Τι προσφέρουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Frederick και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο; Οι πρυτάνεις τους, απαντούν στις ερωτήσεις μας

Επιλογές και ευκαιρίες για Κύπριους και ξένους φοιτητές

Της Ελένης Κωνσταντίνου

 

Είναι ή μπορεί να καταστεί η Κύπρος ιδανικός προορισμός σπουδών; Τι προσφέρουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Frederick και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο; Οι πρυτάνεις τους, Φίλιππος Πουγιούτας, Γιώργος Δημοσθένους και Κώστας Γουλιάμος, αντίστοιχα, απαντούν στις ερωτήσεις μας και παρουσιάζουν το χάρτη σπουδών στη χώρα μας.

 


 

  1. Γιατί οι νέοι μας να επιλέξουν να παραμείνουν στην Κύπρο για σπουδές; 
  2. Είναι η Κύπρος ιδανικός προορισμός σπουδών για ξένους φοιτητές; 
  3. Τι προσφέρει στους φοιτητές το δικό σας εκπαιδευτικό ίδρυμα, που δεν θα το βρουν αλλού; 
  4. Ποια θεωρείτε ως την πιο δημοφιλή σχολή του πανεπιστημίου σας. Και γιατί; 
  5. Ποιες είναι οι ευκαιρίες των αποφοίτων σας στην αγορά εργασίας όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα;

26082018.Pdf - Adobe Acrobat ProΓιώργος Δημοσθένους, Πρύτανης Πανεπιστημίου Frederick  –  Οι απόφοιτοί μας εργάζονται σε όλους τους τομείς της οικονομίας

 

1 Θα έλεγα για τρεις βασικούς λόγους: Πρώτο: Η Κύπρος σήμερα διαθέτει οκτώ Πανεπιστήμια τα οποία προφέρουν υψηλού επιπέδου προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με πλήρη αναγνώριση και κατοχύρωση τίτλων σπουδών, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Δεύτερο: Το συνολικό οικονομικό κόστος των πανεπιστημιακών σπουδών στην Κύπρο για μια οικογένεια είναι πολύ χαμηλότερο από το κόστος για σπουδές σε άλλη χώρα του εξωτερικού. Τρίτο: Οι προπτυχιακές και οι μεταπτυχιακές σπουδές έχουν αφενός ένα γενικό χαρακτήρα αλλά και ένα προσανατολισμό προς τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις προβλέπεται και κάποιας μορφής πρακτική άσκηση. Κάποιος λοιπόν που σπουδάζει σε κυπριακό πανεπιστήμιο έρχεται σε άμεση επαφή με την κυπριακή πραγματικότητα από πολύ νωρίς και αυτό του δημιουργεί, κατά γενικό κανόνα, καλύτερες προοπτικές εργοδότησης στην Κύπρο.

 

2 Ανεπιφύλακτα θα σας έλεγα ναι. Αφενός μεν γιατί τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τα κυπριακά πανεπιστήμια είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και τα σχετικά πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστοποιημένα και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες κρατικές αρχές και υπό αυτή την έννοια δεν τίθεται θέμα αναγνωρισιμότητας από άλλες χώρες. Αφετέρου δε διότι το κόστος σπουδών και οι συνθήκες ασφάλειας στην ελεύθερη Κύπρο είναι ιδανικές. Επιβεβαίωση προς τούτο αποτελεί ο μεγάλος αριθμός ξένων φοιτητών από την Ελλάδα, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες.

 

3 Κατ’ αρχάς το Πανεπιστήμιο Frederick είναι το μόνο κυπριακό πανεπιστήμιο το οποίο προσφέρει σπουδές σε δύο πόλεις και εξ ολοκλήρου σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (Λευκωσία και Λεμεσό). Προσφέρει επίσης αρκετά καινοτόμα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που δεν προσφέρονται από άλλα πανεπιστήμια και μάλιστα κατάλληλα προσαρμοσμένα προς τις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας αλλά και της διεθνούς αγοράς. Λεπτομερή ενημέρωση γι’ αυτά τα προγράμματα μπορεί να βρει κάποιος από την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου. Τέλος, το Πανεπιστήμιο Frederick διαθέτει ένα πλήρες σύστημα στήριξης των φοιτητών, μέσω εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις σπουδές (π.χ. Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα για Νεοεισερχόμενους φοιτητές, Ακαδημαϊκός Σύμβουλος, Κέντρο Φροντιστηριακής Στήριξης από Φοιτητές- Peer Tutoring Center, Συνήγορος του Φοιτητή, παροχή υποτροφιών, δωρεάν υποστηρικτικά και ενισχυτικά μαθήματα, Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, Συμβουλευτικό Κέντρο, κ.λ.π.). Επιπρόσθετα, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας (π.χ. ERASMUS κ.λ.π.), μέσω των οποίων μπορούν να αξιοποιήσουν ευκαιρίες για μερική φοίτηση ή ακόμα και για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε άλλες χώρες αλλά και για επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων μας.

