Από τη μια ματσαράγκα στην άλλη για το γήπεδο γκολφ Αμμοχώστου

Προβληματική και η τρίτη επιλογή της κυβέρνησης, ένεκα της απευθείας εκμίσθωσης η οποία αντιβαίνει το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή

To κακό πάει να τριτώσει με τους χειρισμούς της κυβέρνησης για τη χωροθέτηση του γηπέδου γκολφ στην επαρχία Αμμοχώστου.

Όπως αποκαλύψαμε την περασμένη Τρίτη, ο Γενικός Ελεγκτής διαπιστώνει χαριστική παραχώρηση σε ιδιώτες της κρατικής γης που έχει επιλεγεί στην περιοχή Πρωταρά μέσω διαδικασίας απευθείας εκμίσθωσης, η οποία, σύμφωνα με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Κατόπιν τούτου, αναμένεται η αντίδραση της κυβέρνησης που εμφανίζεται έτοιμη να ολοκληρώσει την παραχώρηση, αφού, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, τα αρμόδια κρατικά τμήματα έχουν δώσει θετικές απόψεις.

Σε κάθε περίπτωση όμως, πρόκειται για την τρίτη προβληματική επιλογή για την κατασκευή του γηπέδου γκολφ στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Είχαν προηγηθεί το Κάβο Γκρέκο και ακολούθως το Κρατικό Δάσος Σωτήρας που ναυάγησαν.

 

«Δεν εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον με την παραχώρηση κρατικής γης στον πρώτο επιχειρηματία που θα τη ζητήσει»

 

Όπως αποκαλύψαμε στις 30 Μαρτίου 2021, ο Γενικός Ελεγκτής διαπίστωσε ότι η απευθείας εκμίσθωση γης στον Πρωταρά σε ιδιώτες για σκοπούς κατασκευής του γηπέδου γκολφ της επαρχίας Αμμοχώστου είναι κατά του δημοσίου συμφέροντος.

Αυτό προκύπτει από επιστολή του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σχετικά με τη διαδικασία απευθείας παραχώρησης της γης στην εταιρεία «Ayia Napa Forest Golf Ltd» στα Κρατικά Δάση Άγιοι Σαράντα, Μάνα του Νερού και Αρκακούθκια, σε δημοτικά όρια Παραλιμνίου.

Η εταιρεία αιτήθηκε την εκμίσθωση των κρατικών ακινήτων μετά το ναυάγιο της προσπάθειας χωροθέτησης του γκολφ στο Κρατικό Δάσος Σωτήρας και σύμφωνα με απαντητική επιστολή του Κ. Καδή στον βουλευτή Γιώργο Περδίκη τον περασμένο Νοέμβριο, τα κρατικά τμήματα αντιμετωπίζουν θετικά την αίτηση.

Θέση του Γενικού Ελεγκτή όμως είναι ότι η διαδικασία απευθείας εκμίσθωσης που επιλέχθηκε αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον. Σύμφωνα με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, οι εκμισθώσεις κρατικής γης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις. Αυτό όμως, όπως επισημαίνει, δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν είχε υποχρέωση να ακολουθήσει ανοικτή, διαφανή και ανταγωνιστική διαδικασία. Η υποχρέωση αυτή, σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, πηγάζει από την υποχρέωση της εκτελεστικής εξουσίας για βέλτιστη αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας και για τήρηση της αρχής της ισότητας, αλλά και από σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο. Αντ’ αυτών, όπως αναφέρει ο κ. Μιχαηλίδης, επιλέχθηκε η απευθείας ανάθεση, η οποία, όπως υποστηρίζει, είναι και παράνομη. «Θεωρούμε μη αποδεκτή και μη νόμιμη πρακτική ένας ιδιώτης να εντοπίζει κρατική γη και χωρίς να τηρείται οποιαδήποτε ανταγωνιστική διαδικασία να αποτείνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και να εξασφαλίζει την εκμίσθωσή της για εμπορικούς σκοπούς, για τους οποίους θα μπορούσε να υπάρξει ενδιαφέρον από πολλούς άλλους επιχειρηματίες», σημειώνει στην επιστολή ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2021 ο Γενικός Ελεγκτής. Η πρακτική αυτή, προσθέτει, δεν διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, αφού σε ανοικτή διαδικασία ενδεχομένως να εξασφάλιζε υψηλότερο ενοίκιο το κράτος. «Σε αριθμό εκθέσεών μας έχουμε καταγράψει την υποχρέωση του Υπουργικού Συμβουλίου να διαχειρίζεται την κρατική περιουσία σύμφωνα με τη νομοθεσία και με τρόπο ώστε να υπάρχει βέλτιστη αξιοποίησή της, κάτι που προφανώς δεν επιτυγχάνεται με την απευθείας εκμίσθωσή της στον πρώτο επιχειρηματία που θα τη ζητήσει», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Μιχαηλίδης.

