Τι είναι το Σχέδιο Περιοχής των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών

Αναμένεται η παρουσίαση του νέου πολεοδομικού σχεδιασμού ανάμεσα σε Λάρνακα και Λειβάδια.

Έστω και με αρκετή καθυστέρηση, η Πολεοδομία μαζί με τους Δήμους Λάρνακας και Λειβαδιών ολοκλήρωσαν την εκπόνηση του Σχεδίου Περιοχής για τον παραλιακό χώρο όπου βρίσκονται σήμερα οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και υγραερίου.

Το νέο πολεοδομικό σχέδιο έχει ολοκληρωθεί και πλέον αναμένεται η δημόσια παρουσίασή του, κάτι που θα γίνει μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας ανάμεσα στο κράτος και τις εταιρείες, αναφορικά με τα χρονοδιαγράμματα μετακίνησης στο Βασιλικό.

Τι σημαίνει όμως ένα νέο Σχέδιο Περιοχής ανάμεσα σε δύο Δήμους με υφιστάμενους πολεοδομικούς σχεδιασμούς; Πρόκειται για ανεξάρτητο και αυτοτελές Master Plan το οποίο στην ουσία θα θέτει τις πολεοδομικές παραμέτρους για τη σταδιακή ανέγερση μιας νέας πόλης ανάμεσα στη Λάρνακα και τα Λειβάδια. Η δημόσια παρουσίαση αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα αποκαλυφθούν οι νέες ζώνες οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις σημερινές βιομηχανικές ζώνες. Στην περιοχή υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις ιδιωτικών περιουσιών αλλά και κρατική γη, η αξία της οποίας αναμένεται να εκτοξευθεί όταν η περιοχή απαλλαγεί από τις εγκαταστάσεις των ιδιωτικών εταιρειών υγρών καυσίμων και υγραερίου.

4,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης υπό ανάπτυξη!

H εκπόνηση του Master Plan χρειάστηκε περίπου 2 χρόνια για να ολοκληρωθεί και βασίστηκε σε μια λεπτομερή ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και των προοπτικών που διανοίγονται με τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών στο Βασιλικό.

Το Σχέδιο Περιοχής ανάμεσα στη Λάρνακα και τα Λειβάδια, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, καταλαμβάνει μια τεράστια έκταση, η οποία φτάνει τα 421 εκτάρια γης. Αυτό μεταφράζεται σε 4.210.000 τετραγωνικά μέτρα ή 4,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης! Από αυτά, 150 εκτάρια ή 1,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα γης είναι σε δημοτικά όρια Λάρνακας και 271 εκτάρια ή 2,7 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα γης είναι σε δημοτικά όρια Λειβαδιών.

Από τους αριθμούς γίνεται κατανοητό ότι το Σχέδιο Περιοχής δεν αφορά μόνο στα τεμάχια που καταλαμβάνουν σήμερα οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών αλλά σε μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή. Οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκτείνονται συνολικά σε 561 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, καταλαμβάνοντας μόλις το 13% της συνολικής έκτασης του Σχεδίου Περιοχής.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, η οποία παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2015, το Σχέδιο Περιοχής θα αποτελέσει ένα ανεξάρτητο και αυτοτελές Σχέδιο Ανάπτυξης, πολύ πιο λεπτομερές από το Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας. Η έκθεση που παρουσιάστηκε στηρίχθηκε σε μια προκαταρκτική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και των απόψεων των Τοπικών Αρχών και οι κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν νέες πολεοδομικές ζώνες που καλύπτουν όλο το φάσμα της λειτουργίας ενός αστικού συγκροτήματος. Το Σχέδιο θα προβλέπει νέες οικιστικές, βιομηχανικές, εμπορικές και τουριστικές ζώνες, νέες οδικές/κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και υποδομή αναψυχής, ψυχαγωγίας και άθλησης μεταξύ άλλων.

Η προκαταρκτική έκθεση καταγράφει τη σύνθεση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που είναι από κρατική γη, ιδιωτική γη, αρμένικα τεμάχια, χριστιανικούς οργανισμούς, τουρκοκυπριακή γη και λατίνικη γη. Διαλαμβάνει επίσης χάρτη με χρήσεις της γης όπως προβλέπονται από το ισχύον Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας και τις περιβάλλουσες κοινότητες, χάρτη με περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και περιοχές νερών κολύμβησης και τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. Επίσης αναλύονται οι κύριοι τομείς ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών είναι ο ρυθμός αύξησης του αγροτικού και αστικού πληθυσμού της Λάρνακας, ο οποίος ανέρχεται στο 2,5% ετησίως ή 3.000 άτομα το χρόνο και ξεπερνά τους μέσους εθνικούς ρυθμούς.

Επίσης ως συγκριτικό πλεονέκτημα θεωρείται η παρουσία καταρτισμένου και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στη Λάρνακα, ειδικά στους τομείς του εμπορίου, της μεταποίησης, του τουρισμού και των κατασκευών.

Φυσικά, σύμφωνα με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, βασικός περιβαλλοντικός πλούτος της πόλης είναι η ακτογραμμή μήκους 12,7 χιλιομέτρων στην οποία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό ολόκληρο το φάσμα της κοινωνικοοικονομικής ζωής της Λάρνακας.

Στο πλαίσιο του νέου Σχεδίου Περιοχής θα καθορίζονται οι πολεοδομικές παράμετροι σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία, τις μεταφορές, τη στάθμευση, την οικιστική ανάπτυξη καθώς και τη βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική και φυσικά τουριστική ανάπτυξη.

Τάσος Περδίος

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.