 

4 Ας μου επιτραπεί να πω ότι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο θα πρέπει να προάγει μια ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των σχολών του με έμφαση την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα και πιστεύω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα επιτεύγματα κάθε σχολής του πανεπιστημίου μας είναι τέτοια που την έχουν καταστήσει δημοφιλή όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι διαθέτουμε τη μεγαλύτερη Πολυτεχνική Σχολή της Κύπρου. Η Σχολή Τεχνών, Επικοινωνίας και Πολιτισμικών Σπουδών έχει τη μεγαλύτερη ιστορία στον τομέα της επικοινωνίας στην Κύπρο, δεκάδες βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς και οι απόφοιτοί της εργοδοτούνται άμεσα μετά το τέλος των σπουδών τους και κατέχουν κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Η Σχολή Επιστημών Υγείας με πολυάριθμες διακρίσεις και πρωτιές φοιτητών της σε τοπικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, η Σχολή Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων με σημαντικές διασυνδέσεις με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και μέγιστες απαλλαγές των φοιτητών της από επαγγελματικές εξετάσεις, αλλά και η Σχολή Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών με σύγχρονα και καινοτόμα προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Συνεπώς, θα έλεγα ότι αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι η προαγωγή της αριστείας σε όλους τους κλάδους σπουδών χωρίς εξαιρέσεις μέσα σε ένα καλά ισορροπημένο σύστημα.

 

5 Πρώτα απ’ όλα να σας πω ότι οι απόφοιτοί μας εργάζονται σε όλους τους τομείς της οικονομίας (ευρύτερο δημόσιο τομέα, ιδιωτικό τομέα, μεγάλες βιομηχανικές και κατασκευαστικές εταιρείες, αντιπρόσωποι ξένων οίκων κ.λ.π.). Άρα έχουν όλες τις προοπτικές απασχόλησης. Ταυτόχρονα, τα σχόλια που λαμβάνουμε από τους ίδιους τους εργοδότες για τις επιδόσεις των αποφοίτων μας στον επαγγελματικό τους χώρο είναι εξαιρετικά και πολύ συγκινητικά. Επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό: Όπως γνωρίζετε, τον τελευταίο χρόνο παρατηρείται μια ανάκαμψη της οικονομίας. Αρκετές κατασκευαστικές και άλλες εταιρείες αποτάθηκαν κοντά μας αναζητώντας απόφοιτούς μας για εργοδότηση. Δεν μπορέσαμε να επισημάνουμε ούτε ένα που να είναι άνεργος. Μάλιστα αρκετές εταιρείες άρχισαν να εργοδοτούν τελειόφοιτούς μας αναμένοντας την αποφοίτησή τους για να τους εντάξουν πλέον στο επίσημο επιστημονικό δυναμικό της εταιρείας τους. Αυτό και μόνο νομίζω ότι τα λέει όλα.


 

GouliamosΔρ Κώστας Γουλιάμος, Πρύτανης Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου: Αποτελεί στρατηγική προτεραιότητά μας η συνεργασία με την αγορά εργασίας

1 Ελάχιστοι, δυστυχώς, συμπατριώτες μας γνωρίζουν πως η Κύπρος κατέχει την 5η θέση παγκοσμίως όσον αφορά στην επιστήμη και τεχνολογία. Πρόκειται σαφώς για μια τεράστια επιτυχία που υποδεικνύει, αν δεν αποδεικνύει, τα άλματα που έχει κάνει η χώρα στο πεδίο της πανεπιστημιακής γνώσης. Στην Κύπρο, ένα μέρος των πανεπιστημίων λειτουργεί με προδιαγραφές κορυφαίων πανεπιστημίων της Ευρώπης. Έχει πλέον παρέλθει ανεπιστρεπτί ο καιρός που οι νέοι μας αποδημούσαν στο εξωτερικό για σπουδές, αφού σε μεγάλο βαθμό μπορούν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους λόγω ακριβώς των πολλών προγραμμάτων σπουδών και, κυρίως, της υψηλής ποιότητας που παρέχει ένα μέρος των πανεπιστημίων της Κύπρου. Επιπρόσθετα, η παρακμή ένεκα Brexit του Λονδίνου, που ήδη αποτυπώνεται ως εξασθένηση της πάλαι ποτέ κραταιάς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Αγγλίας, βοηθά ακόμα και για οικονομικούς λόγους τους νέους να παραμείνουν την Κύπρο.