Κατόπιν τούτων, εισήγηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι όπως η κυβέρνηση προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό, στον οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους με το κατάλληλο επιχειρηματικό σχέδιο, όπως και σχετική τεκμηρίωση ότι έχουν την οικονομική και τεχνική δυνατότητα να υλοποιήσουν αυτό το πλάνο. Θέση του κ. Μιχαηλίδη επίσης είναι ότι μπορεί να καθοριστεί ως ελάχιστο ενοίκιο το αγοραίο ενοίκιο της γης και ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας να πλειοδοτεί για το επιπλέον ενοίκιο.

Όπως επίσης υποστηρίζει ο Γενικός Ελεγκτής, η απευθείας ανάθεση δημιουργεί επιπροσθέτως τον κίνδυνο κερδοσκοπίας των ιδιωτών με μεταπώληση του «δικαιώματος» το οποίο χαριστικώς θα τους έχει δοθεί. Επί τούτου, καλεί την κυβέρνηση ν’ απαντήσει πώς μια εταιρεία με εκδοθέν κεφάλαιο 3 χιλιάδων ευρώ και ονομαστικό κεφάλαιο 17 χιλιάδων ευρώ μπορεί να υλοποιήσει τέτοια ανάπτυξη.

 

771.000 τετραγωνικά μέτρα στο ύψωμα του Πρωταρά

 

Όπως αποκαλύψαμε στις 14 Ιουνίου 2020, μετά το ναυάγιο της προσπάθειας χωροθέτησης του γκολφ στο Κρατικό Δάσος Σωτήρας στην Αγία Νάπα, το Τμήμα Δασών πρότεινε τα Κρατικά Δάση Άγιοι Σαράντα, Μάνα του Νερού και Αρκακούθκια στην περιοχή Πρωταρά. Πρόκειται συγκεκριμένα για έκταση δασικής γης στο ύψωμα ανάμεσα στην Αγία Νάπα και τον Πρωταρά, ανατολικά του πεδίου βολής Φανού, ακριβώς απέναντι από την κεντρική λεωφόρο Πρωταρά όπου βρίσκονται τα ξενοδοχεία και τα κέντρα αναψυχής της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το ναυάγιο στην Αγία Νάπα, η εταιρεία «Ayia Napa Forest Golf Ltd» επανήλθε υποβάλλοντας νέα αίτηση στο Τμήμα Δασών για μακροχρόνια εκμίσθωση δασικής γης στα Κρατικά Δάση Άγιοι Σαράντα, Μάνα του Νερού και Αρκακούθκια, σε δημοτικά όρια Παραλιμνίου. Η ακριβής έκταση που ζητείται είναι 771.148 τετραγωνικά μέτρα δάσους, εντός των οποίων η εταιρεία προτίθεται να εγκαταστήσει μεικτές χρήσεις αποτελούμενες από τα γήπεδα γκολφ, τουριστικές και οικιστικές αναπτύξεις.

Η αίτηση της εταιρείας «Ayia Napa Forest Golf Ltd» υποβλήθηκε με επιστολή προς το Τμήμα Δασών ημερομηνίας 11 Μαΐου 2020. Στη συνέχεια, το Τμήμα Δασών αποτάθηκε σε όλα τα αρμόδια κρατικά τμήματα με δική του επιστολή ημερομηνίας 25 Μαΐου 2020, με την οποία ζητά απόψεις για την εκμίσθωση της αιτούμενης κρατικής δασικής γης για σκοπούς της δημιουργίας γηπέδου γκολφ. Τα τεμάχια που προτείνονται βρίσκονται εντός των Κτηματικών Σχεδίων 2-294-375, 2-295-375 και 2-296-375.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός των ίδιων τεμαχίων υπάρχει μακροχρόνια εκμίσθωση γης στην Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου για σκοπούς ανέγερσης Ιεράς Μονής και γίνονται διαβουλεύσεις μετακίνησής της σε διπλανό σημείο.  Επίσης, υπάρχουν μακροχρόνιες μισθώσεις στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για σκοπούς εγκατάστασης υποσταθμού και στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας για σκοπούς κατασκευής αντλιοστασίων.

Πέραν τούτων, η εταιρεία «Ayia Napa Forest Golf Ltd» θα αιτηθεί επίσης από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας την εκμίσθωση μέρους των χαλίτικων τεμαχίων 552 και 556 του Κτηματικού Σχεδίου 2-295-375 για σκοπούς οδικής σύνδεσης των δασικών τεμαχίων που ζητούνται για την ανάπτυξη.

