Απάντηση σε δημοσίευμα σχετικά με την απουσία του αλιευτικού σκάφους “Λάμπουσα”, που κοσμούσε την περιοχή του μόλου Λεμεσού, δίνει ο Δήμος της πόλης, σε σημερινή ανακοίνωση του.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού, ο Δήμος αποφάσισε να προωθήσει την μετατροπή του σκάφους σε πλωτό μουσείο και προς το σκοπό αυτό είχε ανατεθεί σε προσοντούχο Ναυπηγό / Ναυτομηχανικό, η επιθεώρηση του σκάφους.

Μετά από επιθεώρηση, προστίθεται, διαπιστώθηκαν εκτεταμένα προβλήματα αναφορικά με την κατάσταση του σκάφους και κρίθηκε αναγκαία η μετακίνηση του στο καρνάγιο (εκτός της θάλασσας), με σκοπό την περαιτέρω αξιολόγηση της κατάστασης του και τον προγραμματισμό των αναγκαίων ενεργειών.

Υπενθυμίζεται πως το σκάφος, που αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της ελληνικής ναυπηγικής παράδοσης, των παραδοσιακών τρόπων αλιείας και της ναυσιπλοΐας στη Μεσόγειο, είχε συντηρηθεί το 2012.

Μετά την καθέλκυση του, για την περίοδο 2013 – 2019, ο Δήμος ανέθετε σε ανάδοχο, με ετήσια συμβόλαια, την φροντίδα, συντήρηση και επιτήρηση του σκάφους. Κατά την περίοδο αυτή, προστίθεται, το σκάφος ήταν είτε ελλιμενισμένο στο παλιό λιμάνι Λεμεσού είτε αγκυροβολημένο σε αποβάθρα στο Παραθαλάσσιο Πολυλειτουργικό Πάρκο.