Τι λένε τα επιτελεία των τριών βασικών υποψηφίων για τη διαφθορα; – Τα τρία κοινά ερωτήµατα που θέσαµε

Προσπαθούν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις για τη διαφθορά τα επιτελεία Αβ. Νεοφύτου και Ν. Χριστοδουλίδη

Α. Μαυρογιάννης: ∆εκαετία πρωτοφανούς διαφθοράς και υπόσκαψης των θεσµών

Του Μιχάλη Μιχαήλ

 

Κακά τα ψέµατα, δεν είναι λίγες οι φορές που όταν ξεσπάσει ένα σκάνδαλο βλέπουµε να γίνεται χαµός σε δηλώσεις, συσκέψεις, εξαγγελίες. Όταν τα φώτα της επικαιρότητας σβήσουν, τότε τίποτα δεν γίνεται. Το µοτίβο τούτο το είδαµε σε πολλές περιπτώσεις. ∆εν είναι τυχαία που η εµπιστοσύνη της κοινωνίας στους θεσµούς για αντιµετώπιση της διαφθοράς είναι πολύ χαµηλή.

Απευθυνθήκαµε λοιπόν στα επιτελεία των τριών βασικών υποψηφίων για τις προεδρικές εκλογές ζητώντας τους να τοποθετηθούν πάνω στο σοβαρό αυτό θέµα.

Ταυτόσηµες και αυτή τη φορά είναι οι απόψεις των εκλογικών επιτελείων Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκου Χριστοδουλίδη σε ό,τι αφορά το θέµα της διαφθοράς. Ενώ το επιτελείο Μαυρογιάννη τοποθετείται ξεκάθαρα πάνω στο θέµα, τα δύο άλλα εκλογικά επιτελεία προσπαθούν να µεταθέσουν το θέµα ή να δικαιολογήσουν τα όσα έγιναν επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη. Μάλιστα, το επιτελείο Αβ. Νεοφύτου αποφεύγει εντελώς να αναφέρει το όνοµα του Πτ∆ σε σχέση µε τα διαβατήρια, ενώ το επιτελείο Ν. Χριστοδουλίδη δεν τοποθετείται καν στο αν ήταν σωστή η ενέργεια του Α. Μαυρογιάννη να απευθυνθεί στην Αρχή κατά της ∆ιαφθοράς.

Τα τρία κοινά ερωτήµατα που θέσαµε στα επιτελεία είναι τα ακόλουθα:

1. Θεωρείτε ότι όντως υπάρχει πρόβληµα διαφθοράς στην Κύπρο, µε εµπλοκή και µελών της κυβέρνησης, όπως π.χ. µε τα «χρυσά» διαβατήρια;

2. Πώς σχολιάζετε το ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ύστερα από την ενέργεια του ανεξάρτητου υποψήφιου Α. Μαυρογιάννη, ζήτησε την αυτεπάγγελτη διερεύνηση από την Αρχή κατά της ∆ιαφθοράς των ισχυρισµών εναντίον του στα βιβλία του Μ. ∆ρουσιώτη;

3. Σε µια δηµοκρατική και ευνοµούµενη χώρα δεν έπρεπε να υπάρξουν, σε θεσµικό επίπεδο, παραιτήσεις λόγω ευθιξίας, τουλάχιστον, υπεύθυνων για διαφθορά;

 

Α. Μαυρογιάννης: Η κυβέρνηση είναι βουτηγµένη στη διαφθορά 

Την τελευταία δεκαετία το πρόβληµα της διαφθοράς και της διαπλοκής στην Κύπρο γιγαντώθηκε, απάντησε στο πρώτο ερώτηµα το επιτελείο Ανδρέα Μαυρογιάννη. Η υπόσκαψη των θεσµών κατά την περίοδο αυτή ήταν άνευ προηγουµένου, µε αποτέλεσµα να πληγεί σε ανησυχητικό βαθµό η ανεξαρτησία τους. Αυτό άρχισε να συµβαίνει εκ των έσω, κυρίως από τα ίδια τα µέλη της κυβέρνησης.