 

Τρίτη προσπάθεια μετά το Κάβο Γκρέκο και το Δάσος Σωτήρας

 

Η αρχική αίτηση της εταιρείας «Ayia Napa Forest Golf Ltd» για δημιουργία του γηπέδου εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Κάβο Γκρέκο απορρίφθηκε τον Ιανουάριο του 2019 από το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο έκρινε ότι η κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης εντός προστατευόμενης περιοχής με σήμανση Τόπου Κοινοτικής Σημασίας αλλά και Ζώνης Ειδικής Προστασίας θα είχε σημαντικές και μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή.

Το ιστορικό ξεκινά για την ακρίβεια από το 2007, όταν το Υπουργικό Συμβούλιο εκμίσθωσε στην εταιρεία 575 δεκάρια στο Κάβο Γκρέκο με βάση τον Κανονισμό που διέπει τη διάθεση κρατικής δασικής γης. Τον Φεβρουάριο του 2014 το Υπουργικό Συμβούλιο ακύρωσε εκείνη την απόφαση και ενέκρινε την εκμίσθωση 590 δεκαρίων δασικής γης στην εταιρεία αλλά σε άλλη θέση εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Κάβο Γκρέκο. Η σύμβαση μίσθωσης υπογράφηκε στις 3 Μαρτίου 2015 και τον Ιούνιο του 2017 η εταιρεία υπέβαλε αίτηση στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για έκδοση πολεοδομικής άδειας. Κατά την εξέταση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το Τμήμα Περιβάλλοντος όμως, διαπιστώθηκε ότι η δημιουργία τέτοιας εγκατάστασης θα επέφερε σημαντικές, αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην περιοχή. Κατόπιν τούτου, το Τμήμα Περιβάλλοντος άναψε κόκκινο και η περίπτωση του Κάβο Γκρέκο ναυάγησε οριστικά.

 

Οργή λαού και ναυάγιο στο Κρατικό Δάσος Σωτήρας

 

Μετά την οριστική αποτυχία της προσπάθειας χωροθέτησης του γηπέδου στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο και συγκεκριμένα σε Τόπο Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, η εταιρεία αποτάθηκε στο Τμήμα Δασών ζητώντας μεγάλη έκταση δασικής περιοχής στο Κρατικό Δάσος Σωτήρας. Η «Ayia Napa Forest Golf Ltd» απέστειλε επιστολή στο Τμήμα Δασών στις 29 Ιουλίου 2019 ζητώντας να της εκμισθωθεί έκταση 777.700 τετραγωνικών μέτρων δασικών τεμαχίων για σκοπούς δημιουργίας γηπέδου γκολφ και παρεμφερών οικιστικών και τουριστικών αναπτύξεων. Στις 30 Ιουλίου 2019 το Τμήμα Δασών απέστειλε επιστολή σε όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ζητώντας απόψεις και υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχαν ιδιαίτερα περιβαλλοντικά προβλήματα από ενδεχόμενη παραχώρηση της συγκεκριμένης γης. Οι εξελίξεις αυτές αποκαλύφθηκαν από την εφημερίδα μας στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 και προκλήθηκε σάλος που μετεξελίχθηκε σε μεγάλη κοινωνική κινητοποίηση κατά των σχεδίων για παραχώρηση μεγάλου μέρους του μεγαλύτερου πνεύμονα πρασίνου της Αγίας Νάπας.

Με βάση τα σχέδια, προτεινόταν γήπεδο γκολφ έκτασης 584 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, οικιστική ανάπτυξη έκτασης 153.700 τετραγωνικών μέτρων και τουριστική ανάπτυξη έκτασης 40 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων.

Η πρόταση του Τμήματος Δασών διαβιβάστηκε γραπτώς σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ζητήθηκαν απόψεις μεταξύ άλλων από τον Υφυπουργό Τουρισμού, το Δήμο Αγίας Νάπας, το Κτηματολόγιο, την Πολεοδομία, τον Έπαρχο Αμμοχώστου, τα Τμήματα Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Αναπτύξεως Υδάτων και Δημοσίων Έργων και την Υπηρεσία Θήρας.

Με την αποκάλυψη των σχεδίων όμως από την εφημερίδα μας άρχισαν αντιδράσεις και κινητοποιήσεις που κορυφώθηκαν με τη δημιουργία Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση του Κρατικού Δάσους Σωτήρας. Στις 10 Δεκεμβρίου 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Νάπας απάντησε ομόφωνα αρνητικά στο Τμήμα Δασών έχοντας ενώπιόν του 1439 υπογραφές διαμαρτυρίας από κατοίκους της Αγίας Νάπας, ο κατάλογος των οποίων είχε παραδοθεί προσωπικά στον τότε δήμαρχο Γιάννη Καρούσο.

Τάσος Περδίος

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.