2 Η Κύπρος έχει καταστεί από τους πιο ελκυστικούς πανεπιστημιακούς προορισμούς στην Ευρώπη. Και αυτό γιατί αφενός αποτελεί χώρα ασφάλειας και σταθερότητας με ελκυστικές καιρικές συνθήκες, αφετέρου ένα μέρος των πανεπιστημίων της προσφέρει υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακή εκπαίδευση, με υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό προσωπικό μέσα σε συνθήκες σύγχρονης τεχνολογίας και δομών – υποδομών που χαρακτηρίζονται για την καινοτομία τους. Για παράδειγμα, η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου, όπως και το Τμήμα της Οδοντιατρικής, δέχονται -πέραν των Κυπρίων και Ελλαδιτών- όλο και περισσότερους φοιτητές από τη Γερμανία, τη Γαλλία ή τις Σκανδιναβικές χώρες.

3 Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει στην Galileo Global Education, τον μεγαλύτερο οργανισμό Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη, στον οποίο βασικός μέτοχος είναι το γαλλικό κράτος. Εύλογα αντιλαμβάνεται κανείς ότι το μέγεθος, η ποιότητα, η αριστεία και η καινοτομία του οργανισμού έχουν εμπεδωθεί σε όλα τα επίπεδα: στα προγράμματα σπουδών, στις υπηρεσίες, στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, αφού, μεταξύ άλλων, οι φοιτητές μας μπορούν και έχουν μια μοναδική ευρωπαϊκή εμπειρία, είτε σε επίπεδο σπουδών είτε πρακτικής άσκησης σε κορυφαίες εταιρείες και οργανισμούς, λόγω ακριβώς των σχέσεων της Galileo με τη βιομηχανία της Ευρώπης και, βέβαια, των υψηλού κύρους πανεπιστήμιων και σχολών της στη Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία κ.λπ. Επιπλέον, στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που αποκτούν οι φοιτητές μας, θέτω και τη λειτουργία του Microsoft Innovation Center, ενός εκ των 110 που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ένας τέτοιος κολοσσός, όπως είναι η Microsoft, όταν επιλέγει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για να συνεργαστεί μαζί του, σημαίνει πολλά για την ποιότητα του πανεπιστήμιου, για την Κύπρο και -πάνω απ’ όλα- για τους ίδιους τους φοιτητές μας.

4 Μολονότι όλες οι σχολές μας είναι δημοφιλείς και έχουν σημαντικές διακρίσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό, εντούτοις θα υπογράμμιζα πως η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα της Οδοντιατρικής κατέχουν τα πρωτεία. Τόσο η Σχολή όσο και το Τμήμα διαθέτουν μοναδική για την περιφέρεια της Αν. Μεσογείου τεχνολογία αλλά και υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό προσωπικό γι’ αυτό και συγκρίνονται πλέον με τις κορυφαίες στην Ευρώπη. Είναι σημεία αναφοράς για την Κύπρο μας.

5 Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα η συνεργασία με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις. Προς τούτο διαθέτουμε ειδικές υπηρεσίες αλλά και διαδικασίες σπουδών, ώστε όλη αυτή η αρχιτεκτονική να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Μέχρι σήμερα μετράμε πάνω από 150 νεοφυείς επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα της σύμπραξης της φοιτητικής κοινότητας, των επιχειρήσεων, των ακαδημαϊκών και των δημοσίων οργανισμών. Έχουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης αποφοίτων στην Ευρώπη, αφού ένα 78% βρίσκει εργασία έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του.


 

 

 

Filippos PougiouttasΦίλιππος Πουγιούτας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Λευκωσίας: Υψηλής ποιότητας σπουδές και κοινωνική και πολυπολιτισμική φοιτητική εμπειρία

1 Στηριζόμενος σε δεδομένα από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα έλεγα ότι η Κύπρος έχει καταστεί επιλογή πολλών φοιτητών για τις σπουδές τους. Ένας φοιτητής μπορεί να έχει την εμπειρία της φοίτησης σε ένα διεθνές μεγάλο πανεπιστήμιο, με διαδικασίες και θεσμούς που διασφαλίζουν υψηλής ποιότητας σπουδές και κοινωνική και πολυπολιτισμική φοιτητική εμπειρία εφάμιλλη του εξωτερικού.