Αξίζει επίσης να τονίσουµε ότι σε κάθε µεγάλο σκάνδαλο φέρεται να υπήρχε εµπλοκή µελών της κυβέρνησης ∆ΗΣΥ-Αναστασιάδη. Είναι η κυβέρνηση και το Υπουργικό Συµβούλιο που φέρουν ευθύνη για το σκάνδαλο των «χρυσών» διαβατηρίων και είναι µε τις πλάτες του κυβερνώντος κόµµατος που η Κύπρος κατέστη κέντρο εξαγωγής παράνοµων λογισµικών παρακολούθησης.

Σύγκρουση συµφέροντος, παραοικονοµία, διάβρωση θεσµών και κατάχρηση εξουσίας είναι µερικά από τα όσα αναφέρουν σχετικές εκθέσεις διεθνών οργανισµών, ενώ όλοι οι δείκτες διαφθοράς έχουν επιδεινωθεί.

Στο δεύτερο ερώτηµα εξέφρασε την ελπίδα πως ο Πτ∆ αισθάνεται την κατακραυγή και την πίεση που ασκείται από την κοινωνία για κάθαρση. Η επιστολή Μαυρογιάννη, αναφέρει το επιτελείο, εκφράζει ακριβώς αυτή τη λαϊκή απαίτηση. Από το 2020 έχουν κυκλοφορήσει τρία βιβλία, στα οποία ο συγγραφέας και τέως σύµβουλος του Πτ∆, Μακάριος ∆ρουσιώτης, καταγράφει σειρά γεγονότων και σκανδάλων στα οποία φέρεται να εµπλέκεται ο κ. Νίκος Αναστασιάδης. Ο Πρόεδρος και όσοι αναφέρονται στα βιβλία έπρεπε να ζητήσουν να γίνει κάποια έρευνα, ή έστω να διαψεύσουν δηµοσίως τα όσα καταγγέλλει ο κ. ∆ρουσιώτης. Προσθέτει ότι σε ένα κράτος δικαίου οι ανεξάρτητοι θεσµοί του κράτους θα έπρεπε να είχαν ήδη κινήσει διαδικασίες αυτεπάγγελτα, χωρίς να περιµένουν καµία παρότρυνση ή οδηγία για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.

Στο τρίτο ερώτηµα υπογραµµίζεται πως τα άτοµα που απαρτίζουν την εκτελεστική εξουσία –και όχι µόνον– πρέπει να λογοδοτούν έναντι της κοινωνίας. Αφενός, σε περιπτώσεις που υπάρχει έστω υποψία πως πλήττονται ηθικές αξίες, οι αξιωµατούχοι ενός κράτους οφείλουν να απαντούν άµεσα και τεκµηριωµένα. Αφετέρου, αν υπάρχει νοµική διάσταση και ευθύνες, τότε απαντήσεις και στοιχεία στο εκάστοτε ζήτηµα θα πρέπει να παρουσιαστούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Εν κατακλείδι, σε ένα ορθά δοµηµένο δηµοκρατικό και ευνοµούµενο κράτος η όποια µορφή εξουσίας δεν πρέπει να θεωρείται ως λάφυρο. Αντίθετα, τα άτοµα που την απαρτίζουν έχουν χρέος προς τους πολίτες να εκτελέσουν την αποστολή που έχουν κληθεί να πράξουν υπηρετώντας το δηµόσιο συµφέρον.

 

Αβ. Νεοφύτου: Ο Πτ∆ ξεκίνησε αυτεπάγγελτη διερεύνηση 

Το επιτελείο του Αβέρωφ Νεοφύτου δεν απαντά σε αυτή καθαυτή την ερώτηση, αλλά αρκείται να υπενθυµίσει το βίντεο του Αλ Τζαζίρα αναφέροντας πως είναι το γνωστό βίντεο που έκανε γνωστή διεθνώς την Κύπρο και δεν αφορούσε στελέχη της κυβέρνησης.

Ως προς το πρόγραµµα πολιτογραφήσεων για επενδυτές αυτό καθαυτό, το επιτελείο θεωρεί ότι βοήθησε την οικονοµία µας σε δύσκολες εποχές, ωστόσο εφόσον έτυχε εγκληµατικής εκµετάλλευσης από κάποιους, ο Αβ. Νεοφύτου έχει ήδη τοποθετηθεί ότι ορθώς διακόπηκε.

