Οκτώ όροι αλλιώς δικαστήριο

Τι ζητούν οι χρήστες του λιμανιού Λάρνακας και οι ναυτικοί πράκτορες σε σχέση με τη διασφάλιση του εμπορικού μέλλοντος μετά την παραχώρηση σε επενδυτή

Έτοιμοι να προχωρήσουν σε νομικά μέτρα εναντίον ολόκληρης της διαδικασίας παραχώρησης του λιμανιού της Λάρνακας στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης ενιαίας ανάπτυξης με τη μαρίνα εμφανίζονται οι υφιστάμενοι χρήστες του λιμανιού μαζί με τους ναυτικούς πράκτορες. Ενώ η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης της προσφοράς, οι εμπορευόμενοι μέσω του λιμανιού σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων αποφάσισαν να κινηθούν δικαστικώς εναντίον του κράτους σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν συγκεκριμένα αιτήματά τους σχετικά με τη διασφάλιση της συνέχισης της εμπορικής δραστηριότητας στο λιμάνι μετά την αλλαγή καθεστώτος. Τα αιτήματα είναι 8 στον αριθμό και κωδικοποιούνται σε επιστολή του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων και της Συντονιστικής Επιτροπής Εμπορικής Ανάπτυξης λιμανιού Λάρνακας στην Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Βασιλική Αναστασιάδου. Η επιστολή στάλθηκε στις 22 Μαρτίου 2019 και την αποκαλύπτουμε σήμερα με αυτούσια τα αιτήματα των χρηστών και των ναυτικών πρακτόρων. Τα αιτήματα είναι τα εξής:
1. Ρητός όρος στη σύμβαση παραχώρησης που θα απαγορεύει απαρέγκλιτα τις οποιεσδήποτε αυξήσεις σε χρεώσεις των υφιστάμενων χρηστών του λιμανιού Λάρνακας. Οι χρήστες εκτιμούν ότι η ανάγκη συμπερίληψης του όρου αυτού είναι πασιφανής δεδομένων των όσων έλαβαν χώρα σε σχέση με το λιμάνι Λεμεσού.

2. Ρητός όρος που θα απαγορεύει την επιβολή οποιουδήποτε πλαφόν είτε από το κράτος είτε από τον μελλοντικό διαχειριστή του λιμανιού Λάρνακας σε οποιονδήποτε μελλοντικό χρόνο αναφορικά με τις ποσότητες για τις οποίες θα παρέχεται εξυπηρέτηση στους υφιστάμενους εμπορικούς χρήστες του λιμανιού.

3. Ρητός όρος που θα διασφαλίζει την εξυπηρέτηση των υφιστάμενων χρηστών του λιμανιού χωρίς οποιουσδήποτε περιορισμούς και χωρίς το δικαίωμα μελλοντικού περιορισμού ως προς τις χρήσεις και τα είδη των φορτίων με τη συνέχιση της χρήσης των δύο υφιστάμενων κρηπιδωμάτων για την εξυπηρέτηση των εμπορικών πλοίων και των φορτίων που μεταφέρουν.

4. Ρητός όρος που θα υποχρεώνει τον μελλοντικό αποκλειστικό διαχειριστή του λιμανιού Λάρνακας να εξυπηρετεί τους υφιστάμενους εμπορικούς χρήστες του λιμανιού χωρίς οποιαδήποτε διάκριση, ιδιαίτερα ως προς το είδους του φορτίου ή την ποσότητα που διακινείται στη βάση της αρχής “first come first served”.

5. Θέτει ρητώς το δικαίωμα κάθε πλοιοκτήτη, ναυτικού πράκτορα και Κύπριου εμπορευόμενου να χρησιμοποιεί το λιμάνι Λάρνακας ελεύθερα μεταφέροντας προς φορτοεκφόρτωση οποιαδήποτε είδη φορτίων χωρίς οποιονδήποτε περαιτέρω περιορισμό.

6. Ρητός όρος που θα διασφαλίζει ότι δεν θα υφίσταται και δεν θα δύναται να υιοθετηθεί οποιοσδήποτε περιορισμός αναφορικά με τη δυνατότητα των υφιστάμενων χρηστών του λιμανιού Λάρνακας να χρησιμοποιούν τα δικά τους μέσα φορτοεκφόρτωσης φορτίων όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα με τις ίδιες υφιστάμενες εκπτώσεις στα τέλη.

7. Σαν προσωρινή ελάχιστη χρονική περίοδος για την εξασφάλιση και εφαρμογή των πιο πάνω, οι χρήστες και οι ναυτικοί πράκτορες συμφωνούν με τη θέση της υπουργού ότι θα πρέπει να είναι πέντε συν πέντε χρόνια μέχρι την κατασκευή του νέου βιομηχανικού λιμανιού Βασιλικού.

8. Περιέχει ρητούς όρους βάσει των οποίων ο μελλοντικός αποκλειστικός διαχειριστής του λιμανιού Λάρνακας θα υποχρεούται να υιοθετήσει στη μελλοντική συμφωνία παροχής υπηρεσιών με τους υφιστάμενους χρήστες του λιμανιού Λάρνακας όλους τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 1-6 πιο πάνω.

Οι υπογράφοντες την επιστολή εκφράζουν την ελπίδα με βάση γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, να δοθεί νομικά το δικαίωμα στην Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να ενσωματώσει στο συμβόλαιο του κράτους με τον επενδυτή όλα τα πιο πάνω σημεία ώστε να καταστούν νομικώς δεσμευτικά και να διασφαλίζουν τους εμπορευόμενους.
Η διαδικασία παραχώρησης του λιμανιού βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης της προσφοράς που έχει υποβάλει η ισραηλινή κοινοπραξία “Ampa Ltd & Israel Shipyards Ltd” από τις 16 Νοεμβρίου 2018. Έκτοτε, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει λάβει δύο δίμηνες παρατάσεις προκειμένου να ολοκληρώσει την αξιολόγηση.

Τάσος Περδίος