2 Οι ξένοι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιούν στην Κύπρο υψηλού επιπέδου σπουδές σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον, με υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκούς, εξαιρετικές εγκαταστάσεις και προσιτό κόστος. Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φοιτούν πέραν των 11.500 φοιτητών, εκ των οποίων οι 8.000 είναι Ευρωπαίοι και ξένοι φοιτητές. Η επέκταση της Πανεπιστημιούπολής μας σε 20 κτίρια, η δημιουργία τριών νέων φοιτητικών εστιών χωρητικότητας 851 κλινών και νέων χώρων ψυχαγωγίας μεταμορφώνει την Έγκωμη σε μια φοιτητική πόλη που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από αντίστοιχες του εξωτερικού. Η συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης για την προσφορά διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών είναι ίσως κλειδί στην προσέλκυση φοιτητών.

3 Οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους οι φοιτητές επιλέγουν το Πανεπιστήμιό μας είναι πάνω από όλα η ποιότητα των σπουδών σε ένα πραγματικά διεθνοποιημένο ίδρυμα με ολοκληρωμένη Πανεπιστημιούπολη. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της μοναδικής εμπειρίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συνοψίζονται στα ακόλουθα: (α) προσφορά ποιοτικών προγραμμάτων σπουδών τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά με ευέλικτες μεθόδους διδασκαλίας (δια ζώσης, εξ αποστάσεως) (β) διασύνδεση του Πανεπιστημίου και των προγραμμάτων σπουδών του με το χώρο εργασίας και τη κοινωνία, (γ) υψηλό ποσοστό άμεσης και συναφούς με τις σπουδές εργοδότησης των αποφοίτων μας, (δ) ποιοτική φοιτητική ζωή (ε) φοιτητικο-κεντρικό μαθησιακό περιβάλλον, (ζ) αξιοποίηση της τεχνολογίας και σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων μάθησης και (η) διαμονή στις υπερσύγχρονες εστίες μας.

4 Όσον αφορά στις επιλογές των ξένων φοιτητών, η πιο δημοφιλής σχολή είναι η Ιατρική Σχολή που αριθμεί πέραν των 650 φοιτητών οι οποίοι προέρχονται κυρίως από Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Λίβανο, Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όσον αφορά στις επιλογές των συμβατικών μας φοιτητών, η πιο δημοφιλής σχολή είναι η Σχολή Επιστημών και Μηχανικής κυρίως στα προγράμματα των Επιστημών της Υγείας (Φαρμακευτική, Βιολογία, Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία, Επιστήμη του Αθλητισμού κ.λπ.), στα οποία εγγράφεται μεγάλος αριθμός φοιτητών από την Ελλάδα, όπως επίσης και στα προγράμματα Πληροφορικής, Μηχανικής, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.λπ. Η Νομική Σχολή αποτελεί επίσης μια από τις πιο δημοφιλείς σχολές σε σχέση με την προσέλκυση φοιτητών από την Ελλάδα, κυρίως στα προγράμματα Νομικής, Δημόσιας Διοίκησης και Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών προσφέρει μεγάλο αριθμό προγραμμάτων σπουδών στους τομείς της Αρχιτεκτονικής, Γλωσσών και Λογοτεχνίας, Διαφήμισης και Μάρκετινγκ, Εγκληματολογίας, Εφαρμοσμένων Πολυμέσων, Γραφικής Επικοινωνίας, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Καλών Τεχνών, Θεολογίας κ.λπ. Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων παραμένει επίσης πολύ δημοφιλής προσφέροντας προγράμματα Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αθλητικής Διοίκησης, Ξενοδοχειακών, Διοίκησης Πληροφορικών Συστημάτων, MBA κ.λπ. Τέλος, όσον αφορά στις επιλογές των εξ αποστάσεως προγραμμάτων, η πιο δημοφιλής σχολή είναι η Σχολή των Επιστημών της Αγωγής, όπου φοιτούν χιλιάδες μεταπτυχιακοί φοιτητές κυρίως από την Ελλάδα.

5 Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αφουγκράζεται τις αλλαγές που προκαλεί η 4η τεχνολογική επανάσταση και οι εφαρμογές στο Blockchain, στην τεχνητή νοημοσύνη, στη ρομποτική, στην επαυξημένη πραγματικότητα, στο διαδίκτυο των πραγμάτων, στην τρισδιάστατη εκτύπωση, στη νανοτεχνολογία και στη βιοτεχνολογία και τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία, την οικονομία και την αγορά εργασίας. Θέτει ως στρατηγική του την προσφορά εκπαίδευσης εναρμονισμένης με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, ώστε οι απόφοιτοί του να αναπτύσσουν εκείνα τα στοιχεία προσωπικότητας, γνώσεις και δεξιότητες που θα τους κάνουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.

 

 

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.