Στο δεύτερο ερώτηµα το επιτελείο Αβέρωφ Νεοφύτου απάντησε ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ξεκίνησε την αυτεπάγγελτη διερεύνηση όπως έπραξε για παρόµοιες περιπτώσεις και στο παρελθόν.

Υπενθυµίζεται η επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προς τον Επίτροπο ∆ιαφάνειας, επικεφαλής της Αρχής κατά της ∆ιαφθοράς, µε την οποία ζητεί από την Αρχή να διερευνήσει αυτεπάγγελτα και κατά προτεραιότητα τους ισχυρισµούς κατά του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας που περιλαµβάνονται στα βιβλία του Μακάριου ∆ρουσιώτη, καλώντας την µάλιστα, αµέσως µετά το πέρας των ερευνών, να δηµοσιοποιήσει τα πορίσµατά της.

Σε ό,τι αφορά το τρίτο ερώτηµα, πήραµε την παρακάτω απάντηση: Η χώρα µας και δηµοκρατική είναι και ευνοµούµενη. Για αυτό και το δρόµο της δικαιοσύνης έχουν ήδη πάρει σειρά υποθέσεων οι οποίες ήρθαν στο φως επί αυτής της διακυβέρνησης και όπου υπήρξαν καταδικαστικές αποφάσεις και για πολιτικά στελέχη. Και εµείς ως ∆ηµοκρατικός Συναγερµός δεν χαρακτηρίσαµε οποιαδήποτε καταδίκη ως πολιτική.

 

Ν. Χριστοδουλίδης: Διαχρονικό το πρόβληµα της διαφθοράς

Πρόκειται για µια συστηµική και διαχρονική στρέβλωση, αναφέρει για τη διαφθορά το επιτελείο του Ν. Χριστοδουλίδη.

Ο Ν. Χριστοδουλίδης γνωρίζει, αναφέρει το επιτελείο του, τις ανησυχίες των πολιτών µέσα από την επικοινωνία µαζί τους και την απαίτηση για ριζική αντιµετώπιση του φαινοµένου. Στο πρόγραµµα διακυβέρνησής του, προστίθεται, υπάρχουν πολύ συγκεκριµένες προτάσεις οι οποίες στοχεύουν στην πάταξη του φαινοµένου. Πέραν των νοµοθετικών και άλλων ρυθµίσεων, πεποίθηση του Ν. Χριστοδουλίδη είναι ότι η διαφθορά θα αντιµετωπιστεί µόνο µέσα από µια ολιστική προσέγγιση που θα στοχεύει στον πολυεπίπεδο έλεγχο, τη διαφάνεια, την απλοποίηση των διαδικασιών και την ψηφιοποίηση.

Στο δεύτερο ερώτηµα το επιτελείο Χριστοδουλίδη απαντά πως είναι δηµοκρατικό δικαίωµα του κ. Μαυρογιάννη να προβεί σε όποια πράξη ο ίδιος θεωρεί ορθή.

Υπενθυµίζει, όµως, ότι προηγήθηκαν άλλα δύο βιβλία του ίδιου συγγραφέα, για ένα εκ των οποίων µάλιστα ο κ. Μαυρογιάννης είπε ότι αναφορές στο πρόσωπο του ήταν προϊόν επιστηµονικής φαντασίας. Παρόλα αυτά, αφού και ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας αποτάθηκε στην Αρχή κατά της ∆ιαφθοράς µε αίτηµα να εξεταστούν τα όσα γράφονται στα βιβλία, όλα τα υπόλοιπα περιττεύουν.

Πέραν αυτών, υπάρχουν ανεξάρτητες Αρχές οι οποίες µπορούν να εξετάζουν θέµατα αυτεπάγγελτα.

Όσον αφορά το τρίτο ερώτηµα, το επιτελείο Χριστοδουλίδη απαντά ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν προσαγωγές στα ∆ικαστήρια, καταδίκες πολιτικών προσώπων και υποθέσεις ενώπιον της ∆ικαιοσύνης ακόµα και αυτή τη στιγµή που µιλάµε. Υιοθετεί, τέλος, την άποψη ότι στην πολιτική θα πρέπει να επιδεικνύεται η απαραίτητη ευθιξία ανάληψης ευθυνών εκεί και όπου προκύπτει και αποδεικνύονται τέτοια περιστατικά, ακόµη και µε παραιτήσεις.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.