Μαννάρης διευκρίνισε ότι η ΑΟΝ υποστηρίζει τεχνικά την ένταξη εργοδοτών όταν θα έχουν ήδη επιλέξει το πρόγραμμα και δεν παρέχει σε καμία περίπτωση υπηρεσίες προώθησης/διαφήμισης.